Schwedisch

Detailübersetzungen für duktigt (Schwedisch) ins Spanisch

duktigt:

duktigt Adjektiv

 1. duktigt (effektiv; kunnig; effektivt; kunnigt; sakkunnig)
 2. duktigt (kvick; slipat; kvickt; skarpsinnigt; duktig)
  mañoso; cortante; hermoso; listo; perito; ingenioso; talentoso; habilidoso; bonito; claro; preciso; apretado; ducho; acre; sagaz; versado; rácano; bello; agudo; atractivo; áspero; inteligente; oportuno; penoso; doloroso; ajustado; puntiagudo; punzante; buen mozo; de buen ver
 3. duktigt (mäktigt; i stånd till; dugligt; duglig)
  competente; hábil; versado; experto; experimentado
 4. duktigt (fingerfärdig; skickligt; händigt; )
  experto; mañoso; capaz; listo; descansado; talentoso; aprovechado; despierto; agudo; atractivo; sofisticado; cortante; diestro; afilado; ingenioso; espabilado; experimentado; habilidoso; buen mozo
 5. duktigt (kunnig; duktig; skickligt; kunnigt)
  experto; ducho; versado

Übersetzung Matrix für duktigt:

NounVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
atractivo attraktivitet; charm; förtrollning; ljuvhet; tjusning
claro klarhet; lysförmåga
experto expert; fackman; kännare; sakkunnig; specialist
listo geni; snille
perito expert; sakkunnig; specialist
profesional expert; fackman; proffs; yrkesman
AdjectiveVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
atractivo duktig; duktigt; fingerfärdig; fingerfärdigt; händigt; kunnig; kunnigt; kvick; kvickt; skarpsinnigt; skickligt; slipat attraktiv; attraktiva; attraktivt; bedårande; behagligt; charmerande; charmerandet; charmig; charmigt; dyrkansvärt; förtjusande; förtjusandet; gracil; gracilt; graciös; graciöst; intagande; ljuv; ljuvlig; ljuvligt; ljuvt; lockande; mycket charmerande; se bra ut; smakfull; smakfullt; snygg; snyggt; sött; tilldragande; tilltalande; tjusig; tjusigt; trevligt; vackert; vänligt; älsklig; älskligt; älskvärd; älskvärt; övertygande
Not SpecifiedVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
sofisticado snygg, innehållsrik webbplats
ModifierVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
acre duktig; duktigt; kvick; kvickt; skarpsinnigt; slipat bitter; bittet; brutalt; förbittrat; genomträngande; gällt; häftig; häftigt; hänsynslös; hänsynslöst; ohörsam; ohörsamt; omänskligt; rakbladsvass; rakbladsvasst; ; rått; skarp; skarpt; skärande; spetsigt; vilt; våldsam; våldsamt
afilado duktig; duktigt; fingerfärdig; fingerfärdigt; händigt; kunnig; kunnigt; skickligt avgrundad; beräknad; borttappad; borttappat; elakt; falsk; falskt; förlorad; försvunnen; försvunnet; intensivt; knipslug; knipslugt; listig; listigt; polerad; rakbladsvass; rakbladsvasst; skarp; skarpsinnigt; skarpt; skärande; slipad; slipat; slug; slugt; smart; spetsigt; vass; vasst
agudo duktig; duktigt; fingerfärdig; fingerfärdigt; händigt; kunnig; kunnigt; kvick; kvickt; skarpsinnigt; skickligt; slipat akut; besvärlig; besvärligt; betungande; bitande; bitter; bittet; förbittrat; genomträngande; gäll; gällt; häftig; häftigt; innerlig; innerligt; intelligent; intensiv; intensivt; klipsk; knipslug; knipslugt; listig; listigt; rakbladsvass; rakbladsvasst; skarp; skarpsinnigt; skarpt; skärande; slug; smart; spetsigt; tung; tungt; vass; vasst; vilt; våldsam; våldsamt
ajustado duktig; duktigt; kvick; kvickt; skarpsinnigt; slipat allvarlig; allvarligt; eget; knapp; knappt; lämplig; lämpligt; nödvändig; nödvändigt; ordentligt; passande; passandet; precis; precist; propert; punktligt; riktig; riktigt; smal; smalt; spänd; spänt; styvt; säskild; säskilt; tight; trängande; trång; trångt; åtsmitande
apretado duktig; duktigt; kvick; kvickt; skarpsinnigt; slipat brackig; brackigt; brutalt; fångad i en fälla; fångat i en fälla; hänsynslös; hänsynslöst; klamrande; knapp; knappt; kälkborgerligt; ohörsam; ohörsamt; omänskligt; rakbladsvass; rakbladsvasst; ; rått; smalt; småborgerlig; småborgerligt; tight; trång; trångt; åtsmitande
