Schwedisch

Detailübersetzungen für fel (Schwedisch) ins Englisch

fel:

fel [-ett] Nomen

 1. fel
  the failure; the default
 2. fel
  the failure
 3. fel
  the failure
  – The inability of a computer system or related device to operate reliably or to operate at all. 1
 4. fel
  the fault
  – A physical defect, such as a loose connection, that prevents a system or device from operating as it should. 1
 5. fel
  the fault
  – A programming error that can cause the software to fail. 1
 6. fel
  the bug
  – A type of work item that records a potential source of dissatisfaction with the product. The common name of a work item type for tracking code defects. 1
  • bug [the ~] Nomen
 7. fel (misstag; synd)
  the fault; the mistake; the error
  – a wrong action attributable to bad judgment or ignorance or inattention 2
  • fault [the ~] Nomen
   • I could understand his English in spite of his grammatical faults2
  • mistake [the ~] Nomen
   • he made a bad mistake2
  • error [the ~] Nomen
   • she was quick to point out my errors2
  the incorrectness; the flaw; the blunder
  the oversight
  – a mistake resulting from inattention 2
  the slip
  – a socially awkward or tactless act 2
  • slip [the ~] Nomen
 8. fel (defekter; skavanker)
  the shortcomings; the flaws; the defects
 9. fel (trasigt)
  the incorrectness; the fault; the flaw; the error; the defect
 10. fel (maskindefekt; defekt)
  the machine defect
 11. fel (skuld)
  the blame; the fault; the reproach
 12. fel (misstag; blunder)
  the mistake; the blunder
 13. fel (defekt)
  the imperfection; the flaw; the defect; the fault
 14. fel (brist)
  the failing; the absence

fel Adjektiv

 1. fel
  incorrect; faulty; inaccurate; wrong; amiss; wrongly; false; off target; bad; off
 2. fel (misstagen; misstaget; felaktigt; falskt; missriktad)
 3. fel (felaktigt; felt)
  wrong

Übersetzung Matrix für fel:

NounVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
absence brist; fel bortovaro; frånvaro
blame fel; skuld lägga skulden på någon; reprimand
blunder blunder; fel; misstag; synd bkunder; blunder; dumhet; felsteg; miss; misslyckande; misstag; skrik
bug fel avlyssningsapparat; bugg; skalbagge
default fel standardinställning
defect defekt; fel; trasigt
defects defekter; fel; skavanker defekter; trasigheter
error fel; misstag; synd; trasigt Error; bkunder; felsteg; miss; misstag; skrik
failing brist; fel misslyckande; sammanbrott; skrik
failure fel bkunder; blunder; felsteg; förlorare; konkurs; miss; misslyckande; misstag
fault defekt; fel; misstag; skuld; synd; trasigt omoral; osedlighet; reprimand; skrik; synd
flaw defekt; fel; misstag; synd; trasigt brist; bräcka; krämpa; last; skrik; spricka; åkomma
flaws defekter; fel; skavanker
imperfection defekt; fel brist; bristfällighet; felaktighet; ofullkomlighet; ofullständighet
incorrectness fel; misstag; synd; trasigt
machine defect defekt; fel; maskindefekt
mistake blunder; fel; misstag; synd bkunder; felsteg; miss; misstag; skrik
oversight fel; misstag; synd försummelse; misskötsel; skrik; underlåtenhet; utelämning; vanskötsel; åsidosättande
reproach fel; skuld lägga skulden på någon; reprimand
shortcomings defekter; fel; skavanker brister; ofullkomlighet; underskott
slip fel; misstag; synd betäckning; bokomslag; böjelse; dambyxor; damkalsonger; fallenhet; felsägning; förtalning; inderkläder; kjol; skrik; täcke; underbyxor; underkjol; underkjolar
wrong fel; orätt missförhållande; ojämlikhet; orätt; orättfärdighet; orättvisa
VerbVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
blame beskylla; bläma; förebrå; förehålla; förmana; hysa agg till någon; klandra; klandra någon; tillrättavisa; vanära
blunder blabbra; göra en tabbe; skvallra
defect defektera
mistake ha fel; missta sig; ta fel
reproach beskylla; bläma; förebrå; hysa agg till någon; klandra; klandra någon; vanära
slip falla över; förtala sig; glida; glida av; halka; släppa ut; snubbla
AdjectiveVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
disordered falskt; fel; felaktigt; missriktad; misstagen; misstaget desorienterad; förbryllad; förbryllat; förvirrat; konfys; konfyst; virrigt
faulty fel funkar ej; punkterad; punkterat; sönder; trasigt
inaccurate fel inte noggrann; inte noggrant
incorrect fel
jumbled falskt; fel; felaktigt; missriktad; misstagen; misstaget
mistaken falskt; fel; felaktigt; missriktad; misstagen; misstaget
AdverbVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
wrongly fel
OtherVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
absence bortovaro; uteblivande
amiss oäven
bad oäven; vanartad
blame förtänka; klander; tadel
blunder drumla; fadäs; fåt; klavertramp; tabbe
bug bugg; bugga; väggmadam
defect lyte
error fåt; förvillelse
failure fallissemang; rötägg; uraktlåtenhet; övertramp
false osannfärdig
fault förseelse; mankemang; skavank
flaw skavank
inaccurate inexakt
incorrect ojust
jumbled plottrig; plottrigt
mistake fåt; missgrepp
off loss; åstad
oversight förbiseende
reproach förebråelse; förevita
slip lapsus; skred; slinta; slira; sättkvist; undfalla
wrong förfördela; förorätta; galet; miste
ModifierVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
amiss fel
bad fel dum; dumt; dålig; dåligt; falsk; falskt; kraftlös; kraftlöst; otrevlig; otrevligt; skamlig; skamligt; skör; svagt
false fel bedrägligt; elak; elakt; falsk; falskt; föraktlig; föraktligt; ljugande; lågt; lögnaktigt; med onda avsikter; osann; osannt; sanningslös; sanningslöst; slug; slugt
higgledy-piggledy falskt; fel; felaktigt; missriktad; misstagen; misstaget
off fel avslutat; bort; borta; från; färdig; gjort; iväg; ivägt
off target fel
wrong falskt; fel; felaktigt; felt; missriktad; misstagen; misstaget felaktig; felaktigt

Synonyms for "fel":


Wiktionary Übersetzungen für fel:

fel
noun
 1. an error (1)
 2. a mistake or error
 3. defect
 4. -
 5. mistake
 6. something immoral
 7. opposite of right
adjective
 1. incorrect
 2. immoral
 3. improper
 4. not working
adverb
 1. done incorrectly

Cross Translation:
FromToVia
fel flaw; fault; blemish; defect Fehler — eine schadhafte Stelle, eine Stelle mit einem Mangel
fel mistake; error Fehler — Abweichung von einem optimalen Zustand, Verfahren oder dem Richtigen
fel mistake; fault; snag Fehler — eine falsche Entscheidung, eine falsche Handlung
fel fault; weakness; shortcoming; drawback Fehler — eine körperliche oder charakterliche Schwäche
fel mistake; error Irrtum — unabsichtlich falsche Annahme
fel blemish Makel — Fehler, Mangel, Unreinheit oder Unvollkommenheit, die einen Gegenstand oder eine Person beeinträchtigen
fel defect Mangeloft im Plural: Fehler, Unvollkommenheit bei einer Sache
fel deficit MankoMangel, Fehler
fel wrong falsch — unrichtig (durch Irrtum oder Unwissenheit), tatsächlich anders
fel wrong verkehrtfalsch, dem Richtigen widersprechend
fel stumble; mistake; error fout — vergissing, onjuistheid
fel blunder bourde — erreur grossière

Verwandte Übersetzungen für fel