Übersicht
Schwedisch nach Spanisch:   mehr Daten
  1. pussa:
  2. Wiktionary:


Schwedisch

Detailübersetzungen für pussa (Schwedisch) ins Spanisch

pussa:

pussa Verb

  1. pussa (befordra; puffa; hjälpa; avancera)
  2. pussa (pussa på)

Übersetzung Matrix für pussa:

NounVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
empujar petande
VerbVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
ayudar avancera; befordra; hjälpa; puffa; pussa assistera; bistå; ge bistånd; hjälpa; hjälpa fram; hjälpa till; hjälpa vidare; stödja; träda i stället för någon
empujar pussa; pussa på buckla in; driva framåt; driva på; fasthålla vid; fortsätta; framhärda; förbli ståndaktig; fösa framåt; gå vidare; hetsa; hålla ut; jabba; jaga på; knuffa; knuffa vidare; knuffa öppen; köra vidare; motivera; piska på; pressa; puffa; putta iväg; påskynda; skjuta; skjuta på; skynda på; smocka till; sticka; stöta; trycka in; trycka upp; tränga framåt; tränga på; uppmuntra
promocionar avancera; befordra; hjälpa; puffa; pussa motivera; påskynda; skjuta på; stimulera; uppmuntra

Synonyms for "pussa":


Wiktionary Übersetzungen für pussa:


Cross Translation:
FromToVia
pussa besar kiss — to touch with the lips
pussa besar kiss — to touch each other’s lips
pussa besar küssen — mit den Lippen eine andere Person oder einen Gegenstand berühren, zum Zeichen der Liebe oder Verehrung; einen Kuss geben
pussa besar baiser — Donner un baiser
pussa besar embrasser — donner un baiser

Verwandte Übersetzungen für pussa