Schwedisch

Detailübersetzungen für grad (Schwedisch) ins Spanisch

grad:

grad [-en] Nomen

 1. grad (termometergrad)
  el grado
 2. grad
  el grado; el título de doctor
 3. grad
  el grado; el gradación; la medida; el nivel
 4. grad
  la medida; la cantidad
 5. grad (rang)
  el grado; el título; la potencia; el rango; la graduación
 6. grad (betug; poäng)
  la calificación; el número
 7. grad (echelonggruppering; nivå)
  la capa; el estrato; el escalón; la sección; el sector; el segmento
 8. grad (nivå)
  el nivel; el grado; el rango; la categoría; el gradación

Übersetzung Matrix für grad:

NounVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
calificación betug; grad; poäng klassificering; klassifikation; kvalification; uppskatning; värdering
cantidad grad antal; belopp; dos; flock; grupp; hord; massa; mängd; nummer; summa
capa echelonggruppering; grad; nivå avdelning; beläggning; cape; film; filmrulle; försättsblad; jacka; kapsyl; lager; musselskal; nivå; omslagning; sektion; skal; skikt; skydd; slängkappa; social klass; tunnt lager; täckblad; övertäckning
categoría grad; nivå avdelning; färgkategori; genre; gradera; grupp; kategori; klass; sektion; social klass; sort; stil; sällskap; typ
escalón echelonggruppering; grad; nivå steg; stätta; trappa över staket o. dyl.; trappsteg
estrato echelonggruppering; grad; nivå avdelning; sektion
gradación grad; nivå nivå
grado grad; nivå; rang; termometergrad grad i vetenskap; kaliber; nivå
graduación grad; rang gradering; indelning i grader; justering; kalibration; kalibrering
medida grad dekret; dimension; förklaring; mått; omkrets; påpud; storlek; utsträckning
nivel grad; nivå få blåmärken; jämnhet; nivå; pilhöjd; yta
número betug; grad; poäng antal; dos; mängd; nummer; nummerpresentation; siffra; tal
potencia grad; rang auktoritet; duglighet; färdighet; förmåga; kraft; makt; myndighet; ork; sakkunnighet; sakkunskap; skicklighet; styrka
rango grad; nivå; rang gradera; hierarki; intervall; rangordning
sección echelonggruppering; grad; nivå avdelning; avsnitt; bit; del; distrikt; division; fördelning; genomskärning; genomsnitt; grannskap; gren; indelning; obduktion; område; presentationsavsnitt; region; revir; segment; sektion; skära; snittyta; territorium; uppdelning; zon
sector echelonggruppering; grad; nivå area; avdelning; gren; kroppsdel; område; sektion; territorium; vattenförbindning
segmento echelonggruppering; grad; nivå avdelning; del; kontokodssegment; segment; sektion; sektor
título grad; rang boktitel; gradera; huvudrubrik; namnlist; rubrik; rubriklist; rättsanspråk; titel; titulatur; titulering; överskrift; överstycke
título de doctor grad
Not SpecifiedVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
categoría kategori
nivel dimensionsnivå; lager; nivå

Synonyms for "grad":


Wiktionary Übersetzungen für grad:


Cross Translation:
FromToVia
grad rebaba burr — material left on an edge after cutting
grad grado degree — in geometry: unit of angle
grad grado degree — unit of temperature
grad escalón echelon — A level or rank in an organization, profession, or society
grad nivel level — degree or amount
grad grado rank — a level in an organization such as the military
grad grado ChargeMilitär: Stelle oder Posten mit einer bestimmten Verantwortung, Dienstgrad
grad fila Dienstgradmilitärischer Rang, Einstufung in stark hierarchisch geordneten Systemen (Feuerwehr, Staatsdienst)
grad grado Gradakademischer Titel
grad grado GradMaßeinheit, an der eine Eigenschaft oder ein Zustand gemessen wird
grad grado; cargo; jerarquía degréespace compris entre deux marches d’un escalier.

Verwandte Übersetzungen für grad