Schwedisch

Detailübersetzungen für trögt (Schwedisch) ins Englisch

trögt:

trögt Adjektiv

 1. trögt (trög; dumt; tjockskalligt; dum)
  stupid; obtuse; dull; dense
 2. trögt (trubbig; trög; slött; )
  blunt
 3. trögt (trög)
  dully; flat
 4. trögt (utan sälta; slö; slött; smaklös; smaklöst)
  dull; flat; saltless; unsavoury; tasteless; unsavory
 5. trögt (tråkigt; matt; långsamt; )
  sluggish; indolent; lazy; dawdling; inert; limp; tardy; passive; languid; dragging; drooping; slow; listless; lingering; shuffling; inactive; slow of understanding
 6. trögt (trög; slött; arbetsskygg; arbetsskyggt)
  lazy; slack; workshy; idle; slow

Übersetzung Matrix für trögt:

NounVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
dawdling dagdriveri; söl
dragging dragande; draggning; dregande; släppa bort; söka igenom grundligt
flat bostadslägenhet; lägenhet; långgrund strand; punktering; tillplattad; utjämnad; vad; våning
lazy lathet
lingering dagdriveri; söl
slack koldamm
stupid dumskalle; dåre; idiot
VerbVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
blunt avtrubba
idle dröna; gå och dra; slösa bort tiden
limp halta; stappla
slack avta; hänga slak; mojna; slakna
AdjectiveVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
blunt burdus; burdust; okänsligt; slött; trubbig; trubbigt; trög; trögt abrupt; bryskt; frimodig; frimodigt; frispråkig; frispråkigt; från ingenstans; klar; klart; oskarp; oskarpt; plötslig; plötsligt; rak på sak; rakt på sak; rättfram; slött; trubbig; trubbigt; tydligt; uppriktig; uppriktigt; öppen; öppenhjärtigt
dense dum; dumt; tjockskalligt; trög; trögt förstockad; förstockat; slutet; stängd; stängt; tjurskalligt; tung; tungt; tätt
dragging likgiltigt; livlös; livlöst; långsamt; matt; slö; tråkigt; trög; trögt sinkande; sölande
drooping likgiltigt; livlös; livlöst; långsamt; matt; slö; tråkigt; trög; trögt
dull dum; dumt; slö; slött; smaklös; smaklöst; tjockskalligt; trög; trögt; utan sälta avfärgad rött; avfärgat rött; blekt; dåsigt; dödstrist; entonig; envist; färglös; färglöst; förlegat; glanslös; glanslöst; grått; kraftlöst; ledsam; ledsamt; livlös; livlöst; långsam; långsamt; långtrådigt; långtråkigt; missmodig; missmodigt; motspänstig; motspänstigt; motsträvigt; mulen; mulet; oanimerat; obstinat; oregerligt; oskarp; oskarpt; otröstlig; otröstligt; rödblekt; stillös; stillöst; trotsig; trotsigt; tråkig; tråkigt; tröstlöst; trött; tröttsam; tröttsamt; unken; unket; uppstudsig; uppstudsigt; yrvaken; yrvaket
idle arbetsskygg; arbetsskyggt; slött; trög; trögt apatisk; betydelselöst; inaktiv; innehållslös; innehållslöst; intetsägande; lat; meningslös; meningslöst; oanvänd; oanvänt; ointresserad; ointresserat; outnyttjat; slött; syfteslös; syfteslöst; tom; tomt; utan mål
inactive likgiltigt; livlös; livlöst; långsamt; matt; slö; tråkigt; trög; trögt apatisk; inaktivt
indolent likgiltigt; livlös; livlöst; långsamt; matt; slö; tråkigt; trög; trögt håglöst; indolent; loj; lojt; löst; maklig; makligt; oföretagsam; oföretagsamt; slapp; slappt; släpphänt; slö; slött; sävlig; sävligt
inert likgiltigt; livlös; livlöst; långsamt; matt; slö; tråkigt; trög; trögt
languid likgiltigt; livlös; livlöst; långsamt; matt; slö; tråkigt; trög; trögt avmattad; avmattat; förslöat; försoffad; försoffat; kraftlöst; lojt; lustlöst; missmodig; missmodigt; slappt; slö; slött; sölig; söligt; trött
lazy arbetsskygg; arbetsskyggt; likgiltigt; livlös; livlöst; långsamt; matt; slö; slött; tråkigt; trög; trögt bekvämt; förslöat; försoffad; försoffat; lojt; slappt; slö; slött; sölig; söligt
limp likgiltigt; livlös; livlöst; långsamt; matt; slö; tråkigt; trög; trögt apatisk; apatiskt; likgiltigt; liknöjd; liknöjt; matt; ointresserad; ointresserat; ouppmärksamt; slappt; slö; slött
