Übersicht
Schwedisch nach Englisch:   mehr Daten
 1. inleda:
 2. Wiktionary:


Schwedisch

Detailübersetzungen für inleda (Schwedisch) ins Englisch

inleda:

inleda Verb (inledar, inledade, inledat)

 1. inleda (proklamera; förebåda; förkunna)
  to herald; to ring in; to start; to begin; to open
  • herald Verb (heralds, heralded, heralding)
  • ring in Verb (rings in, rang in, ringing in)
  • start Verb (starts, started, starting)
  • begin Verb (begins, beginning)
  • open Verb (opens, opened, opening)
 2. inleda (införa; eskortera; bebåda)
  to show in; to usher in; to lead in
  • show in Verb (shows in, showed in, showing in)
  • usher in Verb (ushers in, ushered in, ushering in)
  • lead in Verb (leads in, led in, leading in)

Konjugationen für inleda:

presens
 1. inledar
 2. inledar
 3. inledar
 4. inledar
 5. inledar
 6. inledar
imperfekt
 1. inledade
 2. inledade
 3. inledade
 4. inledade
 5. inledade
 6. inledade
framtid 1
 1. kommer att inleda
 2. kommer att inleda
 3. kommer att inleda
 4. kommer att inleda
 5. kommer att inleda
 6. kommer att inleda
framtid 2
 1. skall inleda
 2. skall inleda
 3. skall inleda
 4. skall inleda
 5. skall inleda
 6. skall inleda
conditional
 1. skulle inleda
 2. skulle inleda
 3. skulle inleda
 4. skulle inleda
 5. skulle inleda
 6. skulle inleda
perfekt particip
 1. har inledat
 2. har inledat
 3. har inledat
 4. har inledat
 5. har inledat
 6. har inledat
imperfekt particip
 1. hade inledat
 2. hade inledat
 3. hade inledat
 4. hade inledat
 5. hade inledat
 6. hade inledat
blandad
 1. inleda!
 2. inleda!
 3. inledad
 4. inledande
1. jag, 2. du/ni, 3. han/hon/den/det, 4. vi, 5. ni, 6. de

Übersetzung Matrix für inleda:

NounVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
herald förelöpare; herold
open spelrum
start början; initiativ
VerbVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
begin förebåda; förkunna; inleda; proklamera begynna; bjuda; börja; engagera; ge sig i väg; ge sig in i; inbjuda; inlåta sig i; insvepa; invitera; slå in; starta; sticka ifrån; veckla in
herald förebåda; förkunna; inleda; proklamera
lead in bebåda; eskortera; införa; inleda föra in; leda in; släppa in; visa in
open förebåda; förkunna; inleda; proklamera begynna; breda ut; börja; introducera; låsa upp; presentera; skruva på; sätta på; utveckla; veckla ut; vrida på; öppna; öppna sig; öppnas
ring in förebåda; förkunna; inleda; proklamera
show in bebåda; eskortera; införa; inleda föra in; leda in; släppa in; visa in
start förebåda; förkunna; inleda; proklamera avresa; begynna; börja; ge sig i väg; ge sig in i; gå ombord; inlåta sig i; introducera; koppla in; koppla på; lancera; lova att göra; presentera; släppa; slå på; starta; sticka ifrån; stiga upp; tända på; åtaga
usher in bebåda; eskortera; införa; inleda
AdjectiveVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
open frank; frankt; inte övertäckt; rak; rakt; rättfram; rättframt; uppriktig; uppriktigt; ärligt; åtkomlig; åtkomligt; öppen; öppent; öppet; öppnad; öppnat
OtherVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
begin anträda
herald härold
open upplåta; uppsluppen
start avfärd; igångsätta; igångsättning

Synonyms for "inleda":


Wiktionary Übersetzungen für inleda:

inleda
verb
 1. to start (a campaign)
 2. To start, to initiate or take the first step into something.