Übersicht
Schwedisch nach Englisch:   mehr Daten
  1. ointresserad:
  2. Wiktionary:


Schwedisch

Detailübersetzungen für ointresserad (Schwedisch) ins Englisch

ointresserad:


Übersetzung Matrix für ointresserad:

VerbVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
idle dröna; gå och dra; slösa bort tiden
limp halta; stappla
AdjectiveVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
idle lat; ointresserad; ointresserat; slött apatisk; arbetsskygg; arbetsskyggt; betydelselöst; inaktiv; innehållslös; innehållslöst; intetsägande; meningslös; meningslöst; oanvänd; oanvänt; outnyttjat; slött; syfteslös; syfteslöst; tom; tomt; trög; trögt; utan mål
ignorant ointresserad; ointresserat; okulitverad; okulitveratd; okunnigt ignorant; obildat; okunnig; okunnigt; olärd; olärt
indifferent kallsinnig; kallsinnigt; likgiltig; ointresserad amper; frånstötande; hårt; kärv; lika; sträv
limp apatisk; apatiskt; likgiltigt; liknöjd; liknöjt; ointresserad; ointresserat; ouppmärksamt likgiltigt; livlös; livlöst; långsamt; matt; slappt; slö; slött; tråkigt; trög; trögt
listless apatisk; apatiskt; likgiltigt; liknöjd; liknöjt; ointresserad; ointresserat; ouppmärksamt avmattad; avmattat; förslöat; försoffad; försoffat; likgiltigt; livlös; livlöst; lojt; lustlöst; långsamt; matt; olustig; olustigt; slappt; slö; slött; sölig; söligt; tråkigt; trög; trögt
unaffected kallsinnig; kallsinnigt; likgiltig; ointresserad oberört; opåverkad; opåverkat; orörd; orörd utav; orört; orört utav; torrögt
unlearned ointresserad; ointresserat; okulitverad; okulitveratd; okunnigt obildat; okunnig; okunnigt; olärd; olärt
unmoved kallsinnig; kallsinnigt; likgiltig; ointresserad oberört; opåverkad; opåverkat; orörd; orört; torrögt
unperturbed kallsinnig; kallsinnigt; likgiltig; ointresserad oberört; opåverkad; opåverkat
untouched kallsinnig; kallsinnigt; likgiltig; ointresserad fräscht; inte bortskämd; nytt; oanvänd; oanvänt; oberört; opåverkad; opåverkat; orörd; orört; oskuldsfullt; oöppnad; oöppnat; ren; rent
OtherVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
idle dagdriva; slöa; sysslolös
ignorant fåkunnig; rudis
indifferent indifferent
limp hängig; linka; slankig
unaffected chosefri; chosefritt; flärdlös
unmoved orubbad; orubbat
ModifierVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
bearing no interests lat; ointresserad; ointresserat; slött
regardless kallsinnig; kallsinnigt; likgiltig; ointresserad oavsedd; oavsett; obeaktad

Synonyms for "ointresserad":


Wiktionary Übersetzungen für ointresserad:

ointresserad
adjective
  1. showing no interest or enthusiasm
  2. indifferent