Schwedisch

Detailübersetzungen für vänligt (Schwedisch) ins Englisch

vänligt:

vänligt Adjektiv

 1. vänligt (vänlig)
  friendly; kind; kindly; obliging
 2. vänligt (älskvärd; älskvärt)
  lovable; amiable
 3. vänligt (hjärtligt; vänlig)
  cordial
  – politely warm and friendly 1
  • cordial Adjektiv
   • a cordial handshake1
  hearty
  – showing warm and heartfelt friendliness 1
  • hearty Adjektiv
   • a hearty welcome1
  affectionate
  – having or displaying warmth or affection 1
  warm
  – psychologically warm; friendly and responsive 1
  • warm Adjektiv
   • a warm greeting1
   • a warm personality1
   • warm support1
 4. vänligt (älskvärd; tjusigt; älskvärt; tjusig)
  amiable; charming; sweet; friendly; lovely
 5. vänligt (förbindlig; förekommandet; förbindligt; )
  amiable; benign; affable; friendly; taking; bland
 6. vänligt (hövisk; vänlig; artigt; höviskt)
  courteous; courtly; polite
 7. vänligt (behaglig; trevligt; vänlig; behagligt)
  nice; pleasant
 8. vänligt (broderligt; broderlig)
  amicable; fraternal; brotherly
 9. vänligt (beskedlig; godsint; beskedligt; )
  kind
  – having or showing a tender and considerate and helpful nature; used especially of persons and their behavior 1
  • kind Adjektiv
   • kind to sick patients1
   • a kind master1
   • kind words showing understanding and sympathy1
   • thanked her for her kind letter1
  benevolent
  – showing or motivated by sympathy and understanding and generosity 1
  good-natured
  – having an easygoing and cheerful disposition 1
  • good-natured Adjektiv
   • too good-natured to resent a little criticism1
   • the good-natured policeman on our block1
   • the sounds of good-natured play1
  mild
  – mild and pleasant 1
  • mild Adjektiv
   • the climate was mild and conducive to life or growth1
 10. vänligt (vänskapligt; vänlig)
  friendly
 11. vänligt (vänlig; jovialt)
  jovial; genial; friendly

Übersetzung Matrix für vänligt:

NounVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
charming charm; inviterande; vinnande över
kind genre; slag; sort; stil
sweet godis; godsaker; gullunge; käraste; sötis; sötnos; sötsaker; vännen; älskade; älskling
taking amputera; anhållning; arrestering; gripande; gripning; tillfångatagande
VerbVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
warm hetta; hetta upp; värma; värma upp; värma upp mat
AdjectiveVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
affable förbindlig; förbindligt; förekommande; förekommandet; tillgängligt; vänlig; vänligt; älskvärt
affectionate hjärtligt; vänlig; vänligt fäst vid; förtjus; kärleksfull; kärleksfullt; tillgiven; tillgivet; älskad; älskat; öm; ömt
amiable förbindlig; förbindligt; förekommande; förekommandet; tillgängligt; tjusig; tjusigt; vänlig; vänligt; älskvärd; älskvärt
amicable broderlig; broderligt; vänligt lugnt; milt; välvillig; vänlig; vänskaplig; vänskapligt
benevolent beskedlig; beskedligt; godsint; hyggligt; välvillig; välvilligt; vänligt barmhärtigt; god; gott; hjärtvänlig; hjärtvänligt; medmänsklig; medmänskligt; snäll; snällt; sympatisk; sympatiskt; välgörande; välvilligt
benign förbindlig; förbindligt; förekommande; förekommandet; tillgängligt; vänlig; vänligt; älskvärt
bland förbindlig; förbindligt; förekommande; förekommandet; tillgängligt; vänlig; vänligt; älskvärt behaglig; behagligt; black; blackt; blekt; förbindlig; förbindligt; karaktärslös; karaktärslöst; mjäkigt; ryggradslöst; saltfri; saltfritt; stillös; stillöst; svag; svagt; utan karaktär; ynklig; ynkligt; älskvärt
charming tjusig; tjusigt; vänligt; älskvärd; älskvärt attraktiv; attraktivt; bedårande; behagligt; charmerande; charmerandet; charmig; charmigt; dyrkansvärt; förtjusande; förtjusandet; härlig; härligt; intagande; ljuv; ljuvlig; ljuvligt; ljuvt; mycket charmerande; se bra ut; smakfull; smakfullt; snygg; snyggt; sött; tilldragande; tjusig; tjusigt; trevligt; underbart; vackert; älsklig; älskligt; älskvärd; älskvärt
cordial hjärtligt; vänlig; vänligt hjärtlig; hjärtligt; varmhjärtad; varmhjärtat; välmenat
courteous artigt; hövisk; höviskt; vänlig; vänligt artig; artigt; bildad; hovlig; hovligt; kultiverad; rätt skick; väluppfostrat
courtly artigt; hövisk; höviskt; vänlig; vänligt artig; artigt; hövisk; höviskt; med fint beteende; med fint beteendet; välartat; väluppfostrad; väluppfostrat
fraternal broderlig; broderligt; vänligt
friendly förbindlig; förbindligt; förekommande; förekommandet; jovialt; tillgängligt; tjusig; tjusigt; vänlig; vänligt; vänskapligt; älskvärd; älskvärt lugnt; milt; välvillig; vänlig; vänskaplig; vänskapligt
genial jovialt; vänlig; vänligt fantastiskt; härligt; underbar; underbart; utmärkt
good-natured beskedlig; beskedligt; godsint; hyggligt; välvillig; välvilligt; vänligt fantastiskt; hjärtvänlig; hjärtvänligt; härligt; underbar; underbart; utmärkt
hearty hjärtligt; vänlig; vänligt helhjärtad; helhjärtat
jovial jovialt; vänlig; vänligt
kind beskedlig; beskedligt; godsint; hyggligt; välvillig; välvilligt; vänlig; vänligt hjärtvänlig; hjärtvänligt; i natura; lugnt; milt; välvillig; vänlig; vänskaplig; vänskapligt
lovable vänligt; älskvärd; älskvärt
lovely tjusig; tjusigt; vänligt; älskvärd; älskvärt angenäm; angenämt; attraktiv; attraktivt; bedårande; behagligt; charmerande; charmig; charmigt; dyrkansvärt; förtjusande; förtjusandet; glatt; gracil; gracilt; graciös; graciöst; gullig; gulligt; härlig; härligt; intagande; ljuv; ljuvlig; ljuvligt; ljuvt; lycklig; lyckligt; se bra ut; snygg; snyggt; sött; tilldragande; tjusig; tjusigt; trevlig; trevligt; underbar; underbart; vackert; älsklig; älskligt; älskvärt
mild beskedlig; beskedligt; godsint; hyggligt; välvillig; välvilligt; vänligt hjärtvänlig; hjärtvänligt
nice behaglig; behagligt; trevligt; vänlig; vänligt angenäm; angenämt; bedårande; behaglig; behagligt; charmerande; glatt; gracil; gracilt; graciös; graciöst; kärt; ljuvlig; ljuvligt; lycklig; lyckligt; njutbart; se bra ut; snygg; snyggt; sympatiskt; sött; tilltalande; trevlig; trevligt; vackert; välvillig; välvilligt; älskade
obliging vänlig; vänligt artig; artigt; behjälplig; beredvilligt; böjligt; eftergiven; eftergivet; flexibelt; foglig; fogligt; följsam; följsamt; förbindande; förbindligt; förekommande; hjälpsam; hjälpsamt; smidig; smidigt; tillmötesgående; tjänstvillig; tjänstvilligt; villig; villigt; väluppfostrat
pleasant behaglig; behagligt; trevligt; vänlig; vänligt angenäm; angenämt; behaglig; behagligt; bekvämt; fantastiskt; förbindligt; försonlig; försonligt; gemytlig; gemytligt; glad; glatt; härligt; konversabel; konversabelt; livligt; lycklig; lyckligt; minnesvärt; munter; muntert; mysig; mysigt; njutbar; njutbart; skämtsam; sällskapligt; tillgängligt; trevlig; trevligt; underbar; underbart; utmärkt
polite artigt; hövisk; höviskt; vänlig; vänligt artig; artigt; bildad; kultiverad; väluppfostrat
taking förbindlig; förbindligt; förekommande; förekommandet; tillgängligt; vänlig; vänligt; älskvärt
warm hjärtligt; vänlig; vänligt varm
warm-hearted hjärtligt; vänlig; vänligt
OtherVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
affable urban; urbant
affectionate kärvänlig
benign benign; godartad
bland lismande
charming behagfull; behagfullt; charmant; charmfull
cordial kordial
friendly gunstig; gunstigt; kamratlig; kollegial; kollegialt
genial fryntlig
hearty flåshurtig; hejig; hurtbulle; hurtfrisk
jovial fryntlig; jovialisk
kindly godhetsfullt; hjärtligen; vänligen
lovely dejlig; dejligt; mums
mild blid; blitt
obliging tjänstaktig
pleasant nöjsam; nöjsamt; trivsam
polite belevad
sweet sötsak
warm temperera; uppvärma; varm
ModifierVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
brotherly broderlig; broderligt; vänligt broderlig; broderligt
kindly vänlig; vänligt lugnt; milt; välvillig; vänlig; vänskaplig; vänskapligt
sweet tjusig; tjusigt; vänligt; älskvärd; älskvärt attraktiv; attraktivt; avhållna; bedårande; charmerande; charmig; charmigt; dyra; dyrkansvärt; förtjusande; förtjusandet; gullig; gulligt; härlig; härligt; kärt; ljuvlig; ljuvligt; söt; sött; tilldragande; tjusig; tjusigt; underbart; vackert; älskad; älskade; älskat; älsklig; älskligt
warm entusiastisk; entusiastiskt; kärleksfull; kärleksfullt; passionerad; passionerat; tillgivet; öm; ömt

Synonyms for "vänligt":


Verwandte Übersetzungen für vänligt