Schwedisch

Detailübersetzungen für slö (Schwedisch) ins Englisch

slö:

slö Adjektiv

 1. slö (dåsig; sömnigt; slött; dåsigt)
  drowsy
 2. slö (tråkigt; matt; långsamt; )
  sluggish; indolent; lazy; dawdling; inert; limp; tardy; passive; languid; dragging; drooping; slow; listless; lingering; shuffling; inactive; slow of understanding
 3. slö (maklig; slött; oföretagsamt; )
  indolent; easy-going
 4. slö (utan sälta; trögt; slött; smaklös; smaklöst)
  dull; flat; saltless; unsavoury; tasteless; unsavory
 5. slö (matt; slött; slappt)
  listless; washed-out; limp; lifeless; no energy
 6. slö (försoffad; försoffat; slött; )
  sluggish; slow; languid; tardy; lazy; listless

Übersetzung Matrix für slö:

NounVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
dawdling dagdriveri; söl
dragging dragande; draggning; dregande; släppa bort; söka igenom grundligt
flat bostadslägenhet; lägenhet; långgrund strand; punktering; tillplattad; utjämnad; vad; våning
lazy lathet
lingering dagdriveri; söl
VerbVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
limp halta; stappla
AdjectiveVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
dragging likgiltigt; livlös; livlöst; långsamt; matt; slö; tråkigt; trög; trögt sinkande; sölande
drooping likgiltigt; livlös; livlöst; långsamt; matt; slö; tråkigt; trög; trögt
drowsy dåsig; dåsigt; slö; slött; sömnigt dåsig; dåsigt; sömnig; sömnigt; yrvaken; yrvaket
dull slö; slött; smaklös; smaklöst; trögt; utan sälta avfärgad rött; avfärgat rött; blekt; dum; dumt; dåsigt; dödstrist; entonig; envist; färglös; färglöst; förlegat; glanslös; glanslöst; grått; kraftlöst; ledsam; ledsamt; livlös; livlöst; långsam; långsamt; långtrådigt; långtråkigt; missmodig; missmodigt; motspänstig; motspänstigt; motsträvigt; mulen; mulet; oanimerat; obstinat; oregerligt; oskarp; oskarpt; otröstlig; otröstligt; rödblekt; stillös; stillöst; tjockskalligt; trotsig; trotsigt; tråkig; tråkigt; trög; trögt; tröstlöst; trött; tröttsam; tröttsamt; unken; unket; uppstudsig; uppstudsigt; yrvaken; yrvaket
inactive likgiltigt; livlös; livlöst; långsamt; matt; slö; tråkigt; trög; trögt apatisk; inaktivt
indolent håglöst; likgiltigt; livlös; livlöst; lojt; långsamt; maklig; makligt; matt; oföretagsam; oföretagsamt; slö; slött; tråkigt; trög; trögt indolent; loj; löst; makligt; slapp; slappt; släpphänt; slött; sävlig; sävligt
inert likgiltigt; livlös; livlöst; långsamt; matt; slö; tråkigt; trög; trögt
languid förslöat; försoffad; försoffat; likgiltigt; livlös; livlöst; lojt; långsamt; matt; slappt; slö; slött; sölig; söligt; tråkigt; trög; trögt avmattad; avmattat; kraftlöst; lustlöst; missmodig; missmodigt; trött
lazy förslöat; försoffad; försoffat; likgiltigt; livlös; livlöst; lojt; långsamt; matt; slappt; slö; slött; sölig; söligt; tråkigt; trög; trögt arbetsskygg; arbetsskyggt; bekvämt; slött; trög; trögt
lifeless matt; slappt; slö; slött död; dött; livlös; livlöst; oanimerat
limp likgiltigt; livlös; livlöst; långsamt; matt; slappt; slö; slött; tråkigt; trög; trögt apatisk; apatiskt; likgiltigt; liknöjd; liknöjt; ointresserad; ointresserat; ouppmärksamt
listless förslöat; försoffad; försoffat; likgiltigt; livlös; livlöst; lojt; långsamt; matt; slappt; slö; slött; sölig; söligt; tråkigt; trög; trögt apatisk; apatiskt; avmattad; avmattat; likgiltigt; liknöjd; liknöjt; lustlöst; ointresserad; ointresserat; olustig; olustigt; ouppmärksamt
