Schwedisch

Detailübersetzungen für slött (Schwedisch) ins Englisch

slött:

slött Adjektiv

 1. slött (indolent; loj; makligt; sävlig; sävligt)
  indolent
 2. slött (dyster; likgiltig; apatisk; )
  mopish; rainy
 3. slött (lat; ointresserad; ointresserat)
 4. slött (slö; maklig; oföretagsamt; )
  indolent; easy-going
 5. slött (trubbig; trög; trögt; )
  blunt
 6. slött (dåsig; sömnigt; slö; dåsigt)
  drowsy
 7. slött (utan sälta; slö; trögt; smaklös; smaklöst)
  dull; flat; saltless; unsavoury; tasteless; unsavory
 8. slött (trubbigt; trubbig)
 9. slött (trög; trögt; arbetsskygg; arbetsskyggt)
  lazy; slack; workshy; idle; slow
 10. slött (slö; matt; slappt)
  listless; washed-out; limp; lifeless; no energy
 11. slött (försoffad; försoffat; slö; )
  sluggish; slow; languid; tardy; lazy; listless

Übersetzung Matrix für slött:

NounVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
flat bostadslägenhet; lägenhet; långgrund strand; punktering; tillplattad; utjämnad; vad; våning
lazy lathet
slack koldamm
VerbVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
blunt avtrubba
idle dröna; gå och dra; slösa bort tiden
limp halta; stappla
slack avta; hänga slak; mojna; slakna
AdjectiveVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
blunt burdus; burdust; okänsligt; slött; trubbig; trubbigt; trög; trögt abrupt; bryskt; frimodig; frimodigt; frispråkig; frispråkigt; från ingenstans; klar; klart; oskarp; oskarpt; plötslig; plötsligt; rak på sak; rakt på sak; rättfram; tydligt; uppriktig; uppriktigt; öppen; öppenhjärtigt
drowsy dåsig; dåsigt; slö; slött; sömnigt dåsig; dåsigt; sömnig; sömnigt; yrvaken; yrvaket
dull slö; slött; smaklös; smaklöst; trögt; utan sälta avfärgad rött; avfärgat rött; blekt; dum; dumt; dåsigt; dödstrist; entonig; envist; färglös; färglöst; förlegat; glanslös; glanslöst; grått; kraftlöst; ledsam; ledsamt; livlös; livlöst; långsam; långsamt; långtrådigt; långtråkigt; missmodig; missmodigt; motspänstig; motspänstigt; motsträvigt; mulen; mulet; oanimerat; obstinat; oregerligt; oskarp; oskarpt; otröstlig; otröstligt; rödblekt; stillös; stillöst; tjockskalligt; trotsig; trotsigt; tråkig; tråkigt; trög; trögt; tröstlöst; trött; tröttsam; tröttsamt; unken; unket; uppstudsig; uppstudsigt; yrvaken; yrvaket
idle arbetsskygg; arbetsskyggt; lat; ointresserad; ointresserat; slött; trög; trögt apatisk; betydelselöst; inaktiv; innehållslös; innehållslöst; intetsägande; meningslös; meningslöst; oanvänd; oanvänt; outnyttjat; syfteslös; syfteslöst; tom; tomt; utan mål
indolent håglöst; indolent; loj; lojt; maklig; makligt; oföretagsam; oföretagsamt; slö; slött; sävlig; sävligt likgiltigt; livlös; livlöst; långsamt; löst; matt; slapp; slappt; släpphänt; slö; tråkigt; trög; trögt
languid förslöat; försoffad; försoffat; lojt; slappt; slö; slött; sölig; söligt avmattad; avmattat; kraftlöst; likgiltigt; livlös; livlöst; lustlöst; långsamt; matt; missmodig; missmodigt; slö; tråkigt; trög; trögt; trött
lazy arbetsskygg; arbetsskyggt; förslöat; försoffad; försoffat; lojt; slappt; slö; slött; sölig; söligt; trög; trögt bekvämt; likgiltigt; livlös; livlöst; långsamt; matt; slö; tråkigt; trög; trögt
lifeless matt; slappt; slö; slött död; dött; livlös; livlöst; oanimerat
