Schwedisch

Detailübersetzungen für tråkigt (Schwedisch) ins Englisch

tråkigt:

tråkigt Adjektiv

 1. tråkigt (långsam; långsamt; dödstrist)
  deadening; boring; dull
 2. tråkigt (tråkig)
  tedious; boring; dreary; dull
 3. tråkigt (tråkig)
  boring; dull
 4. tråkigt (tråkig; entonig)
  boring; dreary; dull; drab
 5. tråkigt (tråkig; långtrådigt; ledsamt; ledsam)
  dreadful; dull; boring
 6. tråkigt (grått; trist; glädjelöst; tråkig)
 7. tråkigt (fadd; platt; torr; )
  flat; stale
 8. tråkigt (matt; långsamt; trögt; )
  sluggish; indolent; lazy; dawdling; inert; limp; tardy; passive; languid; dragging; drooping; slow; listless; lingering; shuffling; inactive; slow of understanding

tråkigt Nomen

 1. tråkigt
  the boredom; the weariness

Übersetzung Matrix für tråkigt:

NounVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
boredom tråkigt entonighet; likformighet; monotoni
dawdling dagdriveri; söl
dragging dragande; draggning; dregande; släppa bort; söka igenom grundligt
flat bostadslägenhet; lägenhet; långgrund strand; punktering; tillplattad; utjämnad; vad; våning
lazy lathet
lingering dagdriveri; söl
weariness tråkigt trötthet; utmattning
VerbVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
limp halta; stappla
tedious irriterande; tröttande
AdjectiveVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
bleak glädjelöst; grått; trist; tråkig; tråkigt frostig; frostigt; kallt; kyligt; råkall; råkallt
boring dödstrist; entonig; ledsam; ledsamt; långsam; långsamt; långtrådigt; tråkig; tråkigt döds tråkig; döds tråkigt; envist; långtråkigt; motspänstig; motspänstigt; motsträvigt; obstinat; oregerligt; trotsig; trotsigt; tröttsam; tröttsamt; uppstudsig; uppstudsigt
cheerless glädjelöst; grått; trist; tråkig; tråkigt ledsen; oinbjudande; oinbjudandet; omysig; omysigt; otrevlig; otröstlig; otröstligt; tråkig; tröstlöst
deadening dödstrist; långsam; långsamt; tråkigt
drab entonig; tråkig; tråkigt otröstlig; otröstligt; trist; tröstlöst
dragging likgiltigt; livlös; livlöst; långsamt; matt; slö; tråkigt; trög; trögt sinkande; sölande
dreadful ledsam; ledsamt; långtrådigt; tråkig; tråkigt fasansfull; fasansfullt; frånstötande; förfärlig; förfärligt; förskräckligt; hemsk; hemskt; skrämmande
dreary entonig; tråkig; tråkigt otröstlig; otröstligt; tröstlöst
drooping likgiltigt; livlös; livlöst; långsamt; matt; slö; tråkigt; trög; trögt
dull dödstrist; entonig; ledsam; ledsamt; långsam; långsamt; långtrådigt; tråkig; tråkigt avfärgad rött; avfärgat rött; blekt; dum; dumt; dåsigt; envist; färglös; färglöst; förlegat; glanslös; glanslöst; grått; kraftlöst; livlös; livlöst; långtråkigt; missmodig; missmodigt; motspänstig; motspänstigt; motsträvigt; mulen; mulet; oanimerat; obstinat; oregerligt; oskarp; oskarpt; otröstlig; otröstligt; rödblekt; slö; slött; smaklös; smaklöst; stillös; stillöst; tjockskalligt; trotsig; trotsigt; trög; trögt; tröstlöst; trött; tröttsam; tröttsamt; unken; unket; uppstudsig; uppstudsigt; utan sälta; yrvaken; yrvaket
inactive likgiltigt; livlös; livlöst; långsamt; matt; slö; tråkigt; trög; trögt apatisk; inaktivt
indolent likgiltigt; livlös; livlöst; långsamt; matt; slö; tråkigt; trög; trögt håglöst; indolent; loj; lojt; löst; maklig; makligt; oföretagsam; oföretagsamt; slapp; slappt; släpphänt; slö; slött; sävlig; sävligt
inert likgiltigt; livlös; livlöst; långsamt; matt; slö; tråkigt; trög; trögt
