Schwedisch

Detailübersetzungen für likgiltigt (Schwedisch) ins Englisch

likgiltigt:


Übersetzung Matrix für likgiltigt:

NounVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
dawdling dagdriveri; söl
dragging dragande; draggning; dregande; släppa bort; söka igenom grundligt
lazy lathet
lingering dagdriveri; söl
VerbVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
limp halta; stappla
AdjectiveVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
cursory likgiltig; likgiltigt; mekaniskt; oengagerad; rutinmässig; rutinmässigt; summarisk; summariskt; ytligt flyktigt; förgänglig; förgängligt; lättförstörbar; lättförstörbart; snabb; snabbt; ömtåligt
dragging likgiltigt; livlös; livlöst; långsamt; matt; slö; tråkigt; trög; trögt sinkande; sölande
drooping likgiltigt; livlös; livlöst; långsamt; matt; slö; tråkigt; trög; trögt
impassive kallt; känslolös; känslolöst; likgiltig; likgiltigt; okänsligt; uttryckslös; uttryckslöst amper; frånstötande; hårt; immun; immunt; känslolös; känslolöst; kärv; orörd; orört; sträv; torrögt
inactive likgiltigt; livlös; livlöst; långsamt; matt; slö; tråkigt; trög; trögt apatisk; inaktivt
indolent likgiltigt; livlös; livlöst; långsamt; matt; slö; tråkigt; trög; trögt håglöst; indolent; loj; lojt; löst; maklig; makligt; oföretagsam; oföretagsamt; slapp; slappt; släpphänt; slö; slött; sävlig; sävligt
inert likgiltigt; livlös; livlöst; långsamt; matt; slö; tråkigt; trög; trögt
languid likgiltigt; livlös; livlöst; långsamt; matt; slö; tråkigt; trög; trögt avmattad; avmattat; förslöat; försoffad; försoffat; kraftlöst; lojt; lustlöst; missmodig; missmodigt; slappt; slö; slött; sölig; söligt; trött
lazy likgiltigt; livlös; livlöst; långsamt; matt; slö; tråkigt; trög; trögt arbetsskygg; arbetsskyggt; bekvämt; förslöat; försoffad; försoffat; lojt; slappt; slö; slött; sölig; söligt; trög; trögt
limp apatisk; apatiskt; likgiltigt; liknöjd; liknöjt; livlös; livlöst; långsamt; matt; ointresserad; ointresserat; ouppmärksamt; slö; tråkigt; trög; trögt matt; slappt; slö; slött
listless apatisk; apatiskt; likgiltigt; liknöjd; liknöjt; livlös; livlöst; långsamt; matt; ointresserad; ointresserat; ouppmärksamt; slö; tråkigt; trög; trögt avmattad; avmattat; förslöat; försoffad; försoffat; lojt; lustlöst; matt; olustig; olustigt; slappt; slö; slött; sölig; söligt
passive likgiltigt; livlös; livlöst; långsamt; matt; slö; tråkigt; trög; trögt passiv; passivt
perfunctory likgiltig; likgiltigt; mekaniskt; oengagerad; rutinmässig; rutinmässigt; summarisk; summariskt; ytligt förgänglig; förgängligt; lättförstörbar; lättförstörbart; ömtåligt
rainy apatisk; apatiskt; dyster; dystert; likgiltig; likgiltigt; slött fuktigt; regning; regningt; våt
sluggish likgiltigt; livlös; livlöst; långsamt; matt; slö; tråkigt; trög; trögt förslöat; försoffad; försoffat; lojt; slappt; slö; slött; sölig; söligt
stolid kallt; känslolös; känslolöst; likgiltig; likgiltigt; okänsligt; uttryckslös; uttryckslöst
superficial likgiltig; likgiltigt; mekaniskt; oengagerad; rutinmässig; rutinmässigt; summarisk; summariskt; ytligt förgänglig; förgängligt; lättförstörbar; lättförstörbart; ytlig; ytligt; ömtåligt
tardy likgiltigt; livlös; livlöst; långsamt; matt; slö; tråkigt; trög; trögt förslöat; försoffad; försoffat; lojt; slappt; slö; slött; sölig; söligt
OtherVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
dawdling dröjande; lusig; lusigt; sölaktig; sölig
dragging hopdragning
inactive overksam
indolent lättjefull
inert overksam
lazy lättjefull
limp hängig; linka; slankig
passive overksam
shuffling släpig; släpigt
slow saktfärdig; senfärdig; senfärdigt; såsig; sölaktig; sölig
superficial ytlig
tardy saktfärdig; senfärdig; senfärdigt
ModifierVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
dawdling likgiltigt; livlös; livlöst; långsamt; matt; slö; tråkigt; trög; trögt sinkande; sölande
lingering likgiltigt; livlös; livlöst; långsamt; matt; slö; tråkigt; trög; trögt dröja sig kvar; sinkande; sölande
mopish apatisk; apatiskt; dyster; dystert; likgiltig; likgiltigt; slött
shuffling likgiltigt; livlös; livlöst; långsamt; matt; slö; tråkigt; trög; trögt hasande
slow likgiltigt; livlös; livlöst; långsamt; matt; slö; tråkigt; trög; trögt arbetsskygg; arbetsskyggt; förslöat; försoffad; försoffat; lojt; sinkande; slappt; slö; slött; sölande; sölig; söligt; trög; trögt
slow of understanding likgiltigt; livlös; livlöst; långsamt; matt; slö; tråkigt; trög; trögt långsam i tanken

Synonyms for "likgiltigt":