aprovechado duktig; duktigt; fingerfärdig; fingerfärdigt; händigt; kunnig; kunnigt; skickligt användbart; brukbar; brukbart; knipslug; knipslugt; listig; listigt; skarpsinnigt; smart
asentado duktigt; effektiv; effektivt; kunnig; kunnigt; sakkunnig boende; dämpad; dämpat; situerad; situerat; stannande; underkuvat
bello duktig; duktigt; kvick; kvickt; skarpsinnigt; slipat attraktiv; attraktivt; dyrkansvärt; intagande; knipslug; knipslugt; listig; listigt; ljuv; ljuvt; se bra ut; skarpsinnigt; snygg; snyggt; söt; sött; tilldragande; tjusig; tjusigt; trevligt; vackert; vänligt; älskligt; älskvärd; älskvärt
bonito duktig; duktigt; kvick; kvickt; skarpsinnigt; slipat attraktiv; attraktivt; beskedlig; beskedligt; chic; chict; dyrkansvärt; fashionabel; fashionabelt; godsint; gulligt; hyggligt; intagande; ljuv; ljuvt; modernt; se bra ut; snygg; snyggt; söt; sött; tilldragande; tjusig; tjusigt; trendig; trendigt; trevligt; vackert; välvillig; välvilligt; vänligt; älskligt; älskvärd; älskvärt
buen mozo duktig; duktigt; fingerfärdig; fingerfärdigt; händigt; kunnig; kunnigt; kvick; kvickt; skarpsinnigt; skickligt; slipat intelligent; klipsk; knipslug; knipslugt; listig; listigt; se bra ut; skarpsinnigt; slug; snygg; snyggt; tilldragande; vackert
calificado duktigt; effektiv; effektivt; kunnig; kunnigt; sakkunnig auktoriserat; behändighet; bra; erfaren; erfaret; kapabelt; kompetent; kvalificerad; kvalificerat; skickligt; tränat; utbildad; utbildat; övad; övat
capaz duktig; duktigt; fingerfärdig; fingerfärdigt; händigt; kunnig; kunnigt; skickligt behändighet; beprövad; beprövatd; bra; erfaren; erfarenhet; erfaret; kapabelt; kunnig; kunnigt; tilldragande; vant
claro duktig; duktigt; kvick; kvickt; skarpsinnigt; slipat avbördad; avbördat; avlastat; bara; begripbart; begriplig; begripligt; belysande; blekt; enkel; enkelt; fattbar; fattbart; frankt; frimodig; frimodigt; förklarande; förklarandet; förståbarr; förståelig; förståeligt; förstående; förståendet; förtydligad; förtydligat; igenomträngd; igenomträngt; klar; klargjord; klargjort; klarläggandet; klarnat; klart; ljus; ljust; lysande; lättad; lättat; molnfritt; naturligtvis; oblandat; ofelbart; oförblommerat; oförfalskad; oförfalskat; osminkad; osminkat; otvedydig; otvedydigt; otvekbart; otvetydig; otvetydigt; precis; pur; purt; på pricken; rak; rakt; ren; rent; rättfram; tydlig; tydligt; uppenbar; uppenbart; uppriktig; uppriktigt; urtvättad; utforskad; utforskat; utgrundat; äkta; ärligt; öppen; öppenhjärtigt; öppet
competente duglig; dugligt; duktigt; effektiv; effektivt; i stånd till; kunnig; kunnigt; mäktigt; sakkunnig auktoriserat; behändighet; beprövad; beprövatd; bra; erfaren; erfarenhet; erfaret; kapabelt; kompetent; kunnig; kunnigt; skickligt; tränat; utbildad; utbildat; vant; övad; övat
cortante duktig; duktigt; fingerfärdig; fingerfärdigt; händigt; kunnig; kunnigt; kvick; kvickt; skarpsinnigt; skickligt; slipat argt; bitande; bitter; bittet; förbittrat; förtvivlad; förtvivlat; häftig; häftigt; knipslug; knipslugt; listig; listigt; rakbladsvass; rakbladsvasst; skarp; skarpsinnigt; skarpt; uppretad; uppretat; vilt; våldsam; våldsamt
de buen ver duktig; duktigt; kvick; kvickt; skarpsinnigt; slipat intelligent; klipsk; knipslug; knipslugt; listig; listigt; se bra ut; skarpsinnigt; slug; snygg; snyggt; tilldragande; vackert
descansado duktig; duktigt; fingerfärdig; fingerfärdigt; händigt; kunnig; kunnigt; skickligt beräknande; knipslug; knipslugt; listig; listigt; skarpsinnigt; slugt
despierto duktig; duktigt; fingerfärdig; fingerfärdigt; händigt; kunnig; kunnigt; skickligt användbar; användbart; begåvad; beräknande; borttappad; borttappat; förlorad; försvunnen; försvunnet; het; hett; intensivt; klokt; mycket upptaget med; skarp; skarpt; skickligt; slugt; smart; upphetsatt; uppriktig; upptagen; upptaget; vaken; vaket; vass; vasst