languid likgiltigt; livlös; livlöst; långsamt; matt; slö; tråkigt; trög; trögt avmattad; avmattat; förslöat; försoffad; försoffat; kraftlöst; lojt; lustlöst; missmodig; missmodigt; slappt; slö; slött; sölig; söligt; trött
lazy likgiltigt; livlös; livlöst; långsamt; matt; slö; tråkigt; trög; trögt arbetsskygg; arbetsskyggt; bekvämt; förslöat; försoffad; försoffat; lojt; slappt; slö; slött; sölig; söligt; trög; trögt
limp likgiltigt; livlös; livlöst; långsamt; matt; slö; tråkigt; trög; trögt apatisk; apatiskt; likgiltigt; liknöjd; liknöjt; matt; ointresserad; ointresserat; ouppmärksamt; slappt; slö; slött
listless likgiltigt; livlös; livlöst; långsamt; matt; slö; tråkigt; trög; trögt apatisk; apatiskt; avmattad; avmattat; förslöat; försoffad; försoffat; likgiltigt; liknöjd; liknöjt; lojt; lustlöst; matt; ointresserad; ointresserat; olustig; olustigt; ouppmärksamt; slappt; slö; slött; sölig; söligt
passive likgiltigt; livlös; livlöst; långsamt; matt; slö; tråkigt; trög; trögt passiv; passivt
sluggish likgiltigt; livlös; livlöst; långsamt; matt; slö; tråkigt; trög; trögt förslöat; försoffad; försoffat; lojt; slappt; slö; slött; sölig; söligt
stale avslagen; avslaget; fadd; ledsamt; platt; torr; torrt; tråkigt avslaget; dammig; dammigt; fadd; gammalt; instängd; instängt; kvalmigt; mogen; moget; mognat; osmaklig; osmakligt; unken; unket
tardy likgiltigt; livlös; livlöst; långsamt; matt; slö; tråkigt; trög; trögt förslöat; försoffad; försoffat; lojt; slappt; slö; slött; sölig; söligt
tedious tråkig; tråkigt envist; långtråkigt; långvarig; långvarigt; motspänstig; motspänstigt; motsträvigt; obstinat; oregerligt; trotsig; trotsigt; tröttsam; tröttsamt; uppstudsig; uppstudsigt
OtherVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
bleak gråkall; gråkallt; kulen
boredom långtråkighet; uttrâkning
boring dötråkig; långtradig; urborrning
cheerless otrivsam; otrivsamt
dawdling dröjande; lusig; lusigt; sölaktig; sölig
dragging hopdragning
dreadful faslig; gruvlig
dull andefattig; andefattigt; dov; dovt; flau; försoffa; murrig; slocknad
flat flack; framstupa; nattstånden; slättmark; sättstycke
inactive overksam
indolent lättjefull
inert overksam
lazy lättjefull
limp hängig; linka; slankig
passive overksam
shuffling släpig; släpigt
slow saktfärdig; senfärdig; senfärdigt; såsig; sölaktig; sölig
tardy saktfärdig; senfärdig; senfärdigt
tedious långrandig; tradig
ModifierVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
dawdling likgiltigt; livlös; livlöst; långsamt; matt; slö; tråkigt; trög; trögt sinkande; sölande
flat avslagen; avslaget; fadd; ledsamt; platt; torr; torrt; tråkigt avslaget; fadd; gammalt; jämnt; lent; lugn; lugnt; mild; milt; osmaklig; osmakligt; plan; plant; platt; slät; slätt; slö; slött; smaklös; smaklöst; tonlös; tonlöst; trög; trögt; unken; unket; utan sälta
lingering likgiltigt; livlös; livlöst; långsamt; matt; slö; tråkigt; trög; trögt dröja sig kvar; sinkande; sölande
shuffling likgiltigt; livlös; livlöst; långsamt; matt; slö; tråkigt; trög; trögt hasande
slow likgiltigt; livlös; livlöst; långsamt; matt; slö; tråkigt; trög; trögt arbetsskygg; arbetsskyggt; förslöat; försoffad; försoffat; lojt; sinkande; slappt; slö; slött; sölande; sölig; söligt; trög; trögt
slow of understanding likgiltigt; livlös; livlöst; långsamt; matt; slö; tråkigt; trög; trögt långsam i tanken
without character glädjelöst; grått; trist; tråkig; tråkigt karaktärslös; karaktärslöst; mjäkigt; ryggradslöst; utan karaktär; ynklig; ynkligt

Synonyms for "tråkigt":


Verwandte Übersetzungen für tråkigt