Schwedisch

Detailübersetzungen für väluppfostrat (Schwedisch) ins Englisch

väluppfostrat:

väluppfostrat Adjektiv

  1. väluppfostrat (artig; artigt)
    polite; well-mannered; courteous; complaisant; mannerly; civil; pliable; pliant; forward; responsive; courtly; chivalrous; obliging; well-educated; well educated; well bred
  2. väluppfostrat (med fint beteende; höviskt; artigt; )
  3. väluppfostrat (väluppfostrad)

Übersetzung Matrix für väluppfostrat:

NounVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
forward framåt
VerbVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
forward befordra; befrämja; eftersända; hänvisa; påskynda; skicka efter; skicka vidare till; sända vidare; vidarebefordra; vidarekoppla
AdjectiveVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
chivalrous artig; artigt; väluppfostrat rätt skick
civil artig; artigt; väluppfostrat artig; artigt; bildad; civiliserad; civiliserat; hövligt; kommunal-; kommunalt-; kultiverad; medborgerlig; medborgerligt; världsligt
complaisant artig; artigt; väluppfostrat beredvilligt; böjligt; eftergiven; eftergivet; flexibelt; foglig; fogligt; följsam; följsamt; hjälpsam; hjälpsamt; smidig; smidigt; tjänstvillig; tjänstvilligt
courteous artig; artigt; väluppfostrat artigt; bildad; hovlig; hovligt; hövisk; höviskt; kultiverad; rätt skick; vänlig; vänligt
courtly artig; artigt; hövisk; höviskt; med fint beteende; med fint beteendet; välartat; väluppfostrad; väluppfostrat artigt; hövisk; höviskt; vänlig; vänligt
obliging artig; artigt; väluppfostrat behjälplig; beredvilligt; böjligt; eftergiven; eftergivet; flexibelt; foglig; fogligt; följsam; följsamt; förbindande; förbindligt; förekommande; hjälpsam; hjälpsamt; smidig; smidigt; tillmötesgående; tjänstvillig; tjänstvilligt; villig; villigt; vänlig; vänligt
pliable artig; artigt; väluppfostrat bearbetligt; böjligt; böjsamt; eftergiven; eftergivet; flexibel; flexibelt; foglig; fogligt; formbart; följsam; följsamt; knådbar; knådbart; läraktig; läraktigt; lätthanterligt; mjuk; mjukt; plastisk; plastiskt; smidig; smidigt
pliant artig; artigt; väluppfostrat böjligt; eftergiven; eftergivet; eftergivlig; eftergivligt; mjukt; smidig; smidigt
polite artig; artigt; väluppfostrat artigt; bildad; hövisk; höviskt; kultiverad; vänlig; vänligt
responsive artig; artigt; väluppfostrat böjligt; eftergiven; eftergivet; smidig; smidigt
well-educated artig; artigt; väluppfostrat akademisk; akademiskt; beläst; lärt; universitetsutbildat
well-mannered artig; artigt; hövisk; höviskt; med fint beteende; med fint beteendet; välartat; väluppfostrad; väluppfostrat rätt skick
OtherVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
chivalrous chevalerersk; chevaleresk; ridderlig; ridderligt
civil civil; civilt
complaisant medgörlig; medgörligt
forward anfallsspelare; expediera; forward; forwardspelare; fram; försigkommen; spediera
mannerly belevad
obliging tjänstaktig
polite belevad
well-mannered belevad; verserad
ModifierVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
forward artig; artigt; väluppfostrat avancerad; avancerat; böjligt; eftergiven; eftergivet; fortskridande; framåt; progressivt; smidig; smidigt; sofistikerat
mannerly artig; artigt; hövisk; höviskt; med fint beteende; med fint beteendet; välartat; väluppfostrad; väluppfostrat
well bred artig; artigt; väluppfostrat
well educated artig; artigt; väluppfostrat
well raised väluppfostrad; väluppfostrat