Schwedisch

Detailübersetzungen für tråna (Schwedisch) ins Englisch

tråna:

tråna Verb (trånar, trånade, trånat)

 1. tråna (hoppas; tråna efter)
  to languish; to long for; to pine; to yearn
  – have a desire for something or someone who is not present 1
  • languish Verb (languishes, languished, languishing)
  • long for Verb (longs for, longed for, longing for)
  • pine Verb (pines, pined, pining)
   • I am pining for my lover1
  • yearn Verb (yearns, yearned, yearning)
 2. tråna (trängta efter; åtrå; åstunda)
  to yearn
  – desire strongly or persistently 1
  • yearn Verb (yearns, yearned, yearning)
  to long for; to languish; to pine
  – have a desire for something or someone who is not present 1
  • long for Verb (longs for, longed for, longing for)
  • languish Verb (languishes, languished, languishing)
  • pine Verb (pines, pined, pining)
   • I am pining for my lover1
 3. tråna (längta)
  to wither; to waste away
  • wither Verb (withers, withered, withering)
  • waste away Verb (wastes away, wasted away, wasting away)
  to languish; to pine away
  – lose vigor, health, or flesh, as through grief 1
  • languish Verb (languishes, languished, languishing)
  • pine away Verb (pines away, pined away, pining away)
  to pine; to long for
  – have a desire for something or someone who is not present 1
  • pine Verb (pines, pined, pining)
   • I am pining for my lover1
  • long for Verb (longs for, longed for, longing for)

Konjugationen für tråna:

presens
 1. trånar
 2. trånar
 3. trånar
 4. trånar
 5. trånar
 6. trånar
imperfekt
 1. trånade
 2. trånade
 3. trånade
 4. trånade
 5. trånade
 6. trånade
framtid 1
 1. kommer att tråna
 2. kommer att tråna
 3. kommer att tråna
 4. kommer att tråna
 5. kommer att tråna
 6. kommer att tråna
framtid 2
 1. skall tråna
 2. skall tråna
 3. skall tråna
 4. skall tråna
 5. skall tråna
 6. skall tråna
conditional
 1. skulle tråna
 2. skulle tråna
 3. skulle tråna
 4. skulle tråna
 5. skulle tråna
 6. skulle tråna
perfekt particip
 1. har trånat
 2. har trånat
 3. har trånat
 4. har trånat
 5. har trånat
 6. har trånat
imperfekt particip
 1. hade trånat
 2. hade trånat
 3. hade trånat
 4. hade trånat
 5. hade trånat
 6. hade trånat
blandad
 1. tråna!
 2. tråna!
 3. trånad
 4. trånande
1. jag, 2. du/ni, 3. han/hon/den/det, 4. vi, 5. ni, 6. de

Übersetzung Matrix für tråna:

NounVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
hope förhoppning; förväntan; förväntning; hopp
pine fur; fura; pinje; tall; tallgrens trä
VerbVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
ache to trängta efter; tråna; åstunda; åtrå
have one's heart set on hoppas; tråna; tråna efter
hope hoppas; tråna; tråna efter hoppas
languish hoppas; längta; trängta efter; tråna; tråna efter; åstunda; åtrå försmäkta; försvinna
long for hoppas; längta; trängta efter; tråna; tråna efter; åstunda; åtrå
pine hoppas; längta; trängta efter; tråna; tråna efter; åstunda; åtrå försmäkta
pine away längta; tråna försmäkta; försvinna
to want something very badly hoppas; tråna; tråna efter
waste away längta; tråna bortnöta; försvinna
wither längta; tråna avlida; ; försvinna; omkomma; skrumpna ihop; tyna bort; vissna; vittra
yearn hoppas; trängta efter; tråna; tråna efter; åstunda; åtrå knycka bort; ta ifrån
OtherVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
languish avmattas; avtyna; smäkta; tvina; tyna
pine furu; trängta; tyna
wither förtvina; förvissna
yearn trängta; trå

Synonyms for "tråna":


Verwandte Übersetzungen für tråna