Schwedisch

Detailübersetzungen für taktlöst (Schwedisch) ins Spanisch

taktlöst:


Übersetzung Matrix für taktlöst:

NounVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
equivocado missförhållande; orätt; orättfärdighet
AdjectiveVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
erróneo fräckt; oanständigt; opassande; taktlös; taktlöst falsk; falskt; fel; felaktig; med orätt; misslyckad
ModifierVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
crudo fräckt; oanständigt; opassande; taktlös; taktlöst barbarisk; barbariskt; bestialiskt; brutalt; hänsynslös; hänsynslöst; inhuman; inhumant; ohörsam; ohörsamt; okokt; omänskligt; rakt på sak; ; rått; svag; svagt; vekt
desatento hänsynslös; hänsynslöst; obetänksamt; taktlöst; tanklös; tanklöst motvillig; motvilligt; oaktsam; oaktsamt; oartig; oartigt; ohyfsat; ohövlig; ohövligt; okoncentrerad; okoncentrerat; otrevligt; ouppmärksam; ouppmärksamt; ovilligt
desconsiderado fräckt; oanständigt; opassande; taktlös; taktlöst dristigt; hänsynslös; hänsynslöst; indiskret; iskall; iskallt; modig; modigt; oartig; oartigt; obetänksamt; ohyfsat; ohövlig; ohövligt; otrevligt; samvetslöst; tanklös; tanklöst; våghalsig; våghalsigt
desvergonzado fräckt; oanständigt; opassande; taktlös; taktlöst näsvis; näsvist; oanständigt; oförskämd; oförskämt; okänslig; okänsligt; osedligt; sedeslös; sedeslöst; stötande; uppkäftig; uppkäftigt
equivocado fräckt; oanständigt; opassande; taktlös; taktlöst fel; felaktig; med orätt
impropio fräckt; oanständigt; opassande; taktlös; taktlöst fel; felaktig; med orätt; oanständig; oanständigt; oegentlig; oegentligt; oförskämt; opassande; osedligt; sedeslös; sedeslöst; skamlig; skamligt
incorrecto fräckt; oanständigt; opassande; taktlös; taktlöst dristigt; falsk; falskt; fel; improper; iskall; iskallt; modig; modigt; oanständig; oanständigt; oartig; oartigt; oförskämt; ohyfsat; ohövlig; ohövligt; okänslig; okänsligt; otrevligt; skamlig; skamligt
indebido fräckt; oanständigt; opassande; taktlös; taktlöst oegentlig; oegentligt
indecente fräckt; oanständigt; opassande; taktlös; taktlöst avskyvärd; avskyvärt; bovaktig; bovaktigt; elak; elakt; falsk; falskt; frivol; frivolt; fördärva; fördärvad; listigt; låg; lågt; malätet; nedrigt; näsvis; näsvist; oanständig; oanständigt; obscent; oförskämt; okänslig; okänsligt; omoralisk; omoraliskt; ont; opassande; oren; orent; osedligt; otillständigt; rakare; rutten; ruttet; ruttna; sedeslös; sedeslöst; sjaskig; sjaskigt; skabbig; skabbigt; skamlig; skamligt; skandalös; skandalöst; skurkaktigt; skurkigt; slug; slugt; smutsig; stötande; syndig; syndigt; uruselt; utsliten; utslitet
indecoroso fräckt; oanständigt; opassande; taktlös; taktlöst oanständig; oanständigt; osedligt; sedeslös; sedeslöst
indelicado fräckt; oanständigt; opassande; taktlös; taktlöst indiskret
inmoral fräckt; oanständigt; opassande; taktlös; taktlöst frivol; frivolt; fördärva; fördärvad; listigt; oanständigt; obscent; omoralisk; omoraliskt; osedligt; rutten; ruttet; ruttna; sedeslös; sedeslöst
poco delicado taktlös; taktlöst obetänksamt; tanklös; tanklöst; våghalsig; våghalsigt
poco diplomático taktlös; taktlöst obetänksamt; tanklös; tanklöst; våghalsig; våghalsigt
sin delicadeza fräckt; oanständigt; opassande; taktlös; taktlöst indiskret