Übersicht
Schwedisch nach Spanisch:   mehr Daten
 1. auktoriserat:
 2. auktorisera:
 3. Wiktionary:


Schwedisch

Detailübersetzungen für auktoriserat (Schwedisch) ins Spanisch

auktoriserat:


Übersetzung Matrix für auktoriserat:

NounVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
autorizado auktoriserad person; behörig person
ModifierVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
autorizado auktoriserad; auktoriserat; kompetent; legitimerat; rättmätig; rättmätigt; skickligt; tränat; utbildad; utbildat; övad; övat berättigad; berättigat; tillerkänt rätten
calificado auktoriserat; kompetent; skickligt; tränat; utbildad; utbildat; övad; övat behändighet; bra; duktigt; effektiv; effektivt; erfaren; erfaret; kapabelt; kunnig; kunnigt; kvalificerad; kvalificerat; sakkunnig
competente auktoriserat; kompetent; skickligt; tränat; utbildad; utbildat; övad; övat behändighet; beprövad; beprövatd; bra; duglig; dugligt; duktigt; effektiv; effektivt; erfaren; erfarenhet; erfaret; i stånd till; kapabelt; kunnig; kunnigt; mäktigt; sakkunnig; vant
justificado auktoriserad; auktoriserat; kompetent; legitimerat; rättmätig; rättmätigt; skickligt; tränat; utbildad; utbildat; övad; övat berättigad; berättigat; giltigt; gällande; gällandet; lagligt; legitim; legitimt; rättmätig; rättmätigt; tillerkänt rätten; övertygande
legítimo auktoriserad; auktoriserat; kompetent; legitimerat; rättmätig; rättmätigt; skickligt; tränat; utbildad; utbildat; övad; övat bara; berättigad; berättigat; giltigt; gällande; gällandet; laglig; lagligt; legalt; legitim; legitimt; oförfalskad; precis; på pricken; resonabelt; rättfärdig; rättfärdigt; rättmätig; rättmätigt; tillerkänt rätten; välgrundad; välgrundat; övertygande

auktoriserat form of auktorisera:

auktorisera Verb (auktoriserar, auktoriserade, auktoriserat)

 1. auktorisera (befoga; bemyndiga)
 2. auktorisera (godkänna; bemyndiga; befullmäktiga)
 3. auktorisera
 4. auktorisera (bemyndiga)
 5. auktorisera (ge fullmakt åt)

Konjugationen für auktorisera:

presens
 1. auktoriserar
 2. auktoriserar
 3. auktoriserar
 4. auktoriserar
 5. auktoriserar
 6. auktoriserar
imperfekt
 1. auktoriserade
 2. auktoriserade
 3. auktoriserade
 4. auktoriserade
 5. auktoriserade
 6. auktoriserade
framtid 1
 1. kommer att auktorisera
 2. kommer att auktorisera
 3. kommer att auktorisera
 4. kommer att auktorisera
 5. kommer att auktorisera
 6. kommer att auktorisera
framtid 2
 1. skall auktorisera
 2. skall auktorisera
 3. skall auktorisera
 4. skall auktorisera
 5. skall auktorisera
 6. skall auktorisera
conditional
 1. skulle auktorisera
 2. skulle auktorisera
 3. skulle auktorisera
 4. skulle auktorisera
 5. skulle auktorisera
 6. skulle auktorisera
perfekt particip
 1. har auktoriserat
 2. har auktoriserat
 3. har auktoriserat
 4. har auktoriserat
 5. har auktoriserat
 6. har auktoriserat
imperfekt particip
 1. hade auktoriserat
 2. hade auktoriserat
 3. hade auktoriserat
 4. hade auktoriserat
 5. hade auktoriserat
 6. hade auktoriserat
blandad
 1. auktorisera!
 2. auktorisera!
 3. auktoriserad
 4. auktoriserande
1. jag, 2. du/ni, 3. han/hon/den/det, 4. vi, 5. ni, 6. de

Übersetzung Matrix für auktorisera:

NounVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
aprobar instämmande
VerbVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
apoderar auktorisera; ge fullmakt åt
aprobar auktorisera; befoga; befullmäktiga; bemyndiga; godkänna acceptera; backa upp; erkänna; finna lämpligt; ; godkänna; gå med på; hålla med; inhandla; instämma; komma igenom; köpa; samstämma; samtycka till; sanktionera; ta
autorizar auktorisera; befoga; befullmäktiga; bemyndiga; ge fullmakt åt; godkänna bevilja; ge behörighet; ge tillåtelse; godkänna; gå med på; samstämma; samtycka till; sanktionera; tillåta
consentir auktorisera; befullmäktiga; bemyndiga; godkänna acceptera; bejaka; erkänna; godkänna; inleverera; lämna in; lämna tillbaka; samtycka till; skämma bort; tillåta
permitir auktorisera; bemyndiga acceptera; bevilja; ge efter för; låta ske; stå ut med; ta; tilldela; tillåta; tåla; underkasta sig

Synonyms for "auktorisera":


Wiktionary Übersetzungen für auktorisera:


Cross Translation:
FromToVia
auktorisera autorizar autorisieren — jemanden berechtigen, bevollmächtigen
auktorisera autorizar autoriser — (vieilli) revêtir d’une autorité.