Übersicht
Schwedisch nach Englisch:   mehr Daten
 1. nämna:
 2. Wiktionary:


Schwedisch

Detailübersetzungen für nämna (Schwedisch) ins Englisch

nämna:

nämna Verb (nämner, nämnde, nämnt)

 1. nämna (benämna; kalla)
  denominate; to call; to name; term
 2. nämna (kalla)
  to mention; to name; to call; to stamp one's foot
  • mention Verb (mentions, mentioned, mentioning)
  • name Verb (names, named, naming)
  • call Verb (calls, called, calling)
  • stamp one's foot Verb (stamps one's foot, stamped one's foot, stamping one's foot)
 3. nämna (ta upp)
  to bring up
  • bring up Verb (brings up, brought up, bringing up)
 4. nämna (tala om)
  to mention; make mention of

Konjugationen für nämna:

presens
 1. nämner
 2. nämner
 3. nämner
 4. nämner
 5. nämner
 6. nämner
imperfekt
 1. nämnde
 2. nämnde
 3. nämnde
 4. nämnde
 5. nämnde
 6. nämnde
framtid 1
 1. kommer att nämna
 2. kommer att nämna
 3. kommer att nämna
 4. kommer att nämna
 5. kommer att nämna
 6. kommer att nämna
framtid 2
 1. skall nämna
 2. skall nämna
 3. skall nämna
 4. skall nämna
 5. skall nämna
 6. skall nämna
conditional
 1. skulle nämna
 2. skulle nämna
 3. skulle nämna
 4. skulle nämna
 5. skulle nämna
 6. skulle nämna
perfekt particip
 1. har nämnt
 2. har nämnt
 3. har nämnt
 4. har nämnt
 5. har nämnt
 6. har nämnt
imperfekt particip
 1. hade nämnt
 2. hade nämnt
 3. hade nämnt
 4. hade nämnt
 5. hade nämnt
 6. hade nämnt
blandad
 1. nämn!
 2. nämn!
 3. nämnd
 4. nämnande
1. jag, 2. du/ni, 3. han/hon/den/det, 4. vi, 5. ni, 6. de

nämna

 1. nämna

Übersetzung Matrix für nämna:

NounVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
call fågelsång; kallelse; ljudsignal; lockrop; ringa; ringning; rop; ropande; samtal; telefon meddelande; tonsignal
name anseende; benämning; namn; predikat; reputation; ryckte; rykte; sort; term; titel; varumärke
term antagande; benämning; löptid; namn; period; skoltid; skoltimmar; term; tidsrymd; titel; uttryck; villkor
VerbVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
bring up nämna; ta upp föda; föda upp; föra på tal; kräkas; resa upp; spy; ta upp; ta upp ett ämne; uppfostra
call benämna; kalla; nämna anropa; anropa funktion; benämna; deklarera; förkunna offentligt; kalla; kalla ihop; kalla på; kalla över; kungöra; proklamera; påbjuda; ringa; ringa på dörren; ringa upp; ropa; samla; skrika; snudda vid; telefonera; tillkännage
denominate benämna; kalla; nämna
make mention of nämna; tala om
mention kalla; nämna; tala om lista; räkna upp; tala om
name benämna; kalla; nämna döpa; lista; räkna upp
stamp one's foot kalla; nämna dansa; stampa fötter; stampa med foten
term benämna; kalla; nämna
OtherVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
bring up fostra; uppdraga
call anrop; lockljud; purra; påhälsning; påringning; tillrop; uppfordra; uppkalla; visit
mention andraga; omnämna; omnämnande; omtala
name nämna designera; namnge; namngiva; uppkalla
term beteckning; skov

Synonyms for "nämna":


Wiktionary Übersetzungen für nämna:

nämna
verb
 1. to publicly implicate
 2. to identify, define, specify
 3. to mention, specify
 4. make a short reference something

Cross Translation:
FromToVia
nämna mention; name noemen — vermelden door het uitspreken van de naam
nämna name; call noemen — met een naam aanduiden
nämna name; call dopen — een naam geven
nämna mention; notice erwähnentransitiv: etwas nebenbei und beiläufig aussprechen, zur Sprache bringen
nämna name; mention nennen — eine Person oder ein Ding mit Namen erwähnen

Verwandte Übersetzungen für nämna