Übersicht


Schwedisch

Detailübersetzungen für beprövad (Schwedisch) ins Spanisch

beprövad:

beprövad Adjektiv

  1. beprövad (verksamt; effektivt; effektiv)
    eficaz; seguro; probado; ensayado; examinado
  2. beprövad (erfaren; vant; erfaret; beprövatd)

Übersetzung Matrix für beprövad:

NounVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
experto expert; fackman; kännare; sakkunnig; specialist
profesional expert; fackman; proffs; yrkesman
seguro försäkring
AdjectiveVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
eficaz beprövad; effektiv; effektivt; verksamt avgörande; avgörandet; effektiv; effektivt; ekonomisk; ekonomiskt; kraftigt; sparsamt; verkande
ModifierVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
capacitado beprövad; beprövatd; erfaren; erfaret; vant erfaren; erfaret; kvalificerad; kvalificerat
capaz beprövad; beprövatd; erfaren; erfaret; vant behändighet; bra; duktig; duktigt; erfaren; erfarenhet; erfaret; fingerfärdig; fingerfärdigt; händigt; kapabelt; kunnig; kunnigt; skickligt; tilldragande
competente beprövad; beprövatd; erfaren; erfaret; vant auktoriserat; behändighet; bra; duglig; dugligt; duktigt; effektiv; effektivt; erfaren; erfarenhet; erfaret; i stånd till; kapabelt; kompetent; kunnig; kunnigt; mäktigt; sakkunnig; skickligt; tränat; utbildad; utbildat; övad; övat
ensayado beprövad; effektiv; effektivt; verksamt prövad; prövat; testad; testat
examinado beprövad; effektiv; effektivt; verksamt prövad; prövat; testad; testat
experimentado beprövad; beprövatd; erfaren; erfaret; vant duglig; dugligt; duktig; duktigt; erfarenhet; fingerfärdig; fingerfärdigt; färgat före spinningen; genomfärgad; genomfärgat; händigt; i stånd till; kryddad; kryddat; kunnig; kunnigt; mäktigt; skickligt; sofistikerad; sofistikerat; världsklok; världsklokt; värlsvist
experto beprövad; beprövatd; erfaren; erfaret; vant användbar; användbart; behändighet; bra; duglig; dugligt; duktig; duktigt; effektiv; effektivt; erfarenhet; fingerfärdig; fingerfärdigt; händigt; i stånd till; kapabelt; klokt; kunnig; kunnigt; mäktigt; sakkunnig; skickligt; uppriktig
probado beprövad; effektiv; effektivt; verksamt prövad; prövat; testad; testat; utmärkt
profesional beprövad; beprövatd; erfaren; erfaret; vant duktigt; effektiv; effektivt; kunnig; kunnigt; professionell; professionellt; sakkunnig
seguro beprövad; effektiv; effektivt; verksamt förtroende; förtroendet; förtröstansfull; förtröstansfullt; helt och hållet; helt säkert; i och för sig; i sanning; obestridlig; obestridligt; ofarlig; ofarligt; otvivlat; pålitligt; säker; säkert; tillförlitlig; tillförlitligt; utan tvivel; verkligen
versado en beprövad; beprövatd; erfaren; erfaret; vant erfaren; erfaret; införd; infört

Synonyms for "beprövad":