Übersicht
Schwedisch nach Spanisch:   mehr Daten
  1. avkylning:


Schwedisch

Detailübersetzungen für avkylning (Schwedisch) ins Spanisch

avkylning:

avkylning [-en] Nomen

  1. avkylning
  2. avkylning
    el refrigerar

Übersetzung Matrix für avkylning:

NounVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
descenso de temperatura avkylning
enfriamiento avkylning avsvalkning; förfriskande; kyla; köld
refrigerar avkylning avsvalnande
VerbVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
refrigerar bli kallare; fräscha upp; kyla av; kylas av; lungna ner sig; svalna