Übersicht
Schwedisch nach Englisch:   mehr Daten
  1. växla om till:


Schwedisch

Detailübersetzungen für växla om till (Schwedisch) ins Englisch

växla om till:

växla om till Nomen

  1. växla om till
    the transfer; the switch-over

Übersetzung Matrix für växla om till:

NounVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
switch-over växla om till byte; omstigning; ändring; överflyttning
transfer växla om till byte; bytesstation; dataöverföring; eftersändning; förflyttning; försändning; godstrafik; omplacering; omstigning; transfer; vägtransport; ändring; överflyttning; överföra; överföring
VerbVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
transfer efterskänka; flytta; flytta bort; förflytta; omlokalisera; omplacera; omsätta; remittera; transponera; tvångsförflytta; återvisa; överföra; översända
OtherVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
transfer avdragsbild; förflytta; förflyttande; transferera; överlåta; överlåtelse

Verwandte Übersetzungen für växla om till