Schwedisch

Detailübersetzungen für övad (Schwedisch) ins Spanisch

övad:


Übersetzung Matrix für övad:

NounVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
autorizado auktoriserad person; behörig person
ModifierVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
autorizado auktoriserat; kompetent; skickligt; tränat; utbildad; utbildat; övad; övat auktoriserad; auktoriserat; berättigad; berättigat; legitimerat; rättmätig; rättmätigt; tillerkänt rätten
calificado auktoriserat; kompetent; skickligt; tränat; utbildad; utbildat; övad; övat behändighet; bra; duktigt; effektiv; effektivt; erfaren; erfaret; kapabelt; kunnig; kunnigt; kvalificerad; kvalificerat; sakkunnig
competente auktoriserat; kompetent; skickligt; tränat; utbildad; utbildat; övad; övat behändighet; beprövad; beprövatd; bra; duglig; dugligt; duktigt; effektiv; effektivt; erfaren; erfarenhet; erfaret; i stånd till; kapabelt; kunnig; kunnigt; mäktigt; sakkunnig; vant
justificado auktoriserat; kompetent; skickligt; tränat; utbildad; utbildat; övad; övat auktoriserad; auktoriserat; berättigad; berättigat; giltigt; gällande; gällandet; lagligt; legitim; legitimerat; legitimt; rättmätig; rättmätigt; tillerkänt rätten; övertygande
legítimo auktoriserat; kompetent; skickligt; tränat; utbildad; utbildat; övad; övat auktoriserad; auktoriserat; bara; berättigad; berättigat; giltigt; gällande; gällandet; laglig; lagligt; legalt; legitim; legitimerat; legitimt; oförfalskad; precis; på pricken; resonabelt; rättfärdig; rättfärdigt; rättmätig; rättmätigt; tillerkänt rätten; välgrundad; välgrundat; övertygande

övad form of öva:

Konjugationen für öva:

presens
 1. övar
 2. övar
 3. övar
 4. övar
 5. övar
 6. övar
imperfekt
 1. övade
 2. övade
 3. övade
 4. övade
 5. övade
 6. övade
framtid 1
 1. kommer att öva
 2. kommer att öva
 3. kommer att öva
 4. kommer att öva
 5. kommer att öva
 6. kommer att öva
framtid 2
 1. skall öva
 2. skall öva
 3. skall öva
 4. skall öva
 5. skall öva
 6. skall öva
conditional
 1. skulle öva
 2. skulle öva
 3. skulle öva
 4. skulle öva
 5. skulle öva
 6. skulle öva
perfekt particip
 1. har övat
 2. har övat
 3. har övat
 4. har övat
 5. har övat
 6. har övat
imperfekt particip
 1. hade övat
 2. hade övat
 3. hade övat
 4. hade övat
 5. hade övat
 6. hade övat
blandad
 1. öva!
 2. öva!
 3. övad
 4. övande
1. jag, 2. du/ni, 3. han/hon/den/det, 4. vi, 5. ni, 6. de

Übersetzung Matrix für öva:

NounVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
aprender studerande
enseñar lärande
estudiar studerande
VerbVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
adiestrar träna; öva lära; träna; uppöva; utbilda
aprender praktisera; studera; öva förhöra; lära; studera; tilldela; utfråga
capacitarse para handleda; instruera; träna; undervisa; öva studera
educar handleda; instruera; träna; undervisa; öva bibringa; föda; instruera; lära; lära ut; träna; undervisa; utbilda; utveckla
ejecutar maniobras drilla; exercera; öva
ejercer träna; öva använda sig utav; praktisera
ejercitar träna; öva
ejercitarse träna; öva
ejercitarse en öva
ensayar repetera; öva kolla; kontrollera; pröva; testa; undersöka
enseñar handleda; instruera; träna; undervisa; öva frambringa; framträda; förevisa; härröra; hålla sig underrättad; instruera; lära; lära sig; presentera; producera; stiga upp; studera; sätta fram för visning; ta fram; undervisa; uppkomma; uppstå; utbilda; utställa; visa
estudiar praktisera; studera; öva betrakta; forska; kasta en blick på; lära; läsa; observera; snegla; studera; ta hänsyn till; ta i beräkning; tänka över; åse; överväga
formar handleda; instruera; träna; undervisa; öva anordna; anpassa; arrangera; avslå; avvisa; designa; forma; initiera; installera; justera; knåda; konstruera; lära; modellera; nerrösta; ordna; organisera; påbörja; sammanställa; skapa; starta; sätta igång; sätta ihop; tillsätta; undervisa; uppfinna; utbilda
hacer ejercicios drilla; exercera; öva
instruir handleda; instruera; träna; undervisa; öva bibringa; byta ut; förändra; ge i uppdrag till; instruera; lära; lära ut; träna; undervisa; ändra
maniobrar drilla; exercera; öva kryssa; lovera; manövrera; stagvända; styra kosan mot; sätta igång; tåga
practicar praktisera; studera; öva praktisera
prepararse para handleda; instruera; träna; undervisa; öva
prepararse para träna; öva
repasar repetera; öva besiktiga; eka; ge vidare; gå igenom; kolla; kontrolera; kontrollera; läsa igenom; läsa om; pröva; skvallra; säga efter; testa; titta på; undersöka; upprepa
repetido öva
repetir repetera; öva eka; förnya; förändra; göra om; loop; säga efter; upprepa
Not SpecifiedVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
repetir spela upp slinga

Wiktionary Übersetzungen für öva:


Cross Translation:
FromToVia
öva hacer ejercicio exercise — to perform activities to develop skills
öva practicar practice — to repeat an activity as a way of improving one's skill
öva practicar practice — to perform or execute a craft or skill
öva entrenar; entrenarse train — to practice an ability
öva ejercitar üben — eine Tätigkeit wiederholen, um einen Lernprozess einzuleiten und eine Fähigkeit zu lernen