Übersicht
Schwedisch nach Englisch:   mehr Daten
 1. stå ut med:


Schwedisch

Detailübersetzungen für stå ut med (Schwedisch) ins Englisch

stå ut med:

stå ut med Verb (står ut med, stod ut med, stått ut med)

 1. stå ut med (bära; uthärda)
  to bear; to persist; to endure; to stand; to tolerate
  • bear Verb (bears, bearing)
  • persist Verb (persists, persisted, persisting)
  • endure Verb (endures, endured, enduring)
  • stand Verb (stands, stood, standing)
  • tolerate Verb (tolerates, tolerated, tolerating)
 2. stå ut med (ge efter för; acceptera; låta ske)
  to put up with; to submit to; to let happen; to let come; to accept
  • put up with Verb (puts up with, put up with, putting up with)
  • submit to Verb (submits to, submitted to, submitting to)
  • let happen Verb (lets happen, let happen, letting happen)
  • let come Verb (lets come, let come, letting come)
  • accept Verb (accepts, accepted, accepting)
 3. stå ut med (ta; acceptera; tåla; underkasta sig)
  to submit to; to put up with
  • submit to Verb (submits to, submitted to, submitting to)
  • put up with Verb (puts up with, put up with, putting up with)

Konjugationen für stå ut med:

presens
 1. står ut med
 2. står ut med
 3. står ut med
 4. står ut med
 5. står ut med
 6. står ut med
imperfekt
 1. stod ut med
 2. stod ut med
 3. stod ut med
 4. stod ut med
 5. stod ut med
 6. stod ut med
framtid 1
 1. kommer att stå ut med
 2. kommer att stå ut med
 3. kommer att stå ut med
 4. kommer att stå ut med
 5. kommer att stå ut med
 6. kommer att stå ut med
framtid 2
 1. skall stå ut med
 2. skall stå ut med
 3. skall stå ut med
 4. skall stå ut med
 5. skall stå ut med
 6. skall stå ut med
conditional
 1. skulle stå ut med
 2. skulle stå ut med
 3. skulle stå ut med
 4. skulle stå ut med
 5. skulle stå ut med
 6. skulle stå ut med
perfekt particip
 1. har stått ut med
 2. har stått ut med
 3. har stått ut med
 4. har stått ut med
 5. har stått ut med
 6. har stått ut med
imperfekt particip
 1. hade stått ut med
 2. hade stått ut med
 3. hade stått ut med
 4. hade stått ut med
 5. hade stått ut med
 6. hade stått ut med
blandad
 1. stå ut med!
 2. stå ut med!
 3. stådd ut med
 4. stående ut med
1. jag, 2. du/ni, 3. han/hon/den/det, 4. vi, 5. ni, 6. de

Übersetzung Matrix für stå ut med:

NounVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
accept acceptera
bear björn
stand bevittna; bås; kaross; marknadsstånd; matta; position; sokkel; stativ; ställning; stånd; ståndpunkt; tankesätt
VerbVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
accept acceptera; ge efter för; låta ske; stå ut med acceptera; acceptera en gåva; emotta; erkänna; godkänna; ta emot; ta emot en gåva; tillåta
bear bära; stå ut med; uthärda bära; bära på; föra; fördraga; lida; orka; tåla; uthärda; utstå
endure bära; stå ut med; uthärda bära; fördraga; lida; orka; tåla; uthärda; utstå
let come acceptera; ge efter för; låta ske; stå ut med
let happen acceptera; ge efter för; låta ske; stå ut med
persist bära; stå ut med; uthärda fasthålla vid; fortgå; fortsätta; framhärda; förbli ståndaktig; gå vidare med; hålla ut; insistera; pågå; slutföra; vara ihärdig
put up with acceptera; ge efter för; låta ske; stå ut med; ta; tåla; underkasta sig
stand bära; stå ut med; uthärda bära; fördraga; lida; orka; tåla; uthärda; utstå
submit to acceptera; ge efter för; låta ske; stå ut med; ta; tåla; underkasta sig tillåta
tolerate bära; stå ut med; uthärda auktorisera; bemyndiga; tillåta; tolerera
OtherVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
accept anamma; godta; godtaga; hörsamma
bear björn
endure bestå; fördra; genomlida
put up with fördra
stand mässplats
submit to underkasta; underställa

Verwandte Übersetzungen für stå ut med