Übersicht


Schwedisch

Detailübersetzungen für slappt (Schwedisch) ins Englisch

slappt:

slappt Adjektiv

 1. slappt (släpphänt; slapp; löst)
  supine; indolent; lax
 2. slappt (slö; matt; slött)
  listless; washed-out; limp; lifeless; no energy
 3. slappt (sladdrigt; sladdrig)
  flabby; pouchy
 4. slappt (försoffad; försoffat; slö; )
  sluggish; slow; languid; tardy; lazy; listless

Übersetzung Matrix für slappt:

NounVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
lazy lathet
VerbVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
limp halta; stappla
AdjectiveVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
flabby sladdrig; sladdrigt; slappt
indolent löst; slapp; slappt; släpphänt håglöst; indolent; likgiltigt; livlös; livlöst; loj; lojt; långsamt; maklig; makligt; matt; oföretagsam; oföretagsamt; slö; slött; sävlig; sävligt; tråkigt; trög; trögt
languid förslöat; försoffad; försoffat; lojt; slappt; slö; slött; sölig; söligt avmattad; avmattat; kraftlöst; likgiltigt; livlös; livlöst; lustlöst; långsamt; matt; missmodig; missmodigt; slö; tråkigt; trög; trögt; trött
lax löst; slapp; slappt; släpphänt
lazy förslöat; försoffad; försoffat; lojt; slappt; slö; slött; sölig; söligt arbetsskygg; arbetsskyggt; bekvämt; likgiltigt; livlös; livlöst; långsamt; matt; slö; slött; tråkigt; trög; trögt
lifeless matt; slappt; slö; slött död; dött; livlös; livlöst; oanimerat
limp matt; slappt; slö; slött apatisk; apatiskt; likgiltigt; liknöjd; liknöjt; livlös; livlöst; långsamt; matt; ointresserad; ointresserat; ouppmärksamt; slö; tråkigt; trög; trögt
listless förslöat; försoffad; försoffat; lojt; matt; slappt; slö; slött; sölig; söligt apatisk; apatiskt; avmattad; avmattat; likgiltigt; liknöjd; liknöjt; livlös; livlöst; lustlöst; långsamt; matt; ointresserad; ointresserat; olustig; olustigt; ouppmärksamt; slö; tråkigt; trög; trögt
sluggish förslöat; försoffad; försoffat; lojt; slappt; slö; slött; sölig; söligt likgiltigt; livlös; livlöst; långsamt; matt; slö; tråkigt; trög; trögt
supine löst; slapp; slappt; släpphänt
tardy förslöat; försoffad; försoffat; lojt; slappt; slö; slött; sölig; söligt likgiltigt; livlös; livlöst; långsamt; matt; slö; tråkigt; trög; trögt
washed-out matt; slappt; slö; slött
OtherVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
flabby blekfet; blekfett; plufsig; slamsig
indolent lättjefull
lax uppluckrad
lazy lättjefull
lifeless slocknad
limp hängig; linka; slankig
slow saktfärdig; senfärdig; senfärdigt; såsig; sölaktig; sölig
tardy saktfärdig; senfärdig; senfärdigt
ModifierVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
no energy matt; slappt; slö; slött
pouchy sladdrig; sladdrigt; slappt
slow förslöat; försoffad; försoffat; lojt; slappt; slö; slött; sölig; söligt arbetsskygg; arbetsskyggt; likgiltigt; livlös; livlöst; långsamt; matt; sinkande; slö; slött; sölande; tråkigt; trög; trögt

Verwandte Übersetzungen für slappt