Schwedisch

Detailübersetzungen für effektivt (Schwedisch) ins Spanisch

effektivt:

effektivt Adjektiv

 1. effektivt (effektiv)
  efectivo; eficiente; eficaz; apropiado
 2. effektivt (faktisk; faktiskt; effektiv; verkligt)
 3. effektivt (effektiv; kunnig; kunnigt; duktigt; sakkunnig)
 4. effektivt (verksamt; beprövad; effektiv)
  eficaz; seguro; probado; ensayado; examinado
 5. effektivt (effektiv; kraftigt; verkande)
  efectivo; fuerte; eficaz; vigoroso; activo; potente; vital; laborioso; diligente; robusto; fornido; enérgico; musculoso; muy fuerte; fortachón

Übersetzung Matrix für effektivt:

NounVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
activo aktiv röst; tillgång
experto expert; fackman; kännare; sakkunnig; specialist
fuerte borg; dörrlås; riddarborg; slott; stark sida
profesional expert; fackman; proffs; yrkesman
seguro försäkring
AdjectiveVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
activo effektiv; effektivt; kraftigt; verkande aktiv -t; arbetsam; arbetsamt; arbetssam; arbetssamt; dynamisk; dynamiskt; energiskt; flitig; flitigt; företagsamt; het; hett; idog; idogt; ihärdig; ihärdigt; livlig; livligt; mycket upptaget med; nitiskt; träget; upphetsatt; upptagen; upptaget
eficaz beprövad; effektiv; effektivt; kraftigt; verkande; verksamt avgörande; avgörandet; effektiv; ekonomisk; ekonomiskt; sparsamt
enérgico effektiv; effektivt; kraftigt; verkande avgörande; avgörandet; dynamisk; dynamiskt; energisk; energiskt; företagsam; företagsamt; häftig; häftigt; innerlig; innerligt; kraftfullt; kraftig; kraftigt; livlig; livligt; livsdugligt; livskraftig; livskraftigt; moralisk; muskulös; muskulöst; obalanserat; obehärskad; obehärskat; oregerlig; oregerligt; spänstig; spänstigt; stark; starkt; vital; vitalt
Not SpecifiedVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
efectivo kontanter
ModifierVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
a fin de cuentas effektiv; effektivt; faktisk; faktiskt; verkligt efterliggande; eftersom; i sanning; men ändå; oåterkallelig; oåterkalleligt; slutligen; slutligt; till slut; tillslut; trots allt; verkligen
apropiado effektiv; effektivt användbar; användbart; betydelsefull; betydelsefullt; bra; egendomlig; lämplig; lämpligt; passande; passandet; relevant; riktigt; rimlig; rimligt; skäligt; tillbörlig; tillbörligt; tillräcklig; tillräckligt; tillämplig; tillämpligt
asentado duktigt; effektiv; effektivt; kunnig; kunnigt; sakkunnig boende; dämpad; dämpat; situerad; situerat; stannande; underkuvat
calificado duktigt; effektiv; effektivt; kunnig; kunnigt; sakkunnig auktoriserat; behändighet; bra; erfaren; erfaret; kapabelt; kompetent; kvalificerad; kvalificerat; skickligt; tränat; utbildad; utbildat; övad; övat
competente duktigt; effektiv; effektivt; kunnig; kunnigt; sakkunnig auktoriserat; behändighet; beprövad; beprövatd; bra; duglig; dugligt; duktigt; erfaren; erfarenhet; erfaret; i stånd till; kapabelt; kompetent; kunnig; kunnigt; mäktigt; skickligt; tränat; utbildad; utbildat; vant; övad; övat
de todas maneras effektiv; effektivt; faktisk; faktiskt; verkligt eftersom; naturligtvis; trots; trots allt; utan hinder av
de todos modos effektiv; effektivt; faktisk; faktiskt; verkligt eftersom; hur som helst; naturligtvis; trots; trots allt; utan hinder av
diligente effektiv; effektivt; kraftigt; verkande arbetsam; arbetsamt; flitig; flitigt; grundlig; grundligt; göra noggrannt; idog; idogt; ihärdig; ihärdigt; nitisk; nitiskt; noggran; outtröttlig; outtröttligt; samvetsgrann; samvetsgrannt; skrupulöst; sorgfälligt; träget; utan svårighet
efectivamente effektiv; effektivt; faktisk; faktiskt; verkligt helt och hållet; i och för sig; naturligtvis; riktig; säkerligen; utan tvivel; vara säker
efectivo effektiv; effektivt; faktisk; faktiskt; kraftigt; verkande; verkligt de facto; riktig; säkerligen
eficiente effektiv; effektivt brackig; brackigt; ekonomisk; ekonomiskt; kälkborgerligt; småborgerlig; småborgerligt; sparsamt
en el fondo effektiv; effektivt; faktisk; faktiskt; verkligt de facto; eftersom; naturligtvis; trots allt
en realidad effektiv; effektivt; faktisk; faktiskt; verkligt de facto; huvudsakligen; i sanning; naturligtvis; verkligen
ensayado beprövad; effektiv; effektivt; verksamt prövad; prövat; testad; testat
examinado beprövad; effektiv; effektivt; verksamt prövad; prövat; testad; testat
