Übersicht
Schwedisch nach Spanisch:   mehr Daten
  1. efterapning:
  2. Wiktionary:


Schwedisch

Detailübersetzungen für efterapning (Schwedisch) ins Spanisch

efterapning:

efterapning [-en] Nomen

  1. efterapning (imitation; härmning)
    la imitación; la falsificación; la reproducción; el cuento; la contrahechura; el plagio; la copia; el trasunto; la adulteración; la imitaciones; el apógrafo
  2. efterapning (förfalskning)
    el traslado; la copia; la reproducción; el trasunto; la imitación; la falsificación; la adulteración

Übersetzung Matrix für efterapning:

NounVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
adulteración efterapning; förfalskning; härmning; imitation
apógrafo efterapning; härmning; imitation
contrahechura efterapning; härmning; imitation
copia efterapning; förfalskning; härmning; imitation avskrift; duplikat; eftergörande; flock; grafiskt blad; gravyr; grupp; hord; härmande; kopia; massa; reproduktion; stick; tryck; tryckalster; övertryck
cuento efterapning; härmning; imitation berättelse; historia; inbilning; käringprat; legend; lögn; myt; osanning; saga; villfarelse
falsificación efterapning; förfalskning; härmning; imitation bedrägeri; bondfångeri; efterbildning; förfalskning; svindlande
imitaciones efterapning; härmning; imitation
imitación efterapning; förfalskning; härmning; imitation duplikat; eftergörande; efterhärmning; härmande; imitation; kopia; utklädd
plagio efterapning; härmning; imitation plagiat; plagiering
reproducción efterapning; förfalskning; härmning; imitation dubblering; duplicering; uppspelning
traslado efterapning; förfalskning avstickare; frist; förflyttning; försening; gymnastik; hushållsflytt; lagt på annan plats; omlastning; senareläggande; transfer; uppskjutande; uppskjutning; växel; växla om till; ändring; överflyttning; överföring
trasunto efterapning; förfalskning; härmning; imitation
ModifierVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
imitación imitation

Synonyms for "efterapning":


Wiktionary Übersetzungen für efterapning:


Cross Translation:
FromToVia
efterapning imitación Imitation — die Handlung, etwas nachmachen (etwas best möglich zu kopieren)
efterapning imitación Imitation — ein (minderwertiges) Produkt, das so gemacht wurde, dass es einem anderen gleicht; eine Produktkopie