diestro duktig; duktigt; fingerfärdig; fingerfärdigt; händigt; kunnig; kunnigt; skickligt användbart; behändig; behändigt; brukbar; brukbart; erfarenhet; hanterbar; hanterbart; höger-; högerhänt; högra; kunnig; kunnigt; polerad; smart
doloroso duktig; duktigt; kvick; kvickt; skarpsinnigt; slipat bitter; bittert; djup; djupt; gråtande; hjärttagande; jämrande; klagande; pinsam; pinsamt; skandalös; skandalöst; smärtsam; smärtsamt; sorgefull; sorgefullt; sorgset; stingande; stötande
ducho duktig; duktigt; kunnig; kunnigt; kvick; kvickt; skarpsinnigt; skickligt; slipat användbart; behändig; behändigt; brukbar; brukbart; elakt; erfarenhet; falsk; falskt; kunnig; kunnigt; skarpt; skärpt; slug; slugt; vass; vasst
espabilado duktig; duktigt; fingerfärdig; fingerfärdigt; händigt; kunnig; kunnigt; skickligt användbar; användbart; beräknad; klokt; listig; listigt; rakbladsvass; rakbladsvasst; skarpt; skärpt; slug; slugt; uppriktig; vass; vasst
experimentado duglig; dugligt; duktig; duktigt; fingerfärdig; fingerfärdigt; händigt; i stånd till; kunnig; kunnigt; mäktigt; skickligt beprövad; beprövatd; erfaren; erfarenhet; erfaret; färgat före spinningen; genomfärgad; genomfärgat; kryddad; kryddat; kunnig; kunnigt; sofistikerad; sofistikerat; vant; världsklok; världsklokt; värlsvist
experto duglig; dugligt; duktig; duktigt; effektiv; effektivt; fingerfärdig; fingerfärdigt; händigt; i stånd till; kunnig; kunnigt; mäktigt; sakkunnig; skickligt användbar; användbart; behändighet; beprövad; beprövatd; bra; erfaren; erfarenhet; erfaret; kapabelt; klokt; kunnig; kunnigt; uppriktig; vant
experto en la materia duktigt; effektiv; effektivt; kunnig; kunnigt; sakkunnig behändighet; bra; kapabelt; kunnig; kunnigt
habilidoso duktig; duktigt; fingerfärdig; fingerfärdigt; händigt; kunnig; kunnigt; kvick; kvickt; skarpsinnigt; skickligt; slipat användbart; behändig; behändigt; beräknad; brukbar; brukbart; erfarenhet; kunnig; kunnigt; listig; listigt; polerad; slug; slugt
hermoso duktig; duktigt; kvick; kvickt; skarpsinnigt; slipat attraktiv; attraktivt; behagligt; dekorativ; dekorativt; dyrkansvärt; förtjusande; förtjusandet; gracil; gracilt; graciös; graciöst; intagande; ljuvlig; ljuvligt; ornamentalt; prydlig; prydligt; se bra ut; smakfull; smakfullt; snygg; snyggt; söt; sött; tilldragande; tjusig; tjusigt; vackert; älsklig; älskligt; älskvärd; älskvärt
hábil duglig; dugligt; duktigt; i stånd till; mäktigt användbart; behändig; behändigt; beräknad; brukbar; brukbart; elakt; erfarenhet; falsk; falskt; kunnig; kunnigt; listig; listigt; slug; slugt; tilldragande
ingenioso duktig; duktigt; fingerfärdig; fingerfärdigt; händigt; kunnig; kunnigt; kvick; kvickt; skarpsinnigt; skickligt; slipat användbar; användbart; begåvad; behändig; behändigt; beräknad; beräknande; intelligent; intensivt; klok; klokt; knipslug; knipslugt; kreativ; kreativt; listig; listigt; skarp; skarpsinnigt; skarpt; skickligt; slug; slugt; smart; uppriktig; vass; vasst
inteligente duktig; duktigt; kvick; kvickt; skarpsinnigt; slipat begåvad; behändig; behändigt; bildad; intelligent; klipsk; klok; klokt; klyftigt; knipslug; knipslugt; listig; listigt; skarpsinnigt; skickligt; slug; smart; tilldragande
juicioso duktigt; effektiv; effektivt; kunnig; kunnigt; sakkunnig akademisk; akademiskt; beläst; betänksamt; försiktig; försiktigt; intelligent; klipsk; lärt; slug; universitetsutbildat
listo duktig; duktigt; fingerfärdig; fingerfärdigt; händigt; kunnig; kunnigt; kvick; kvickt; skarpsinnigt; skickligt; slipat avslutad; avslutat; begåvad; begåvat; behändig; behändigt; beräknad; beräknande; beräknandet; elakt