Übersicht
Schwedisch nach Englisch:   mehr Daten
 1. Ska:
 2. söka:
 3. åska:
 4. äska:
 5. Wiktionary:
Englisch nach Schwedisch:   mehr Daten
 1. Ska:


Schwedisch

Detailübersetzungen für ska (Schwedisch) ins Englisch

ska:


Synonyms for "ska":


Wiktionary Übersetzungen für ska:


Cross Translation:
FromToVia
ska shall sollen — Auftrag
ska should sollen — Empfehlung eines Dritten

Ska:

Ska

 1. Ska
  the Ska
  – One of the music genres that appears under Genre classification in Windows Media Player library. Based on ID3 standard tagging format for MP3 audio files. ID3v1 genre ID # 21. 1
  • Ska [the ~] Nomen

Übersetzung Matrix für Ska:

NounVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
Ska Ska

ska form of söka:

söka Verb (söker, sökte, sökt)

 1. söka (leta efter)
  to search for
  • search for Verb (searches for, searched for, searching for)
  to seek; to look for
  – try to locate or discover, or try to establish the existence of 2
  • seek Verb (seeks, sought, seeking)
   • He sought for hidden gold.3
   • She sought for the meaning of life.3
  • look for Verb (looks for, looked for, looking for)
   • He was looking for his glasses.3
 2. söka (söka noga; grundligt undersöka)
  to search thoroughly; to search
  • search thoroughly Verb (searches thoroughly, searched thoroughly, searching thoroughly)
  • search Verb (searches, searched, searching)
 3. söka
  to search
  – To try to locate an object (a file, a folder, a computer, a text). 1
  • search Verb (searches, searched, searching)
 4. söka
  to seek
  – To move the read/write head in a disk drive to the proper site, typically for a read or write operation. 1
  • seek Verb (seeks, sought, seeking)
   • The HDD needed to seek the right location before it could start reading.3
 5. söka
  to find
  – To locate or come upon through action. 1
  • find Verb (finds, found, finding)

Konjugationen für söka:

presens
 1. söker
 2. söker
 3. söker
 4. söker
 5. söker
 6. söker
imperfekt
 1. sökte
 2. sökte
 3. sökte
 4. sökte
 5. sökte
 6. sökte
framtid 1
 1. kommer att söka
 2. kommer att söka
 3. kommer att söka
 4. kommer att söka
 5. kommer att söka
 6. kommer att söka
framtid 2
 1. skall söka
 2. skall söka
 3. skall söka
 4. skall söka
 5. skall söka
 6. skall söka
conditional
 1. skulle söka
 2. skulle söka
 3. skulle söka
 4. skulle söka
 5. skulle söka
 6. skulle söka
perfekt particip
 1. har sökt
 2. har sökt
 3. har sökt
 4. har sökt
 5. har sökt
 6. har sökt
imperfekt particip
 1. hade sökt
 2. hade sökt
 3. hade sökt
 4. hade sökt
 5. hade sökt
 6. hade sökt
blandad
 1. sök!
 2. sök!
 3. sökt
 4. sökande
1. jag, 2. du/ni, 3. han/hon/den/det, 4. vi, 5. ni, 6. de

Übersetzung Matrix für söka:

NounVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
find fynd; hittat; rön; uppfinning; upptäckt
search eftersökning; husrannsakan; igenom sökande; letande; spaning; sökning
seek sökning
VerbVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
find söka bli medveten om; hitta; hålla isär; komma förbi; möta; upptäcka
look for leta efter; söka besöka; leta efter; titta efter
search grundligt undersöka; söka; söka noga genomsöka; gå igenom; ströva omkring; undersöka
search for leta efter; söka forska; leta efter; söka efter; undersöka
search thoroughly grundligt undersöka; söka; söka noga
seek leta efter; söka hänvända sig till; konsultera; sikta åt; vända sig till
OtherVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
find anträffa; upphitta
search finkamma; skallgång
search for efterspana

Synonyms for "söka":


Wiktionary Übersetzungen für söka:

söka
verb
 1. search; seek
 2. to search
 3. to submit oneself as a candidate
 4. to look throughout (a place) for something
 5. (followed by "for") to look thoroughly
 6. to try to find

Cross Translation:
FromToVia
söka search; seek zoeken — proberen te vinden
söka search; seek; look for suchentransitiv, auch mit nach: sich bemühen, etwas oder jemanden zu finden, das oder der verloren oder versteckt ist
söka look for; seek; search; search for; be after; go after chercher — Se donner du mouvement, du soin, de la peine pour découvrir quelqu’un ou quelque chose (Sens général)
söka tease; rail; ridicule; joke raillerplaisanter quelqu’un ou quelque chose, lui parler ou en parler avec moquerie.

åska:

åska [-en] Nomen

 1. åska (åskoväder; åskväder)
  the thunderstorm
 2. åska
  the thunder
 3. åska (värmeåskväder; åskväder)
  the lightning; the sheet lightning; the heat lightning; the summer lightning

Übersetzung Matrix für åska:

NounVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
heat lightning värmeåskväder; åska; åskväder
lightning värmeåskväder; åska; åskväder blixtar; blixtrar
sheet lightning värmeåskväder; åska; åskväder
summer lightning värmeåskväder; åska; åskväder
thunder åska åsknedslag
thunderstorm åska; åskoväder; åskväder
VerbVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
thunder åska blixtra; bryta ut i raseri; dundra; gå an; härja; rasa; skramla; skrika; skräna; storma
OtherVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
thunder tordön

Wiktionary Übersetzungen für åska:

åska
noun
 1. sound caused by a lightning

Cross Translation:
FromToVia
åska thunder Donner — ein krachendes, mahlendes, grollendes oder rollendes Geräusch, das von einem Blitz während eines Gewitters erzeugt wird
åska thunder donnernunpersönlich, (intransitiv) es donnert: aufgrund eines Blitzes entsteht ein lautes Geräusch
åska thunder donder — een zeer luid geluid bij onweer
åska thunder tonnerre — météorologie|fr bruit de la foudre.

äska:

äska

 1. äska

Übersetzung Matrix für äska:

NounVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
demand anspråk; eftermaning; förfrågan; kräver; påminnelse; rättsanspråk
VerbVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
ask for anhålla om; begära; bönfalla; fordra; petitionera
demand fordra; fråga; göra anspråk på; göra gällande; kräva; påstå
OtherVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
ask for äska
demand äska anfordran; anmana; avkräva; erfordra; infordra; påfordra; påyrka; riv; tarva; yrka; yrkan; äskande

Verwandte Übersetzungen für skaEnglisch

Detailübersetzungen für ska (Englisch) ins Schwedisch

Ska:

Ska [the ~] Nomen

 1. the Ska
  – One of the music genres that appears under Genre classification in Windows Media Player library. Based on ID3 standard tagging format for MP3 audio files. ID3v1 genre ID # 21. 1

Übersetzung Matrix für Ska:

Not SpecifiedVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
Ska Ska

Verwandte Definitionen für "Ska":

 1. One of the music genres that appears under Genre classification in Windows Media Player library. Based on ID3 standard tagging format for MP3 audio files. ID3v1 genre ID # 21.1