Schwedisch

Detailübersetzungen für förvirrat (Schwedisch) ins Englisch

förvirrat:

förvirrat Adjektiv

 1. förvirrat (konfys; konfyst; virrigt; desorienterad)
 2. förvirrat (förbryllande)
  puzzling; perplexing
 3. förvirrat (oredigt; oordentligt; oordnad; oordnat; förvirrad)
  disorganized; disorderly; disorganised
 4. förvirrat (förvirrad)
  entangled
 5. förvirrat (förbryllad; förbryllat)
  confused; flustered; disordered; bewildered; diffuse; disconcerted; chaotic

Übersetzung Matrix für förvirrat:

AdjectiveVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
chaotic förbryllad; förbryllat; förvirrat av en slump; oordnad; slumpartad
confused desorienterad; förbryllad; förbryllat; förvirrat; konfys; konfyst; virrigt ihop blanding; omtumlad
diffuse förbryllad; förbryllat; förvirrat diffus; diffust; kringsprit; utspridd; utspritt
disconcerted förbryllad; förbryllat; förvirrat
disordered desorienterad; förbryllad; förbryllat; förvirrat; konfys; konfyst; virrigt falskt; fel; felaktigt; missriktad; misstagen; misstaget
disorderly förvirrad; förvirrat; oordentligt; oordnad; oordnat; oredigt ihop blanding; oordnad; oordnat; oorganiserad; oorganiserat; oredig; oredigt; oregerlig; oregerligt
disorganised förvirrad; förvirrat; oordentligt; oordnad; oordnat; oredigt oorganiserad; oorganiserat
disorganized förvirrad; förvirrat; oordentligt; oordnad; oordnat; oredigt oorganiserad; oorganiserat
entangled förvirrad; förvirrat
flustered förbryllad; förbryllat; förvirrat
perplexing förbryllande; förvirrat
puzzling förbryllande; förvirrat
OtherVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
chaotic kaosartad; kaotisk
confused konfunderad
entangled hopsnärjd; tillkrånglad; tillkrånglat; tilltrasslad; trasslig; trassligt
perplexing brydsam
ModifierVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
bewildered förbryllad; förbryllat; förvirrat fördövad; fördövat; förvirrad; skakad; upprörd
mentally confused desorienterad; förvirrat; konfys; konfyst; virrigt