Übersicht
Schwedisch nach Spanisch:   mehr Daten
  1. ledig:
  2. Wiktionary:


Schwedisch

Detailübersetzungen für ledig (Schwedisch) ins Spanisch

ledig:

ledig Adjektiv

  1. ledig
    libre

Übersetzung Matrix für ledig:

AdjectiveVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
libre ledig befriad från bojor; befriat från bojor; fakultativt; fri; fritt; frivillig; frivilligt; gränslös; gränslöst; i frihet; obegränsad; obegränsat; obestämd; obestämt; obundet; ohindrad; oinskränkt; till förfogandet; tillgänglig; tillgängligt; tom; tomt; vagt; valfri; valfritt; ändlöst

Synonyms for "ledig":


Wiktionary Übersetzungen für ledig:


Cross Translation:
FromToVia
ledig libre; desocupado free — not in use
ledig vacante vacant — not occupied
ledig vacante frei — nicht besetzt
ledig descomplicado locker — lässig, unkompliziert

Verwandte Übersetzungen für ledig