listless likgiltigt; livlös; livlöst; långsamt; matt; slö; tråkigt; trög; trögt apatisk; apatiskt; avmattad; avmattat; förslöat; försoffad; försoffat; likgiltigt; liknöjd; liknöjt; lojt; lustlöst; matt; ointresserad; ointresserat; olustig; olustigt; ouppmärksamt; slappt; slö; slött; sölig; söligt
obtuse dum; dumt; tjockskalligt; trög; trögt
passive likgiltigt; livlös; livlöst; långsamt; matt; slö; tråkigt; trög; trögt passiv; passivt
slack arbetsskygg; arbetsskyggt; slött; trög; trögt
sluggish likgiltigt; livlös; livlöst; långsamt; matt; slö; tråkigt; trög; trögt förslöat; försoffad; försoffat; lojt; slappt; slö; slött; sölig; söligt
stupid dum; dumt; tjockskalligt; trög; trögt besynnerlig; besynnerligt; dum; dum i huvudet; dumt; enfaldigt; idiotisk; idiotiskt; konstigt; korkat; mentalt efterblivet; obegåvad; obegåvat; oförståndig; oförståndigt; stollig; stolligt; stumt; tjockskallig; tjockskalligt; tokig; tokigt; tyst; underlig; underligt
tardy likgiltigt; livlös; livlöst; långsamt; matt; slö; tråkigt; trög; trögt förslöat; försoffad; försoffat; lojt; slappt; slö; slött; sölig; söligt
tasteless slö; slött; smaklös; smaklöst; trögt; utan sälta smaklös; smaklöst; stillös; stillöst
unsavory slö; slött; smaklös; smaklöst; trögt; utan sälta avslaget; banalt; fadd; gammalt; grov; grovt; motbjudande; motbjudandet; oangenämt; oanständig; oanständigt; oaptitligt; obehaglig; obehagligt; obscent; ohyfsad; ohyfsat; osmaklig; osmakligt; plump; plumpt; rått; smaklös; smaklöst; snuskig; snuskigt; under bältet; unken; unket; vidrigt
unsavoury slö; slött; smaklös; smaklöst; trögt; utan sälta avslaget; banalt; fadd; gammalt; grov; grovt; motbjudande; motbjudandet; oangenämt; oanständig; oanständigt; oaptitligt; obehaglig; obehagligt; obscent; ohyfsad; ohyfsat; osmaklig; osmakligt; plump; plumpt; rått; smaklös; smaklöst; snuskig; snuskigt; under bältet; unken; unket; vidrigt
AdverbVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
dully trög; trögt
OtherVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
dawdling dröjande; lusig; lusigt; sölaktig; sölig
dragging hopdragning
dull andefattig; andefattigt; dov; dovt; flau; försoffa; murrig; slocknad
flat flack; framstupa; nattstånden; slättmark; sättstycke
idle dagdriva; slöa; sysslolös
inactive overksam
indolent lättjefull
inert overksam
lazy lättjefull
limp hängig; linka; slankig
passive overksam
shuffling släpig; släpigt
slack flau; lafsig; lafsigt; slack; slak; slakt; slappna
slow saktfärdig; senfärdig; senfärdigt; såsig; sölaktig; sölig
stupid dummer; pantad; stupid
tardy saktfärdig; senfärdig; senfärdigt
ModifierVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
dawdling likgiltigt; livlös; livlöst; långsamt; matt; slö; tråkigt; trög; trögt sinkande; sölande
flat slö; slött; smaklös; smaklöst; trög; trögt; utan sälta avslagen; avslaget; fadd; gammalt; jämnt; ledsamt; lent; lugn; lugnt; mild; milt; osmaklig; osmakligt; plan; plant; platt; slät; slätt; tonlös; tonlöst; torr; torrt; tråkigt; unken; unket
lingering likgiltigt; livlös; livlöst; långsamt; matt; slö; tråkigt; trög; trögt dröja sig kvar; sinkande; sölande
saltless slö; slött; smaklös; smaklöst; trögt; utan sälta saltfri; saltfritt
shuffling likgiltigt; livlös; livlöst; långsamt; matt; slö; tråkigt; trög; trögt hasande
slow arbetsskygg; arbetsskyggt; likgiltigt; livlös; livlöst; långsamt; matt; slö; slött; tråkigt; trög; trögt förslöat; försoffad; försoffat; lojt; sinkande; slappt; slö; slött; sölande; sölig; söligt
slow of understanding likgiltigt; livlös; livlöst; långsamt; matt; slö; tråkigt; trög; trögt långsam i tanken
workshy arbetsskygg; arbetsskyggt; slött; trög; trögt

Verwandte Übersetzungen für trögt