Übersicht
Schwedisch nach Englisch:   mehr Daten
 1. framförande:
 2. framföra:
 3. Wiktionary:


Schwedisch

Detailübersetzungen für framförande (Schwedisch) ins Englisch

framförande:

framförande [-en] Nomen

 1. framförande (fördragning)
  the diction; the presentation; the delivery

Übersetzung Matrix für framförande:

NounVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
delivery framförande; fördragning avlämnande; barnfödelse; beställning; framkörning; föredrag; leverans; order; presentation; sändning; upplaga; utdelning; utgåva; utkörning; utlämnande; överlämnande; överlämning
diction framförande; fördragning
presentation framförande; fördragning introduktion; presentation; överlämnande
OtherVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
delivery avlämning; födsel; inlämnande; inlämning; nedkomst; utbärning
diction diktion

Synonyms for "framförande":


framförande form of framföra:

framföra Verb (framför, framförde, framfört)

 1. framföra (uppträda)
  to perform; to present; to put on stage
  • perform Verb (performs, performed, performing)
  • present Verb (presents, presented, presenting)
  • put on stage Verb (puts on stage, put on stage, putting on stage)

Konjugationen für framföra:

presens
 1. framför
 2. framför
 3. framför
 4. framför
 5. framför
 6. framför
imperfekt
 1. framförde
 2. framförde
 3. framförde
 4. framförde
 5. framförde
 6. framförde
framtid 1
 1. kommer att framföra
 2. kommer att framföra
 3. kommer att framföra
 4. kommer att framföra
 5. kommer att framföra
 6. kommer att framföra
framtid 2
 1. skall framföra
 2. skall framföra
 3. skall framföra
 4. skall framföra
 5. skall framföra
 6. skall framföra
conditional
 1. skulle framföra
 2. skulle framföra
 3. skulle framföra
 4. skulle framföra
 5. skulle framföra
 6. skulle framföra
perfekt particip
 1. har framfört
 2. har framfört
 3. har framfört
 4. har framfört
 5. har framfört
 6. har framfört
imperfekt particip
 1. hade framfört
 2. hade framfört
 3. hade framfört
 4. hade framfört
 5. hade framfört
 6. hade framfört
blandad
 1. framför!
 2. framför!
 3. framförd
 4. framförande
1. jag, 2. du/ni, 3. han/hon/den/det, 4. vi, 5. ni, 6. de

Übersetzung Matrix für framföra:

NounVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
perform uppviglad
present gåva; liten present; present; smått
VerbVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
perform framföra; uppträda föregiva; låtsa; spela teater; uppfylla; uppträda; åstadkomma; åstadkomma något
present framföra; uppträda begåva; erbjuda; föreslå; förevisa; förläna; introducera; nominera; presentera; rekommendera; råda; ställa ut; utrusta; utse; utställa; visa; överräcka
put on stage framföra; uppträda
AdjectiveVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
present aktuell; aktuellt; modernt; nu för tiden; nutida; nuvarande; närvarande; present; tidsmässig
OtherVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
perform prestera
present aktuell; aktuellt; avlämna; framlämna; föreliggande; förevarande; föräring; gåva; hembära; innevarande; uppvisa

Synonyms for "framföra":


Wiktionary Übersetzungen für framföra:

framföra
verb
 1. operate (a wheeled motorized vehicle)
 2. to produce on a stage