Übersicht
Schwedisch nach Englisch:   mehr Daten
 1. återställa:
 2. Wiktionary:


Schwedisch

Detailübersetzungen für återställa (Schwedisch) ins Englisch

återställa:

återställa Verb (återställer, återställde, återställt)

 1. återställa (renovera; förnya; rusta upp)
  to renew; to redevelop; to renovate; to interchange; to swap; to exchange; to resume; to trade
  • renew Verb (renews, renewed, renewing)
  • redevelop Verb (redevelops, redeveloped, redeveloping)
  • renovate Verb (renovates, renovated, renovating)
  • interchange Verb (interchanges, interchanged, interchanging)
  • swap Verb (swaps, swapped, swapping)
  • exchange Verb (exchanges, exchanged, exchanging)
  • resume Verb (resumes, resumed, resuming)
  • trade Verb (trades, traded, trading)
 2. återställa (gottgöra; ställa till rätta)
  to restore; to redeem; to redress
  • restore Verb (restores, restored, restoring)
  • redeem Verb (redeems, redeemed, redeeming)
  • redress Verb (redresses, redressed, redressing)
 3. återställa (reparera; laga; iståndsätta; godgöra)
  to repair; to fix; to restore; to mend
  • repair Verb (repairs, repaired, repairing)
  • fix Verb (fixes, fixed, fixing)
  • restore Verb (restores, restored, restoring)
  • mend Verb (mends, mended, mending)
 4. återställa (sätta tillbaka)
  to put back; to replace
  • put back Verb (puts back, put back, putting back)
  • replace Verb (replaces, replaced, replacing)
 5. återställa (rehabilitera)
  to rehabilitate
  • rehabilitate Verb (rehabilitates, rehabilitated, rehabilitating)
 6. återställa (renovera; förnya)
  to redevelop; to renovate
  • redevelop Verb (redevelops, redeveloped, redeveloping)
  • renovate Verb (renovates, renovated, renovating)
 7. återställa
  to recover
  – To put back into a stable condition. A computer user may be able to recover lost or damaged data by using a program to search for and salvage whatever information remains in storage. A database may be recovered by restoring its integrity after some problem has damaged it, such as abnormal termination of the database management program. 1
  • recover Verb (recovers, recovered, recovering)
 8. återställa
  to restore
  – To copy files from a backup storage device to their normal location, especially if the files are being copied to replace files that were accidentally lost or deleted. 1
  • restore Verb (restores, restored, restoring)
 9. återställa
  revert
  – To return to the last saved version of a document. Choosing this command tells the application to abandon all changes made in a document since the last time it was saved. 1
 10. återställa
  to restore
  – To remove a record or item from the deleted folder and relink it to the record it was linked to before it was deleted. 1
  • restore Verb (restores, restored, restoring)
 11. återställa
  reset
  – To archive the transaction history of a computer running FlexGo technology in the Provisioning Server database, and then register the computer, starting a new transaction history. 1
 12. återställa (ångra)
  roll back
  – To reverse changes. 1

Konjugationen für återställa:

presens
 1. återställer
 2. återställer
 3. återställer
 4. återställer
 5. återställer
 6. återställer
imperfekt
 1. återställde
 2. återställde
 3. återställde
 4. återställde
 5. återställde
 6. återställde
framtid 1
 1. kommer att återställa
 2. kommer att återställa
 3. kommer att återställa
 4. kommer att återställa
 5. kommer att återställa
 6. kommer att återställa
framtid 2
 1. skall återställa
 2. skall återställa
 3. skall återställa
 4. skall återställa
 5. skall återställa
 6. skall återställa
conditional
 1. skulle återställa
 2. skulle återställa
 3. skulle återställa
 4. skulle återställa
 5. skulle återställa
 6. skulle återställa
perfekt particip
 1. har återställt
 2. har återställt
 3. har återställt
 4. har återställt
 5. har återställt
 6. har återställt
imperfekt particip
 1. hade återställt
 2. hade återställt
 3. hade återställt
 4. hade återställt
 5. hade återställt
 6. hade återställt
blandad
 1. återställ!
 2. återställ!
 3. återställd
 4. återställande
1. jag, 2. du/ni, 3. han/hon/den/det, 4. vi, 5. ni, 6. de

