Schwedisch

Detailübersetzungen für anmäla (Schwedisch) ins Englisch

anmäla:

anmäla Verb (anmälar, anmälade, anmälat)

 1. anmäla (registrera; föra in; anteckna)
  to register; to sign on; to engage
  • register Verb (registers, registered, registering)
  • sign on Verb (signs on, signed on, signing on)
  • engage Verb (engages, engaged, engaging)
 2. anmäla (kungöra; avisera; förkunna)
  to inform; to announce
  • inform Verb (informs, informed, informing)
  • announce Verb (announces, announced, announcing)

Konjugationen für anmäla:

presens
 1. anmälar
 2. anmälar
 3. anmälar
 4. anmälar
 5. anmälar
 6. anmälar
imperfekt
 1. anmälade
 2. anmälade
 3. anmälade
 4. anmälade
 5. anmälade
 6. anmälade
framtid 1
 1. kommer att anmäla
 2. kommer att anmäla
 3. kommer att anmäla
 4. kommer att anmäla
 5. kommer att anmäla
 6. kommer att anmäla
framtid 2
 1. skall anmäla
 2. skall anmäla
 3. skall anmäla
 4. skall anmäla
 5. skall anmäla
 6. skall anmäla
conditional
 1. skulle anmäla
 2. skulle anmäla
 3. skulle anmäla
 4. skulle anmäla
 5. skulle anmäla
 6. skulle anmäla
perfekt particip
 1. har anmälat
 2. har anmälat
 3. har anmälat
 4. har anmälat
 5. har anmälat
 6. har anmälat
imperfekt particip
 1. hade anmälat
 2. hade anmälat
 3. hade anmälat
 4. hade anmälat
 5. hade anmälat
 6. hade anmälat
blandad
 1. anmäla!
 2. anmäla!
 3. anmälad
 4. anmälande
1. jag, 2. du/ni, 3. han/hon/den/det, 4. vi, 5. ni, 6. de

anmäla [-en] Nomen

 1. anmäla
  the tattle taling; the splitting; the telling of tales

Übersetzung Matrix für anmäla:

NounVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
register byrå för borgerlig vigsel; förteckning; medlemsregister; register; registreringskontor; valförteckning; vallista
splitting anmäla gatu korsningar; korsning; spaltning
tattle taling anmäla
telling of tales anmäla
VerbVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
announce anmäla; avisera; förkunna; kungöra; tillkännage annonsera; förklara; förkunna; göra sin åsikt hörd; informera; kungöra; meddela; proklamera; reportera; tillkännage
engage anmäla; anteckna; föra in; registrera anställa; använda; bjuda; engagera; hyra; inbjuda; insvepa; invitera; nyttja; rekrytera; slå in; tillgodogöra sig; veckla in
inform anmäla; avisera; förkunna; kungöra; tillkännage berätta; förklara; göra känt; göra sin åsikt hörd; göra uppmärksam på; informera; instruera; meddela; rapportera; reportera; tillkännage; upplysa
register anmäla; anteckna; föra in; registrera anmäla sig; anteckna; avfatta skriftligt; enrollera; indexreglera; inträda; kartlägga; lista; låta värva sig; mänstra på; notera; påmönstra; registrera; registrera sig; skriva in; skriva in sig; skriva ner; ta del i; värva
sign on anmäla; anteckna; föra in; registrera anställa; hyra; rekrytera
OtherVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
announce bekantgöra; eklatera; pålysa
engage leja; städja; sysselsätta
inform delge; delgiva; inkoppla
register diarium; inregistrera; reka; spjäll; stilvärde
sign on mönstra

Synonyms for "anmäla":


Wiktionary Übersetzungen für anmäla:

anmäla
verb
 1. to make a formal or public accusation against
 2. bring before court

Cross Translation:
FromToVia
anmäla register anmelden — sich eintragen lassen
anmäla announce anmeldenankündigen
anmäla declare anmelden — Ansprüche geltend machen, vorbringen
anmäla make an appointment for anmelden — (reflexiv) sich vormerken lassen
anmäla somebody; report; something; for; announce anzeigentransitiv: der Polizei oder Staatsanwaltschaft eine von jemandem verübte Straftat mitteilen
anmäla report melden — ein Ereignis (beispielsweise einem Vorgesetzter) berichten
anmäla announce; advertise annoncer — Faire connaître.
anmäla introduce; insert; put away; put in; stow; enclose; enter; input; sheathe; announce; advertise; give notice of introduire — Faire entrer une chose dans une autre.
anmäla publish; announce; advertise; make public; give notice of publierrendre public et notoire.

Verwandte Übersetzungen für anmäla