Übersicht
Schwedisch nach Englisch:   mehr Daten
 1. anteckna:
 2. Wiktionary:


Schwedisch

Detailübersetzungen für anteckna (Schwedisch) ins Englisch

anteckna:

anteckna Verb (antecknar, antecknade, antecknat)

 1. anteckna (skriva ner; avfatta skriftligt)
  to register; to record; to put in writing
  • register Verb (registers, registered, registering)
  • record Verb (records, recorded, recording)
  • put in writing Verb (puts in writing, put in writing, putting in writing)
 2. anteckna (skriva ner; lista; notera)
  to register; to book; to record; to note; to write down; to note down; to inscribe; to list; to enter into
  • register Verb (registers, registered, registering)
  • book Verb (books, booked, booking)
  • record Verb (records, recorded, recording)
  • note Verb (notes, noted, noting)
  • write down Verb (writes down, wrote down, writing down)
  • note down Verb (notes down, noted down, noting down)
  • inscribe Verb (inscribes, inscribed, inscribing)
  • list Verb (lists, listed, listing)
  • enter into Verb (enters into, entered into, entering into)
 3. anteckna (registrera; anmäla; föra in)
  to register; to sign on; to engage
  • register Verb (registers, registered, registering)
  • sign on Verb (signs on, signed on, signing on)
  • engage Verb (engages, engaged, engaging)
 4. anteckna (sätta märken på; markera; stämpla; prissätta)
  to mark
  • mark Verb (marks, marked, marking)

Konjugationen für anteckna:

presens
 1. antecknar
 2. antecknar
 3. antecknar
 4. antecknar
 5. antecknar
 6. antecknar
imperfekt
 1. antecknade
 2. antecknade
 3. antecknade
 4. antecknade
 5. antecknade
 6. antecknade
framtid 1
 1. kommer att anteckna
 2. kommer att anteckna
 3. kommer att anteckna
 4. kommer att anteckna
 5. kommer att anteckna
 6. kommer att anteckna
framtid 2
 1. skall anteckna
 2. skall anteckna
 3. skall anteckna
 4. skall anteckna
 5. skall anteckna
 6. skall anteckna
conditional
 1. skulle anteckna
 2. skulle anteckna
 3. skulle anteckna
 4. skulle anteckna
 5. skulle anteckna
 6. skulle anteckna
perfekt particip
 1. har antecknat
 2. har antecknat
 3. har antecknat
 4. har antecknat
 5. har antecknat
 6. har antecknat
imperfekt particip
 1. hade antecknat
 2. hade antecknat
 3. hade antecknat
 4. hade antecknat
 5. hade antecknat
 6. hade antecknat
blandad
 1. anteckna!
 2. anteckna!
 3. antecknad
 4. antecknande
1. jag, 2. du/ni, 3. han/hon/den/det, 4. vi, 5. ni, 6. de

Übersetzung Matrix für anteckna:

NounVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
book bok; bok att läsa; häfte; kompendium
list arméregister; bord; förteckning; häl; klack; lista; medlemsregister; protokoll; resumé; sammandrag; uppteckning; översikt
mark beskriva någon; betug; betyg; betygsgrad; grad; gradbeteckning; identifikationstecken; igenkänningstecken; markering; mål; måltavla; poäng; signalement; tjänstetecken; ärr
note affärsanteckning; affärsnotering; anmärkning; anteckning; certifikat; intonation; kladd; kladdande; klang; kluddande; kort brev; ljud; musikaliskt nottecken; not; notering; papperspengar; tecken; timbre; ton; tonhöjd; tonsäkerhet
record anteckning; förteckning; grammofonskiva; kommentera; lista; lp; lp skiva; långspelande grammofonskiva; notering; post; protokoll; rekord; reportage; skiva; uppteckning
register byrå för borgerlig vigsel; förteckning; medlemsregister; register; registreringskontor; valförteckning; vallista
VerbVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
book anteckna; lista; notera; skriva ner bokföra; enrollera; notera; protokollföra; registrera; skriva ner; värva
engage anmäla; anteckna; föra in; registrera anställa; använda; bjuda; engagera; hyra; inbjuda; insvepa; invitera; nyttja; rekrytera; slå in; tillgodogöra sig; veckla in
enter into anteckna; lista; notera; skriva ner anknyta sig till; ge sig in i; gå in i; gå med i; inlåta sig i; inträda; komma in; registrera sig; skriva in sig
inscribe anteckna; lista; notera; skriva ner enrollera; ingravera; låta värva sig; påmönstra; registrera; registrera sig; rista in; ta del i; trycka; värva
list anteckna; lista; notera; skriva ner ange; lista; räkna upp; sammanställa en lista; tala om
mark anteckna; markera; prissätta; stämpla; sätta märken på beskriva; beteckna; bocka av; brännmärka; definiera; karakterisera; känneteckna; markera; markera med ett kors; pricka av; utmärka
note anteckna; lista; notera; skriva ner
note down anteckna; lista; notera; skriva ner
put in writing anteckna; avfatta skriftligt; skriva ner
record anteckna; avfatta skriftligt; lista; notera; skriva ner avhålla sig; avstå; bokföra; hålla tillbaka; införa; notera; protokollföra; skriva ner; uppta; uppteckna
register anmäla; anteckna; avfatta skriftligt; föra in; lista; notera; registrera; skriva ner anmäla sig; enrollera; indexreglera; inträda; kartlägga; låta värva sig; mänstra på; notera; påmönstra; registrera; registrera sig; skriva in; skriva in sig; skriva ner; ta del i; värva
sign on anmäla; anteckna; föra in; registrera anställa; hyra; rekrytera
write down anteckna; lista; notera; skriva ner notera; skriva ner
OtherVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
book boka; bokverk; inboka
engage leja; städja; sysselsätta
enter into inlåta
mark bomärke; ritsa; signera; vedermäle; yttring
note annotation; nottecken; obs
note down annotera; förteckna
record banda; grammofonplatta; inspela; intala; redovisa; rekordartad; urkund
register diarium; inregistrera; reka; spjäll; stilvärde
sign on mönstra
write down nedskriva; nedteckna

Synonyms for "anteckna":


Wiktionary Übersetzungen für anteckna:

anteckna
verb
 1. make a record of

Cross Translation:
FromToVia
anteckna make a note; note; write down notermarquer d’un trait dans un livre, dans un écrit.