Übersicht
Schwedisch nach Englisch:   mehr Daten
  1. missriktad:


Schwedisch

Detailübersetzungen für missriktad (Schwedisch) ins Englisch

missriktad:

missriktad Adjektiv

  1. missriktad (misstagen; misstaget; fel; felaktigt; falskt)

Übersetzung Matrix für missriktad:

NounVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
wrong fel; missförhållande; ojämlikhet; orätt; orättfärdighet; orättvisa
AdjectiveVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
disordered falskt; fel; felaktigt; missriktad; misstagen; misstaget desorienterad; förbryllad; förbryllat; förvirrat; konfys; konfyst; virrigt
jumbled falskt; fel; felaktigt; missriktad; misstagen; misstaget
mistaken falskt; fel; felaktigt; missriktad; misstagen; misstaget
OtherVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
jumbled plottrig; plottrigt
wrong förfördela; förorätta; galet; miste
ModifierVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
higgledy-piggledy falskt; fel; felaktigt; missriktad; misstagen; misstaget
wrong falskt; fel; felaktigt; missriktad; misstagen; misstaget fel; felaktig; felaktigt; felt