Schwedisch

Detailübersetzungen für livlöst (Schwedisch) ins Englisch

livlöst:

livlöst Adjektiv

  1. livlöst (dött; död)
    dead; deceased; lifeless; passed away; spiritless
  2. livlöst (tråkigt; matt; långsamt; )
    sluggish; indolent; lazy; dawdling; inert; limp; tardy; passive; languid; dragging; drooping; slow; listless; lingering; shuffling; inactive; slow of understanding
  3. livlöst (oanimerat; livlös)
    unanimated; dull; lifeless

Übersetzung Matrix für livlöst:

NounVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
dawdling dagdriveri; söl
deceased död person; overliden
dragging dragande; draggning; dregande; släppa bort; söka igenom grundligt
lazy lathet
lingering dagdriveri; söl
VerbVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
limp halta; stappla
AdjectiveVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
deceased död; dött; livlöst avlidet; död; dött; dött undan
dragging likgiltigt; livlös; livlöst; långsamt; matt; slö; tråkigt; trög; trögt sinkande; sölande
drooping likgiltigt; livlös; livlöst; långsamt; matt; slö; tråkigt; trög; trögt
dull livlös; livlöst; oanimerat avfärgad rött; avfärgat rött; blekt; dum; dumt; dåsigt; dödstrist; entonig; envist; färglös; färglöst; förlegat; glanslös; glanslöst; grått; kraftlöst; ledsam; ledsamt; långsam; långsamt; långtrådigt; långtråkigt; missmodig; missmodigt; motspänstig; motspänstigt; motsträvigt; mulen; mulet; obstinat; oregerligt; oskarp; oskarpt; otröstlig; otröstligt; rödblekt; slö; slött; smaklös; smaklöst; stillös; stillöst; tjockskalligt; trotsig; trotsigt; tråkig; tråkigt; trög; trögt; tröstlöst; trött; tröttsam; tröttsamt; unken; unket; uppstudsig; uppstudsigt; utan sälta; yrvaken; yrvaket
inactive likgiltigt; livlös; livlöst; långsamt; matt; slö; tråkigt; trög; trögt apatisk; inaktivt
indolent likgiltigt; livlös; livlöst; långsamt; matt; slö; tråkigt; trög; trögt håglöst; indolent; loj; lojt; löst; maklig; makligt; oföretagsam; oföretagsamt; slapp; slappt; släpphänt; slö; slött; sävlig; sävligt
inert likgiltigt; livlös; livlöst; långsamt; matt; slö; tråkigt; trög; trögt
languid likgiltigt; livlös; livlöst; långsamt; matt; slö; tråkigt; trög; trögt avmattad; avmattat; förslöat; försoffad; försoffat; kraftlöst; lojt; lustlöst; missmodig; missmodigt; slappt; slö; slött; sölig; söligt; trött
lazy likgiltigt; livlös; livlöst; långsamt; matt; slö; tråkigt; trög; trögt arbetsskygg; arbetsskyggt; bekvämt; förslöat; försoffad; försoffat; lojt; slappt; slö; slött; sölig; söligt; trög; trögt
lifeless död; dött; livlös; livlöst; oanimerat matt; slappt; slö; slött
limp likgiltigt; livlös; livlöst; långsamt; matt; slö; tråkigt; trög; trögt apatisk; apatiskt; likgiltigt; liknöjd; liknöjt; matt; ointresserad; ointresserat; ouppmärksamt; slappt; slö; slött
listless likgiltigt; livlös; livlöst; långsamt; matt; slö; tråkigt; trög; trögt apatisk; apatiskt; avmattad; avmattat; förslöat; försoffad; försoffat; likgiltigt; liknöjd; liknöjt; lojt; lustlöst; matt; ointresserad; ointresserat; olustig; olustigt; ouppmärksamt; slappt; slö; slött; sölig; söligt
passive likgiltigt; livlös; livlöst; långsamt; matt; slö; tråkigt; trög; trögt passiv; passivt
sluggish likgiltigt; livlös; livlöst; långsamt; matt; slö; tråkigt; trög; trögt förslöat; försoffad; försoffat; lojt; slappt; slö; slött; sölig; söligt
spiritless död; dött; livlöst utan ande
tardy likgiltigt; livlös; livlöst; långsamt; matt; slö; tråkigt; trög; trögt förslöat; försoffad; försoffat; lojt; slappt; slö; slött; sölig; söligt
unanimated livlös; livlöst; oanimerat
OtherVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
dawdling dröjande; lusig; lusigt; sölaktig; sölig
dead omkommen
deceased omkommen
dragging hopdragning
dull andefattig; andefattigt; dov; dovt; flau; försoffa; murrig; slocknad
inactive overksam
indolent lättjefull
inert overksam
lazy lättjefull
lifeless slocknad
limp hängig; linka; slankig
passed away döing
passive overksam
shuffling släpig; släpigt
slow saktfärdig; senfärdig; senfärdigt; såsig; sölaktig; sölig
tardy saktfärdig; senfärdig; senfärdigt
ModifierVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
dawdling likgiltigt; livlös; livlöst; långsamt; matt; slö; tråkigt; trög; trögt sinkande; sölande
dead död; dött; livlöst avlidet; död; dött
lingering likgiltigt; livlös; livlöst; långsamt; matt; slö; tråkigt; trög; trögt dröja sig kvar; sinkande; sölande
passed away död; dött; livlöst avlidet; död; dött
shuffling likgiltigt; livlös; livlöst; långsamt; matt; slö; tråkigt; trög; trögt hasande
slow likgiltigt; livlös; livlöst; långsamt; matt; slö; tråkigt; trög; trögt arbetsskygg; arbetsskyggt; förslöat; försoffad; försoffat; lojt; sinkande; slappt; slö; slött; sölande; sölig; söligt; trög; trögt
slow of understanding likgiltigt; livlös; livlöst; långsamt; matt; slö; tråkigt; trög; trögt långsam i tanken