Übersicht
Schwedisch nach Englisch:   mehr Daten
 1. förkroppsligande:
 2. förkroppsliga:
 3. Wiktionary:


Schwedisch

Detailübersetzungen für förkroppsligande (Schwedisch) ins Englisch

förkroppsligande:

förkroppsligande Nomen

 1. förkroppsligande
  the embodiment; the personification; the incarnation
 2. förkroppsligande (personifikation; inkarnation)
  the growing up; the embodiment; the personification; the incarnation
 3. förkroppsligande (inkarnation)
  the incarnation; the personification

Übersetzung Matrix für förkroppsligande:

NounVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
embodiment förkroppsligande; inkarnation; personifikation
growing up förkroppsligande; inkarnation; personifikation
incarnation förkroppsligande; inkarnation; personifikation
personification förkroppsligande; inkarnation; personifikation prsonifiering

Wiktionary Übersetzungen für förkroppsligande:

förkroppsligande
noun
 1. entity typifying an abstraction

förkroppsligande form of förkroppsliga:

förkroppsliga Verb (förkroppsligar, förkroppsligade, förkroppsligat)

 1. förkroppsliga (personifiera)
  epitomize; to embody; to personify; epitomise
 2. förkroppsliga (personifiera; representera; tolka; porträttera)
  to represent; to portray; to interpret; to impersonate; to personify
  • represent Verb (represents, represented, representing)
  • portray Verb (portrays, portrayed, portraying)
  • interpret Verb (interprets, interpreted, interpreting)
  • impersonate Verb (impersonates, impersonated, impersonating)
  • personify Verb (personifies, personified, personifying)

Konjugationen für förkroppsliga:

presens
 1. förkroppsligar
 2. förkroppsligar
 3. förkroppsligar
 4. förkroppsligar
 5. förkroppsligar
 6. förkroppsligar
imperfekt
 1. förkroppsligade
 2. förkroppsligade
 3. förkroppsligade
 4. förkroppsligade
 5. förkroppsligade
 6. förkroppsligade
framtid 1
 1. kommer att förkroppsliga
 2. kommer att förkroppsliga
 3. kommer att förkroppsliga
 4. kommer att förkroppsliga
 5. kommer att förkroppsliga
 6. kommer att förkroppsliga
framtid 2
 1. skall förkroppsliga
 2. skall förkroppsliga
 3. skall förkroppsliga
 4. skall förkroppsliga
 5. skall förkroppsliga
 6. skall förkroppsliga
conditional
 1. skulle förkroppsliga
 2. skulle förkroppsliga
 3. skulle förkroppsliga
 4. skulle förkroppsliga
 5. skulle förkroppsliga
 6. skulle förkroppsliga
perfekt particip
 1. har förkroppsligat
 2. har förkroppsligat
 3. har förkroppsligat
 4. har förkroppsligat
 5. har förkroppsligat
 6. har förkroppsligat
imperfekt particip
 1. hade förkroppsligat
 2. hade förkroppsligat
 3. hade förkroppsligat
 4. hade förkroppsligat
 5. hade förkroppsligat
 6. hade förkroppsligat
blandad
 1. förkroppsliga!
 2. förkroppsliga!
 3. förkroppsligad
 4. förkroppsligande
1. jag, 2. du/ni, 3. han/hon/den/det, 4. vi, 5. ni, 6. de

Übersetzung Matrix für förkroppsliga:

VerbVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
embody förkroppsliga; personifiera ge kroppslig gestalt åt; reinkarnera
epitomise förkroppsliga; personifiera
epitomize förkroppsliga; personifiera
impersonate förkroppsliga; personifiera; porträttera; representera; tolka ge uttryck åt; personifiera; spela rollen som; tolka
interpret förkroppsliga; personifiera; porträttera; representera; tolka förstå; tolka; transkribera; översätta
personify förkroppsliga; personifiera; porträttera; representera; tolka personifiera
portray förkroppsliga; personifiera; porträttera; representera; tolka avbilda; avmåla; framställa; måla av; porträttera; skildra; teckna
represent förkroppsliga; personifiera; porträttera; representera; tolka företräda; representera
OtherVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
interpret tyda; utlägga; uttyda

Wiktionary Übersetzungen für förkroppsliga:

förkroppsliga
verb
 1. To represent in a physical form; to incarnate or personify