Übersicht
Schwedisch nach Englisch:   mehr Daten
 1. laga:
 2. Wiktionary:


Schwedisch

Detailübersetzungen für laga (Schwedisch) ins Englisch

laga:

laga Verb (lagar, lagade, lagat)

 1. laga (stoppa; fylla)
  to darn; to fill up; to mend
  • darn Verb (darns, darned, darning)
  • fill up Verb (fills up, filled up, filling up)
  • mend Verb (mends, mended, mending)
 2. laga (bereda; koka)
  to prepare; to brew; to cook; to make ready
  • prepare Verb (prepares, prepared, preparing)
  • brew Verb (brews, brewed, brewing)
  • cook Verb (cooks, cooked, cooking)
  • make ready Verb (makes ready, made ready, making ready)
 3. laga (brinna; blossa; stå i ljusan låga)
  to blaze; to flame
  • blaze Verb (blazes, blazed, blazing)
  • flame Verb (flames, flamed, flaming)
 4. laga (lappa; bota; reparera; läka)
  to mend; to repair; to patch
  • mend Verb (mends, mended, mending)
  • repair Verb (repairs, repaired, repairing)
  • patch Verb (patches, patched, patching)
 5. laga (reparera; återställa; iståndsätta; godgöra)
  to repair; to fix; to restore; to mend
  • repair Verb (repairs, repaired, repairing)
  • fix Verb (fixes, fixed, fixing)
  • restore Verb (restores, restored, restoring)
  • mend Verb (mends, mended, mending)
 6. laga (fixa; reparera)
  to do odd jobs
  • do odd jobs Verb (does odd jobs, did odd jobs, doing odd jobs)

Konjugationen für laga:

presens
 1. lagar
 2. lagar
 3. lagar
 4. lagar
 5. lagar
 6. lagar
imperfekt
 1. lagade
 2. lagade
 3. lagade
 4. lagade
 5. lagade
 6. lagade
framtid 1
 1. kommer att laga
 2. kommer att laga
 3. kommer att laga
 4. kommer att laga
 5. kommer att laga
 6. kommer att laga
framtid 2
 1. skall laga
 2. skall laga
 3. skall laga
 4. skall laga
 5. skall laga
 6. skall laga
conditional
 1. skulle laga
 2. skulle laga
 3. skulle laga
 4. skulle laga
 5. skulle laga
 6. skulle laga
perfekt particip
 1. har lagat
 2. har lagat
 3. har lagat
 4. har lagat
 5. har lagat
 6. har lagat
imperfekt particip
 1. hade lagat
 2. hade lagat
 3. hade lagat
 4. hade lagat
 5. hade lagat
 6. hade lagat
blandad
 1. laga!
 2. laga!
 3. lagad
 4. lagande
1. jag, 2. du/ni, 3. han/hon/den/det, 4. vi, 5. ni, 6. de

Übersetzung Matrix für laga:

NounVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
blaze brand; eld; eldsvåda; flammor
brew brygd; lageröl; pilsner; öl; öl bryggt på korn
cook husa; kock; koksmästare; kökspiga
fill up avslutning; bihang; bilaga; fullständighet; slutförande; supplement; tillägg
fix baklås; pattställning; stockning
repair lagning; reparation; reparationsarbete; restauration; återställande
restore återställa
VerbVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
blaze blossa; brinna; laga; stå i ljusan låga dominera sällskapet; flamma; lysa; låga; skina; stråla
brew bereda; koka; laga destillera
cook bereda; koka; laga koka; koka av arghet; laga mat
darn fylla; laga; stoppa stoppa; stoppa sockor
do odd jobs fixa; laga; reparera jobba extra
fill up fylla; laga; stoppa fylla; fylla på; fylla på bränsle; fylla tanken; fylla upp; göra fullständig; göra komplett; komplettera; slå igen; smälla igen; tanka
fix godgöra; iståndsätta; laga; reparera; återställa anpassa; avsluta; avstämma; binda; binda fast vid ett rep; fixa; fixera; fästa; få det gjort; få det ur världen; göra bra; göra i ordning; justera; klara; klara av; knyta; knäppa; korrigera; ordna; orka; orka med; reglera; se till; ställa tillrätta; sätta fast; veckla av
flame blossa; brinna; laga; stå i ljusan låga flamma; låga
make ready bereda; koka; laga bereda; förbereda; göra redo; preparera
mend bota; fylla; godgöra; iståndsätta; laga; lappa; läka; reparera; stoppa; återställa
patch bota; laga; lappa; läka; reparera klistra; klistra ihop; lappa; limma
prepare bereda; koka; laga bereda; bibringa; designa; förbereda; göra i ordning; göra redo; instruera; introducera; iordningställa; konstruera; lära ut; preparera; skapa; tillreda; tillrusta; träffa förberedelser; träna; undervisa; uppfinna; utprova; utrusta
repair bota; godgöra; iståndsätta; laga; lappa; läka; reparera; återställa anpassa; justera; reparera
restore godgöra; iståndsätta; laga; reparera; återställa gottgöra; renovera; restaurera; sanera; ställa till rätta; återställa
OtherVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
blaze gass; pråla
cook anrätta; kokerska; köksa; tillaga
fill up supplera
fix greja; kirra
flame flambera
patch klut
prepare anrätta; tillaga
repair iståndsättande; renovering
restore återbörda; återupprätta
ModifierVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
darn jäklar; skit också

Synonyms for "laga":


Wiktionary Übersetzungen für laga:


Cross Translation:
FromToVia
laga mend ausbessern — eine beschädigte Stelle beseitigen, meist wenn der Schaden nicht sehr groß ist und die Funktion nicht vollkommen verloren ist
laga mend; patch flicken — zerrissenen Stoff mit einem anderen Stück Stoff ausbessern
laga cook; make kochenLebensmittel unter Einwirkung von Hitze zu einer Mahlzeit zubereiten
laga repair reparieren — einen Schaden entfernen

Verwandte Übersetzungen für laga