limp matt; slappt; slö; slött apatisk; apatiskt; likgiltigt; liknöjd; liknöjt; livlös; livlöst; långsamt; matt; ointresserad; ointresserat; ouppmärksamt; slö; tråkigt; trög; trögt
listless förslöat; försoffad; försoffat; lojt; matt; slappt; slö; slött; sölig; söligt apatisk; apatiskt; avmattad; avmattat; likgiltigt; liknöjd; liknöjt; livlös; livlöst; lustlöst; långsamt; matt; ointresserad; ointresserat; olustig; olustigt; ouppmärksamt; slö; tråkigt; trög; trögt
rainy apatisk; apatiskt; dyster; dystert; likgiltig; likgiltigt; slött fuktigt; regning; regningt; våt
slack arbetsskygg; arbetsskyggt; slött; trög; trögt
sluggish förslöat; försoffad; försoffat; lojt; slappt; slö; slött; sölig; söligt likgiltigt; livlös; livlöst; långsamt; matt; slö; tråkigt; trög; trögt
tardy förslöat; försoffad; försoffat; lojt; slappt; slö; slött; sölig; söligt likgiltigt; livlös; livlöst; långsamt; matt; slö; tråkigt; trög; trögt
tasteless slö; slött; smaklös; smaklöst; trögt; utan sälta smaklös; smaklöst; stillös; stillöst
unsavory slö; slött; smaklös; smaklöst; trögt; utan sälta avslaget; banalt; fadd; gammalt; grov; grovt; motbjudande; motbjudandet; oangenämt; oanständig; oanständigt; oaptitligt; obehaglig; obehagligt; obscent; ohyfsad; ohyfsat; osmaklig; osmakligt; plump; plumpt; rått; smaklös; smaklöst; snuskig; snuskigt; under bältet; unken; unket; vidrigt
unsavoury slö; slött; smaklös; smaklöst; trögt; utan sälta avslaget; banalt; fadd; gammalt; grov; grovt; motbjudande; motbjudandet; oangenämt; oanständig; oanständigt; oaptitligt; obehaglig; obehagligt; obscent; ohyfsad; ohyfsat; osmaklig; osmakligt; plump; plumpt; rått; smaklös; smaklöst; snuskig; snuskigt; under bältet; unken; unket; vidrigt
washed-out matt; slappt; slö; slött
OtherVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
drowsy omorgnad; omornad
dull andefattig; andefattigt; dov; dovt; flau; försoffa; murrig; slocknad
flat flack; framstupa; nattstånden; slättmark; sättstycke
idle dagdriva; slöa; sysslolös
indolent lättjefull
lazy lättjefull
lifeless slocknad
limp hängig; linka; slankig
slack flau; lafsig; lafsigt; slack; slak; slakt; slappna
slow saktfärdig; senfärdig; senfärdigt; såsig; sölaktig; sölig
tardy saktfärdig; senfärdig; senfärdigt
ModifierVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
bearing no interests lat; ointresserad; ointresserat; slött
easy-going håglöst; lojt; maklig; makligt; oföretagsam; oföretagsamt; slö; slött bekvämt; hygglig; hyggligt; lättsam; lättsamt
flat slö; slött; smaklös; smaklöst; trögt; utan sälta avslagen; avslaget; fadd; gammalt; jämnt; ledsamt; lent; lugn; lugnt; mild; milt; osmaklig; osmakligt; plan; plant; platt; slät; slätt; tonlös; tonlöst; torr; torrt; tråkigt; trög; trögt; unken; unket
mopish apatisk; apatiskt; dyster; dystert; likgiltig; likgiltigt; slött
no energy matt; slappt; slö; slött
over-simplified slött; trubbig; trubbigt
saltless slö; slött; smaklös; smaklöst; trögt; utan sälta saltfri; saltfritt
slow arbetsskygg; arbetsskyggt; förslöat; försoffad; försoffat; lojt; slappt; slö; slött; sölig; söligt; trög; trögt likgiltigt; livlös; livlöst; långsamt; matt; sinkande; slö; sölande; tråkigt; trög; trögt
workshy arbetsskygg; arbetsskyggt; slött; trög; trögt

Verwandte Übersetzungen für slött