Übersicht
Schwedisch nach Englisch:   mehr Daten
  1. ojämlikhet:
  2. Wiktionary:
  3. User Contributed Translations for ojämlikhet:
    • inequality


Schwedisch

Detailübersetzungen für ojämlikhet (Schwedisch) ins Englisch

ojämlikhet:

ojämlikhet [-en] Nomen

  1. ojämlikhet (orättvisa; orättfärdighet; orätt)
    the injustice; the iniquity; the wrong

Übersetzung Matrix für ojämlikhet:

NounVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
iniquity ojämlikhet; orätt; orättfärdighet; orättvisa
injustice ojämlikhet; orätt; orättfärdighet; orättvisa
wrong ojämlikhet; orätt; orättfärdighet; orättvisa fel; missförhållande; orätt; orättfärdighet
OtherVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
wrong förfördela; förorätta; galet; miste
ModifierVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
wrong falskt; fel; felaktig; felaktigt; felt; missriktad; misstagen; misstaget

Wiktionary Übersetzungen für ojämlikhet:

ojämlikhet
noun
  1. the state of being unequal; difference