Übersicht
Schwedisch nach Spanisch:   mehr Daten
  1. hämta:
  2. Wiktionary:


Schwedisch

Detailübersetzungen für hämta (Schwedisch) ins Spanisch

hämta:

hämta Verb

  1. hämta
  2. hämta
  3. hämta

Übersetzung Matrix für hämta:

NounVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
descargar befria från ett lass; urlastning
extraer använda pull-teknik; dränering
VerbVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
descargar hämta befria någom från sin förpliktning; beskjuta; fysiljera; förklarad oskylig; ladda ur; last ur; lasta av; lasta av skepp; lossa; skjuta; skjuta ned
extraer hämta avtappa; byta ut; draga; erhålla; extrahera; förvärva; förändra; göra sig en föreställning om; hämma; inhösta; knäppa upp; lösa upp; skapa; sno upp; sprätta upp; spänna av; tappa; tappa av; uppnå; utvinna; vinna; ändra
recuperar hämta begära; fordra; fånga; gottgöra; hämta sig; komma ifatt med; komma på fötter igen; kämpa sig upp; rätta till; tillfriskna; vinna; vinna tillbaka; återställa; återvinna

Synonyms for "hämta":


Wiktionary Übersetzungen für hämta:


Cross Translation:
FromToVia
hämta traer; buscar fetch — To retrieve; to bear towards; to get
hämta recoger abholentransitiv: von einem Ort nehmen, um es (mit sich) an einen anderen zu bringen
hämta salir a recibir einholenveraltet: einem Ankommenden feierlich entgegengehen um sie zu begleiten
hämta traer herbringen — etwas von einer Stelle zum Sprecher hin bringen
hämta recoger holen — etwas, jemanden zu sich kommen machen
hämta respirar; tomar aliento holenLuft holen: einatmen
hämta sacar; extraer puiser — Prendre de l’eau dans un puits, dans une rivière, à une source, etc.

Verwandte Übersetzungen für hämta