återställa

 1. återställa
  the restore
  – A multi-phase process that copies all the data and log pages from a specified backup to a specified database (the data-copy phase) and rolls forward all the transactions that are logged in the backup (the redo phase). At this point, by default, a restore rolls back any incomplete transactions (the undo phase), which completes the recovery of the database and makes it available to users. 1

Übersetzung Matrix für återställa:

NounVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
exchange aktiemarknad; byta; byte; byteshandel; bythandel idkande; börs; fondbörs; ombyte; utbyte; växla; växling
fix baklås; pattställning; stockning
redeem avbetalning; göra upp för
redress avhjälpande; gottgörelse; upprättelse
repair lagning; reparation; reparationsarbete; restauration; återställande
restore återställa
resume CV; meritförteckning
swap byte; ombyte; utbyte
trade affärer; förhandling; handel; handelsvara; kommers; vara; yrke; yrkestillhörighet
VerbVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
exchange förnya; renovera; rusta upp; återställa byta; flytta; utbyta; utväxla; växla
fix godgöra; iståndsätta; laga; reparera; återställa anpassa; avsluta; avstämma; binda; binda fast vid ett rep; fixa; fixera; fästa; få det gjort; få det ur världen; göra bra; göra i ordning; justera; klara; klara av; knyta; knäppa; korrigera; ordna; orka; orka med; reglera; se till; ställa tillrätta; sätta fast; veckla av
interchange förnya; renovera; rusta upp; återställa blanda ihop; byta; byta ut; ersätta; förväxla; förändra; utbyta; utväxla; växla; ändra
mend godgöra; iståndsätta; laga; reparera; återställa bota; fylla; laga; lappa; läka; reparera; stoppa
put back sätta tillbaka; återställa
recover återställa aktivera; bli bra; hämta sig; komma på fötter igen; tillfriskna; vinna tillbaka; återhämta sig; återuppliva; återuppväcka; återvinna
redeem gottgöra; ställa till rätta; återställa friköpa; köpa upp; släppa fri; återköpa; återlösa
redevelop förnya; renovera; rusta upp; återställa renovera; sanera
redress gottgöra; ställa till rätta; återställa
rehabilitate rehabilitera; återställa rehabilitera
renew förnya; renovera; rusta upp; återställa bli bättre; förbättra; förnya; förändra; göra ny igen; göra om; renovera; upprusta; återuppliva
renovate förnya; renovera; rusta upp; återställa förnya; renovera; restaurera; sanera; upprusta
repair godgöra; iståndsätta; laga; reparera; återställa anpassa; bota; justera; laga; lappa; läka; reparera
replace sätta tillbaka; återställa ersätta; växla; växla om
reset återställa
restore godgöra; gottgöra; iståndsätta; laga; reparera; ställa till rätta; återställa renovera; restaurera; sanera
resume förnya; renovera; rusta upp; återställa börja om; förnya; renovera; repetera; upprusta; återstarta; återuppta; öva
revert återställa
roll back ångra; återställa
swap förnya; renovera; rusta upp; återställa byta; ersätta; flytta; utbyta; utväxla; växla
trade förnya; renovera; rusta upp; återställa bedriva handel; byta; handla; utbyta; utväxla; växla
OtherVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
exchange utskifta; utväxling
fix greja; kirra
interchange utväxling
recover krya
redeem förlossa; infria; lösköpa
repair iståndsättande; renovering
replace remplacera
restore återbörda; återupprätta
resume återupptaga
trade affärsgren; kommmers; köpenskap; yrkesverksamhet

Wiktionary Übersetzungen für återställa:

återställa
verb
 1. to set back to the initial state
 2. to adjust again after an initial failure

Cross Translation:
FromToVia
återställa exchange; change erneuern — etwas modernisieren, renovieren, wiederherstellen

Verwandte Übersetzungen für återställa