Schwedisch

Detailübersetzungen für mildhet (Schwedisch) ins Spanisch

mildhet:

mildhet [-en] Nomen

  1. mildhet (överseende)
    la complacencia; la consideración; la indulgencia; la generosidad; la bondad; la dulzura; la misericordia; la suavidad; la honradez; la largueza; la ternura; la honestidad; la tolerancia; la clemencia; la condescendencia; la blandura; la liberalidad; la munificencia; la dadivosidad
  2. mildhet (överseende)
    la indulgencia; la consideración; la dulzura; la generosidad; la complacencia; la misericordia; la tolerancia; la clemencia; la condescendencia; la liberalidad; la dadivosidad
  3. mildhet (barmhärtighet; förbarmande)
    la gracia; el encanto; la elegancia; la benevolencia; la amenidad

Übersetzung Matrix für mildhet:

NounVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
amenidad barmhärtighet; förbarmande; mildhet charm; godhet; godhjärtighet; uppväckande; utstrålning; vänlighet; älskvärdhet
benevolencia barmhärtighet; förbarmande; mildhet artighet; bevägenhet; generositet; godhet; välgörenhet; välgörenhetsinrättning; välvilja; välvillighet; ynnest
blandura mildhet; överseende godhet; godhjärtighet; hjärtvänlig; svaghet; vänlighet
bondad mildhet; överseende hjärtvänlig; storsinthet; tolerans; tålamod; varor; vänlighet; älskvärdhet
clemencia mildhet; överseende deltagande; frisläppning; föregivande; förlåtande; förlåtelse; försonlighet; medlidande; nåd; ursäkt; varor; vänlighet; älskvärdhet
complacencia mildhet; överseende artighet; belåten; beredd; beredvillighet; eftergivenhet; frivillighet; generositet; godhet; hjälpsamhet; hjärtvänlig; nöjd; redobogenhet; tillfredställd; tjänstvillighet; undfallenhet; varor; villighet; välgörenhet; välgörenhetsinrättning; välvilja; vänlighet; älskvärdhet
condescendencia mildhet; överseende behaglighet; fördragsamhet; tolerans; varor
consideración mildhet; överseende aktningsvärdig; avvägning; beaktning; bort skämmighet; deltagande; eftertanke; emotion; finhet; finkänslighet; genomtänkande; genomtänkt åsikt; känslighet; medlidande; observation; reflektion; sinnesrörelse; takt; tanke; övervägande; övervägning
dadivosidad mildhet; överseende fördragsamhet; generositet; givmildhet; storsinthet; tolerans; tålamod; varor
dulzura mildhet; överseende charm; fördragsamhet; godhet; godhjärtighet; godis; godsaker; hjärtvänlig; storsinthet; söthet; sötsaker; tolerans; tålamod; varor; vänlighet; älskvärdhet; ömhet
elegancia barmhärtighet; förbarmande; mildhet anständighet; artighet; distingeradhet; elegans; etikett; finess; frankhet; fullkomlighet; fulländning; god uppfostran; graciös; hövlighet; kännetecken; ofelbarhet; ordentlighet; ordning; rakhet; respektabilitet; skillnad; ståtlighet; särdrag; vänlighet; ärlighet; öppenhet; öppenhjärtlighet
encanto barmhärtighet; förbarmande; mildhet attraktivitet; charm; charmtroll; frestelse; förlockning; förtrollning; glädjande; hjärta; käraste; kärlek; ljuvhet; lockelse; tjusning; utstrålning; vänlighet; älskling
generosidad mildhet; överseende generositet; givmildhet; storsinthet; tolerans; tålamod; varor
gracia barmhärtighet; förbarmande; mildhet attraktivitet; charm; charmtroll; elegans; frisläppning; förlåtelse; förtrollning; generositet; godhet; liten gåva; ljuvhet; nöje; skoj; tjusning; utstrålning; välvilja; vänlighet
honestidad mildhet; överseende dygd; frankhet; fullkomlighet; fulländning; integritet; lojalitet; ofelbarhet; rakhet; redbarhet; rättskaffenhet; storsinthet; tolerans; tålamod; uppriktighet; varor; vänlighet; älskvärdhet; ärlighet; öppenhet; öppenhjärtlighet
honradez mildhet; överseende anständighet; frankhet; fördel; förtjänst; god egenskap; hövlighet; ordentlighet; ordning; rakhet; redbarhet; respektabilitet; rättskaffenhet; storsinthet; tolerans; tålamod; uppriktighet; varor; vänlighet; älskvärdhet; ärlighet; öppenhet; öppenhjärtlighet
indulgencia mildhet; överseende behaglighet; eftergivenhet; fördragsamhet; storsinthet; tolerans; tålamod; undfallenhet; vänlighet; älskvärdhet
largueza mildhet; överseende varor
liberalidad mildhet; överseende liberalism
misericordia mildhet; överseende deltagande; förlåtande; försonlighet; medlidande; varor; vänlighet; älskvärdhet
munificencia mildhet; överseende varor
suavidad mildhet; överseende charm; hjärtvänlig; socialhjälp; söthet; vänlighet; älskvärdhet; ömhet
ternura mildhet; överseende godhet; godhjärtighet; hjärtvänlig; känslighet; kärlek; mottaglighet; tillgivenhet; vänlighet; ömhet; ömtålighet
tolerancia mildhet; överseende bort skämmighet; fördragsamhet; storsinthet; tolerans; tålamod
ModifierVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
encanto charmerande; förtjusande; härlig; härligt; sött; underbart

Synonyms for "mildhet":


Wiktionary Übersetzungen für mildhet:


Cross Translation:
FromToVia
mildhet clemencia Milde — die Charaktereigenschaft der Sanftmut