passive likgiltigt; livlös; livlöst; långsamt; matt; slö; tråkigt; trög; trögt passiv; passivt
sluggish förslöat; försoffad; försoffat; likgiltigt; livlös; livlöst; lojt; långsamt; matt; slappt; slö; slött; sölig; söligt; tråkigt; trög; trögt
tardy förslöat; försoffad; försoffat; likgiltigt; livlös; livlöst; lojt; långsamt; matt; slappt; slö; slött; sölig; söligt; tråkigt; trög; trögt
tasteless slö; slött; smaklös; smaklöst; trögt; utan sälta smaklös; smaklöst; stillös; stillöst
unsavory slö; slött; smaklös; smaklöst; trögt; utan sälta avslaget; banalt; fadd; gammalt; grov; grovt; motbjudande; motbjudandet; oangenämt; oanständig; oanständigt; oaptitligt; obehaglig; obehagligt; obscent; ohyfsad; ohyfsat; osmaklig; osmakligt; plump; plumpt; rått; smaklös; smaklöst; snuskig; snuskigt; under bältet; unken; unket; vidrigt
unsavoury slö; slött; smaklös; smaklöst; trögt; utan sälta avslaget; banalt; fadd; gammalt; grov; grovt; motbjudande; motbjudandet; oangenämt; oanständig; oanständigt; oaptitligt; obehaglig; obehagligt; obscent; ohyfsad; ohyfsat; osmaklig; osmakligt; plump; plumpt; rått; smaklös; smaklöst; snuskig; snuskigt; under bältet; unken; unket; vidrigt
washed-out matt; slappt; slö; slött
OtherVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
dawdling dröjande; lusig; lusigt; sölaktig; sölig
dragging hopdragning
drowsy omorgnad; omornad
dull andefattig; andefattigt; dov; dovt; flau; försoffa; murrig; slocknad
flat flack; framstupa; nattstånden; slättmark; sättstycke
inactive overksam
indolent lättjefull
inert overksam
lazy lättjefull
lifeless slocknad
limp hängig; linka; slankig
passive overksam
shuffling släpig; släpigt
slow saktfärdig; senfärdig; senfärdigt; såsig; sölaktig; sölig
tardy saktfärdig; senfärdig; senfärdigt
ModifierVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
dawdling likgiltigt; livlös; livlöst; långsamt; matt; slö; tråkigt; trög; trögt sinkande; sölande
easy-going håglöst; lojt; maklig; makligt; oföretagsam; oföretagsamt; slö; slött bekvämt; hygglig; hyggligt; lättsam; lättsamt
flat slö; slött; smaklös; smaklöst; trögt; utan sälta avslagen; avslaget; fadd; gammalt; jämnt; ledsamt; lent; lugn; lugnt; mild; milt; osmaklig; osmakligt; plan; plant; platt; slät; slätt; tonlös; tonlöst; torr; torrt; tråkigt; trög; trögt; unken; unket
lingering likgiltigt; livlös; livlöst; långsamt; matt; slö; tråkigt; trög; trögt dröja sig kvar; sinkande; sölande
no energy matt; slappt; slö; slött
saltless slö; slött; smaklös; smaklöst; trögt; utan sälta saltfri; saltfritt
shuffling likgiltigt; livlös; livlöst; långsamt; matt; slö; tråkigt; trög; trögt hasande
slow förslöat; försoffad; försoffat; likgiltigt; livlös; livlöst; lojt; långsamt; matt; slappt; slö; slött; sölig; söligt; tråkigt; trög; trögt arbetsskygg; arbetsskyggt; sinkande; slött; sölande; trög; trögt
slow of understanding likgiltigt; livlös; livlöst; långsamt; matt; slö; tråkigt; trög; trögt långsam i tanken

Synonyms for "slö":


Wiktionary Übersetzungen für slö:

slö
adjective
 1. intellectually dull
 2. botany, zoology: blunt
 3. unwilling to work
 4. lacking the ability to cut easily; not sharp
 5. slow or tardy

Cross Translation:
FromToVia
slö blunt; dull; obtuse obtus — biologie|fr Qui est arrondir, émousser au lieu d’être anguleux ou pointu.