Übersicht
Schwedisch nach Englisch:   mehr Daten
 1. öva:
 2. Wiktionary:


Schwedisch

Detailübersetzungen für öva (Schwedisch) ins Englisch

öva:

öva Verb (övar, övade, övat)

 1. öva
  to practise; to rehearse; to exercise; to train; to practice
  • practise Verb, britisch (practises, practised, practising)
  • rehearse Verb (rehearses, rehearsed, rehearsing)
  • exercise Verb (exercises, exercised, exercising)
  • train Verb (trains, trained, training)
  • practice Verb, amerikanisch (practices, practiced, practicing)
 2. öva (träna)
  to exercise; to practice; to train; to tutor; to practise
  • exercise Verb (exercises, exercised, exercising)
  • practice Verb, amerikanisch (practices, practiced, practicing)
  • train Verb (trains, trained, training)
  • tutor Verb (tutors, tutored, tutoring)
  • practise Verb, britisch (practises, practised, practising)
 3. öva (träna)
  to practise; to train; to lead up; to practice
  • practise Verb, britisch (practises, practised, practising)
  • train Verb (trains, trained, training)
  • lead up Verb (leads up, led up, leading up)
  • practice Verb, amerikanisch (practices, practiced, practicing)
  to tutor
  – be a tutor to someone; give individual instruction 1
  • tutor Verb (tutors, tutored, tutoring)
   • She tutored me in Spanish1
 4. öva (praktisera; studera)
  study; to practise; to learn; to practice
  • study Verb
  • practise Verb, britisch (practises, practised, practising)
  • learn Verb (learns, learnt, learning)
  • practice Verb, amerikanisch (practices, practiced, practicing)
 5. öva (repetera)
  to rehearse; to resume; to repeat; to practise; to redo; to practice
  • rehearse Verb (rehearses, rehearsed, rehearsing)
  • resume Verb (resumes, resumed, resuming)
  • repeat Verb (repeats, repeated, repeating)
  • practise Verb, britisch (practises, practised, practising)
  • redo Verb (redoes, redid, redoing)
  • practice Verb, amerikanisch (practices, practiced, practicing)
 6. öva (undervisa; träna; instruera; handleda)
  to educate; school; to train
  – teach or refine to be discriminative in taste or judgment 1
  • educate Verb (educates, educated, educating)
  • school Verb
   • She is well schooled in poetry1
  • train Verb (trains, trained, training)
  to lead up
  • lead up Verb (leads up, led up, leading up)
  to tutor
  – be a tutor to someone; give individual instruction 1
  • tutor Verb (tutors, tutored, tutoring)
   • She tutored me in Spanish1
 7. öva (exercera; drilla)
  to drill; to exercise
  • drill Verb (drills, drilled, drilling)
  • exercise Verb (exercises, exercised, exercising)

Konjugationen für öva:

presens
 1. övar
 2. övar
 3. övar
 4. övar
 5. övar
 6. övar
imperfekt
 1. övade
 2. övade
 3. övade
 4. övade
 5. övade
 6. övade
framtid 1
 1. kommer att öva
 2. kommer att öva
 3. kommer att öva
 4. kommer att öva
 5. kommer att öva
 6. kommer att öva
framtid 2
 1. skall öva
 2. skall öva
 3. skall öva
 4. skall öva
 5. skall öva
 6. skall öva
conditional
 1. skulle öva
 2. skulle öva
 3. skulle öva
 4. skulle öva
 5. skulle öva
 6. skulle öva
perfekt particip
 1. har övat
 2. har övat
 3. har övat
 4. har övat
 5. har övat
 6. har övat
imperfekt particip
 1. hade övat
 2. hade övat
 3. hade övat
 4. hade övat
 5. hade övat
 6. hade övat
blandad
 1. öva!
 2. öva!
 3. övad
 4. övande
1. jag, 2. du/ni, 3. han/hon/den/det, 4. vi, 5. ni, 6. de

Übersetzung Matrix für öva:

NounVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
drill borr; borrsväng; borrsväng med tillhörande borr; drillborr; träning; övning
exercise träning; övning
practice användning; erfarenhet; kunskap; praktik; praktisera som läkare; rutin; träning; övning
practise användning; erfarenhet; kunskap; praktik; praktisera som läkare; rutin; träning; övning
redo göra om
repeat repeterande; repris; upprepande; upprepning
resume CV; meritförteckning
school skola; skolbyggnad
study kurs; läkarpraktik; praktiserande; studie; studierum; övning; övningsstycke
train karavan; släptåg; tåg
tutor beskyddande; bevakare; fömyndare; föreståndare för kloster; förmyndare; informator; instruktör; lärare; mentor; mästare; målsman; privatlärare; skollärare; särskild förvaltare; tränare; uppsyningslärare; väktare; vårdnadshavare; övervakare
VerbVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
drill drilla; exercera; öva borra; borra igenom; perforera
educate handleda; instruera; träna; undervisa; öva föda; lära; undervisa; utbilda
exercise drilla; exercera; träna; öva använda; praktisera; tillämpa
lead up handleda; instruera; träna; undervisa; öva föra till; leda till; leda upp
learn praktisera; studera; öva förvärva; förvärva en färdighet; hitta; hålla sig underrättad; instruera; lära; lära in; lära sig; möta; plugga; plugga in; studera; undervisa; upptäcka; utbilda; yppa
practice praktisera; repetera; studera; träna; öva använda; nyttja; praktisera; tillgodogöra sig; tillämpa
practise praktisera; repetera; studera; träna; öva använda; nyttja; praktisera; tillgodogöra sig; tillämpa
redo repetera; öva göra om
rehearse repetera; öva
repeat repetera; öva eka; gå om; gå om en klass; säga efter; upprepa
resume repetera; öva börja om; förnya; renovera; rusta upp; upprusta; återstarta; återställa; återuppta
school handleda; instruera; träna; undervisa; öva
study praktisera; studera; öva efterforska; forska; hålla sig underrättad; lära; lära in; lära sig; läsa; plugga; plugga in; studera; undersöka; utforska
train handleda; instruera; träna; undervisa; öva bibringa; instruera; lära; lära ut; studera; träna; undervisa; uppöva; utbilda
tutor handleda; instruera; träna; undervisa; öva lära; underrätta
OtherVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
drill drill; exercis; inöva
exercise motionera; övningsuppgift
practice inöva; kutym; praxis; sedvana
practise inöva; kutym; praxis; sedvana
rehearse instudera; inöva
repeat bissera; mönsterrapport; reprisera; återupprepa
resume återupptaga
study instudera; studium
train inrikta; inöva; järnvägståg; träng
tutor handledare

Wiktionary Übersetzungen für öva:

öva
verb
 1. to perform activities to develop skills
 2. to repeat an activity as a way of improving one's skill
 3. to perform or execute a craft or skill
 4. to practice an ability

Cross Translation:
FromToVia
öva exercise üben — eine Tätigkeit wiederholen, um einen Lernprozess einzuleiten und eine Fähigkeit zu lernen