Übersicht
Schwedisch nach Englisch:   mehr Daten
 1. förfriskande:
 2. förfriska:


Schwedisch

Detailübersetzungen für förfriskande (Schwedisch) ins Englisch

förfriskande:

förfriskande Nomen

 1. förfriskande (avsvalkning)
  the cooling; the cold snap; the cool; the chill
  the coolness
  – the property of being moderately cold 1

Übersetzung Matrix für förfriskande:

NounVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
chill avsvalkning; förfriskande kyla; köld
cold snap avsvalkning; förfriskande kyla; köld
cool avsvalkning; förfriskande avståndstagande attityd; distans; kyla; kylighet; själv behärskning
cooling avsvalkning; förfriskande avsvalnande
coolness avsvalkning; förfriskande avståndstagande attityd; distans; kyla; kylighet
VerbVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
chill bli kall; bli kallare; kallna; kyla; kyla av; kylas; kylas av; lungna ner sig; svalna
cool avkyla; bli kallare; kyla av; kylas av; lugna ner sig; lungna ner sig; svalna
AdjectiveVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
cool affärsmässigt; allvarlig; allvarligt; distanserande; frisk; friskt; fräsch; fräscht; häftig; häftigt; kallt; kyligt; luftigt; lugnt; nedkyld; orubblig lugnt; samlad; samlat; självbehärskad; självbehärskat; stoisk; stoiskt; superbt; sval; svalt; systematisk; systematiskt; tuff; tufft; överlägset
OtherVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
chill gråkall; gråkallt
cool trankil; trankilt
coolness svalka
ModifierVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
cooling frysande

förfriska:

förfriska Verb (förfriskar, förfriskade, förfriskat)

 1. förfriska (uppfriska)
  to refresh
  • refresh Verb (refreshs, refreshed, refreshing)
 2. förfriska (uppfriska)
  to refresh; to freshen
  • refresh Verb (refreshs, refreshed, refreshing)
  • freshen Verb (freshens, freshened, freshening)

Konjugationen für förfriska:

presens
 1. förfriskar
 2. förfriskar
 3. förfriskar
 4. förfriskar
 5. förfriskar
 6. förfriskar
imperfekt
 1. förfriskade
 2. förfriskade
 3. förfriskade
 4. förfriskade
 5. förfriskade
 6. förfriskade
framtid 1
 1. kommer att förfriska
 2. kommer att förfriska
 3. kommer att förfriska
 4. kommer att förfriska
 5. kommer att förfriska
 6. kommer att förfriska
framtid 2
 1. skall förfriska
 2. skall förfriska
 3. skall förfriska
 4. skall förfriska
 5. skall förfriska
 6. skall förfriska
conditional
 1. skulle förfriska
 2. skulle förfriska
 3. skulle förfriska
 4. skulle förfriska
 5. skulle förfriska
 6. skulle förfriska
perfekt particip
 1. har förfriskat
 2. har förfriskat
 3. har förfriskat
 4. har förfriskat
 5. har förfriskat
 6. har förfriskat
imperfekt particip
 1. hade förfriskat
 2. hade förfriskat
 3. hade förfriskat
 4. hade förfriskat
 5. hade förfriskat
 6. hade förfriskat
blandad
 1. förfriska!
 2. förfriska!
 3. förfriskad
 4. förfriskande
1. jag, 2. du/ni, 3. han/hon/den/det, 4. vi, 5. ni, 6. de

Übersetzung Matrix für förfriska:

VerbVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
freshen förfriska; uppfriska aktivera; fräscha upp; fräscha upp sig; återuppliva; återuppväcka
refresh förfriska; uppfriska aktivera; friska upp; fräscha upp; fräscha upp sig; förnya; förändra; göra om; uppdatera; uppliva; väcka till liv; återuppliva; återuppväcka
OtherVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
refresh rekreera