experto duktigt; effektiv; effektivt; kunnig; kunnigt; sakkunnig användbar; användbart; behändighet; beprövad; beprövatd; bra; duglig; dugligt; duktig; duktigt; erfaren; erfarenhet; erfaret; fingerfärdig; fingerfärdigt; händigt; i stånd till; kapabelt; klokt; kunnig; kunnigt; mäktigt; skickligt; uppriktig; vant
experto en la materia duktigt; effektiv; effektivt; kunnig; kunnigt; sakkunnig behändighet; bra; kapabelt; kunnig; kunnigt
fornido effektiv; effektivt; kraftigt; verkande innerlig; innerligt; kraftig; kraftigt; muskulös; muskulöst; rejäl; rejält; robust; stark; starkt; stor och kraftigt; stort; tjock; tjockt; tung; tungt; välbyggt
fortachón effektiv; effektivt; kraftigt; verkande innerlig; innerligt
fuerte effektiv; effektivt; kraftigt; verkande argt; beständig; beständigt; bister; bitter; bittet; blixtsnabb; blixtsnabbt; butter; djärv; djärvt; förbittrat; förtvivlad; förtvivlat; genomträngande; gäll; gällt; heroisk; heroiskt; hjältemodigt; häftig; häftigt; hållbar; hållbart; hårt; högt; innerlig; innerligt; jättesnabb; jättesnabbt; kontinuerlig; kontinuerligt; kraftigt; med hög röst; modigt; moralisk; muskulös; muskulöst; permanent; robust; skarpt; slitstark; slitstarkt; solid; stark; starkt; stor; stor och kraftigt; stort; sträng; strängt; ständigt; stå på; supersnabbt; svårt; tjock; tjockt; tung; tungt; uppretad; uppretat; varaktig; varaktigt; vilt; välbyggt; våldsam; våldsamt
juicioso duktigt; effektiv; effektivt; kunnig; kunnigt; sakkunnig akademisk; akademiskt; beläst; betänksamt; försiktig; försiktigt; intelligent; klipsk; lärt; slug; universitetsutbildat
laborioso effektiv; effektivt; kraftigt; verkande arbetsam; arbetsamt; arbetssam; idog; knepigt; listig; listigt; mödosam
musculoso effektiv; effektivt; kraftigt; verkande innerlig; innerligt; kraftigt; muskulös; muskulöst; tjock; tjockt; tung; tungt; välbyggt
muy fuerte effektiv; effektivt; kraftigt; verkande besluten; bestämd; häftigt; hård; hårt; innerlig; innerligt; jättestark; jättestarkt; kraftig; kraftigt; moralisk; stenhård; stenhårt; våldsamt
potente effektiv; effektivt; kraftigt; verkande häftig; häftigt; innerlig; innerligt; kraftigt; manlig; manligt; moralisk; muskulös; muskulöst; stark; starkt; välbyggt
probado beprövad; effektiv; effektivt; verksamt prövad; prövat; testad; testat; utmärkt
profesional duktigt; effektiv; effektivt; kunnig; kunnigt; sakkunnig beprövad; beprövatd; erfaren; erfaret; professionell; professionellt; vant
prudente duktigt; effektiv; effektivt; kunnig; kunnigt; sakkunnig betänksamt; försiktig; försiktigt; förutsägande; klokt; klärvoayant; lämplig; lämpligt; ofarlig; ofarligt; på ett sätt man kan rekommendera; rekommendabelt; skarpsynt
realmente effektiv; effektivt; faktisk; faktiskt; verkligt alldaglig; alldagligt; bara; de facto; elak; elakt; grått; i sanning; låg; lågt; nedrigt; oförfalskad; ont; ordinärt; precis; på pricken; säkert; trivial; trivialt; van vid; vanlig; vanligt; verklig; verkligen; äkta; ärlig; ärligt
robusto effektiv; effektivt; kraftigt; verkande djärv; djärvt; heroisk; heroiskt; hjältemodigt; häftig; häftigt; innerlig; innerligt; jobbigt; kraftig; kraftigt; modigt; rejäl; rejält; robust; seg; segt; stark; starkt; stor; stor och kraftigt; stort; tjock; tjockt; tuff; tufft; tung; tungt
seguro beprövad; effektiv; effektivt; verksamt förtroende; förtroendet; förtröstansfull; förtröstansfullt; helt och hållet; helt säkert; i och för sig; i sanning; obestridlig; obestridligt; ofarlig; ofarligt; otvivlat; pålitligt; säker; säkert; tillförlitlig; tillförlitligt; utan tvivel; verkligen
vigoroso effektiv; effektivt; kraftigt; verkande avgörande; avgörandet; energiskt; enorm; enormt; häftig; häftigt; innerlig; innerligt; kraftfullt; kraftig; kraftigt; livskraftig; livskraftigt; moralisk; mycket upptaget med; spänstig; spänstigt; stark; starkt; stor; stort; stå på; tjock; tjockt; tung; tungt; upptagen; upptaget
vital effektiv; effektivt; kraftigt; verkande avgörande; avgörandet; dynamisk; dynamiskt; energiskt; huvudsaklig; huvudsakligt; innerlig; innerligt; kardinal-; kraftfullt; kraftig; kraftigt; livlig; livligt; livsnödvändig; livsnödvändigt; måste; nödvändigt; oeftergivlig; oeftergivligt; oumbärlig; oumbärligt; oundgängligt; spänstigt; vital; vitalt; väsentlig; väsentligt

Wiktionary Übersetzungen für effektivt:


Cross Translation:
FromToVia
effektivt eficazmente effectually — in such a way as to achieve a desired result