Übersicht
Schwedisch nach Englisch:   mehr Daten
 1. införa:
 2. Wiktionary:


Schwedisch

Detailübersetzungen für införa (Schwedisch) ins Englisch

införa:

införa Verb (inför, införde, infört)

 1. införa (inleda; eskortera; bebåda)
  to show in; to usher in; to lead in
  • show in Verb (shows in, showed in, showing in)
  • usher in Verb (ushers in, ushered in, ushering in)
  • lead in Verb (leads in, led in, leading in)
 2. införa (importera)
  to import
  • import Verb (imports, imported, importing)
 3. införa (introducera)
  to introduce; to put in
  • introduce Verb (introduces, introduced, introducing)
  • put in Verb (puts in, put in, putting in)
 4. införa (uppta; uppteckna)
  to record
  • record Verb (records, recorded, recording)

Konjugationen für införa:

presens
 1. inför
 2. inför
 3. inför
 4. inför
 5. inför
 6. inför
imperfekt
 1. införde
 2. införde
 3. införde
 4. införde
 5. införde
 6. införde
framtid 1
 1. kommer att införa
 2. kommer att införa
 3. kommer att införa
 4. kommer att införa
 5. kommer att införa
 6. kommer att införa
framtid 2
 1. skall införa
 2. skall införa
 3. skall införa
 4. skall införa
 5. skall införa
 6. skall införa
conditional
 1. skulle införa
 2. skulle införa
 3. skulle införa
 4. skulle införa
 5. skulle införa
 6. skulle införa
perfekt particip
 1. har infört
 2. har infört
 3. har infört
 4. har infört
 5. har infört
 6. har infört
imperfekt particip
 1. hade infört
 2. hade infört
 3. hade infört
 4. hade infört
 5. hade infört
 6. hade infört
blandad
 1. inför!
 2. inför!
 3. införd
 4. införande
1. jag, 2. du/ni, 3. han/hon/den/det, 4. vi, 5. ni, 6. de

Übersetzung Matrix für införa:

NounVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
import betydelse; import; importvara; införsel; mening; vikt
record anteckning; förteckning; grammofonskiva; kommentera; lista; lp; lp skiva; långspelande grammofonskiva; notering; post; protokoll; rekord; reportage; skiva; uppteckning
VerbVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
import importera; införa importera
introduce införa; introducera anta; blanda i; frambringa; förbereda; föreslå; förutsätta; introducera; introducera någon; nominera; postulera; presentera
lead in bebåda; eskortera; införa; inleda föra in; leda in; släppa in; visa in
put in införa; introducera blanda i; lägga i; sticka in; stoppa in; sätta in; sätta inuti
record införa; uppta; uppteckna anteckna; avfatta skriftligt; avhålla sig; avstå; bokföra; hålla tillbaka; lista; notera; protokollföra; skriva ner
show in bebåda; eskortera; införa; inleda föra in; leda in; släppa in; visa in
usher in bebåda; eskortera; införa; inleda
OtherVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
put in inflicka; inlöpa; inmontera; instoppa; istoppa
record banda; grammofonplatta; inspela; intala; redovisa; rekordartad; urkund

Synonyms for "införa":


Wiktionary Übersetzungen für införa:


Cross Translation:
FromToVia
införa adopt einführen — etwas Neues zur Anwendung bringen; etwas Gültigkeit erlangen lassen; etwas bekannt machen, zur Benutzung bringen

Verwandte Übersetzungen für införa