Übersicht
Schwedisch nach Englisch:   mehr Daten
  1. förorätta:


Schwedisch

Detailübersetzungen für förorätta (Schwedisch) ins Englisch

förorätta:

förorätta

  1. förorätta

Übersetzung Matrix für förorätta:

NounVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
wrong fel; missförhållande; ojämlikhet; orätt; orättfärdighet; orättvisa
VerbVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
injure göra illa; göra någon ont; klippa till; skada; slå; såra; tillfoga skada; vara ofördelaktig; vara ogynnsam
OtherVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
injure förorätta förfördela
wrong förorätta förfördela; galet; miste
ModifierVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
wrong falskt; fel; felaktig; felaktigt; felt; missriktad; misstagen; misstaget

Synonyms for "förorätta":