Schwedisch

Detailübersetzungen für erfarenhet (Schwedisch) ins Spanisch

erfarenhet:

erfarenhet Adjektiv

 1. erfarenhet (kunnig; kunnigt)
  capaz; talentoso; listo; apto; competente; experto; versado; habilidoso; hábil; perito; diestro; ducho; entrenado; mañoso; certero; experimentado; sabiondo
 2. erfarenhet

erfarenhet [-en] Nomen

 1. erfarenhet (upplevelse)
  la experiencia; la vivencia
 2. erfarenhet (upplevelse)
  la comprobación; el hallazgo; el resultado
 3. erfarenhet (rutin; praktik; kunskap)
  la prácticas; la práctica; la carrera; la experiencia; el entrenamiento; la habilidad; la formación; la capacitación; la rutina; la consulta; el estudios
 4. erfarenhet (upplevelse; rön)
  la experiencia; la habilidad; la práctica; la destreza; la rutina

Übersetzung Matrix für erfarenhet:

NounVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
capacitación erfarenhet; kunskap; praktik; rutin
carrera erfarenhet; kunskap; praktik; rutin förehavande; kamp; kapplöpning; kurs; lopp; löpning; match; skyndande; spel; springande; sprinterlopp; studie; travande; tävling
comprobación erfarenhet; upplevelse definition; uttalande; verifiering
consulta erfarenhet; kunskap; praktik; rutin besökstid; consult tider; fråga; konsultation; läkarpraktik; mottagningsrum; mottagningstid; praktiserande; råd; rådgivning; rådslag; samråd
destreza erfarenhet; rön; upplevelse fort i fingrarna; färdighet; förmåga; krig; kunskap; skicklighet; strid
entrenamiento erfarenhet; kunskap; praktik; rutin finjustering; innehåll; tema; träning
estudios erfarenhet; kunskap; praktik; rutin arbetsrum; kurs; lektion; studie; studier; studio; timme; träning; övning
experiencia erfarenhet; kunskap; praktik; rutin; rön; upplevelse färdighet; förmåga; hantverksskicklighet; intim sammanträde med; konstskicklighet; kunskap; skicklighet; upplevelse; upptäcka; yrkesskicklighet
experto expert; fackman; kännare; sakkunnig; specialist
formación erfarenhet; kunskap; praktik; rutin dressyr; flodens källa; flodkälla; gruppering; källa; skolning; träning; undervisning; uppfostran; utbildning; utformning
habilidad erfarenhet; kunskap; praktik; rutin; rön; upplevelse beräkning; duktighet; färdighet; färmitet; förmåga; handarbete; handfärdighet; handlingskraft; hantverk; händighet; klipsk; krig; kunskap; list; listig; möjligheter; skarphet; skicklighet; skärpa; slagfärdighet; slagkraft; slughet; smarthet; spetsighet; strid; vasshet
hallazgo erfarenhet; upplevelse hittat; upptäckt
listo geni; snille
perito expert; sakkunnig; specialist
práctica erfarenhet; kunskap; praktik; rutin; rön; upplevelse undervisningsövning; utövning; övning
prácticas erfarenhet; kunskap; praktik; rutin internering; träning; övning
resultado erfarenhet; upplevelse avkastning; avslutning; beslut; effekt; föresats; konsekvens; poängantal; poängräkning; resolution; resultant; resultat; slut; slutresultat; slutsats; spelstånd; uttalande
rutina erfarenhet; kunskap; praktik; rutin; rön; upplevelse entonighet; fast mönster; likformighet; monotoni; rutin; schablon; stereotyp
vivencia erfarenhet; upplevelse upptäcka
ModifierVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
apto erfarenhet; kunnig; kunnigt behändighet; bra; kapabelt
capaz erfarenhet; kunnig; kunnigt behändighet; beprövad; beprövatd; bra; duktig; duktigt; erfaren; erfaret; fingerfärdig; fingerfärdigt; händigt; kapabelt; kunnig; kunnigt; skickligt; tilldragande; vant
certero erfarenhet; kunnig; kunnigt noggrannt; omsorgsfull; omsorgsfullt; precis; riktigt
competente erfarenhet; kunnig; kunnigt auktoriserat; behändighet; beprövad; beprövatd; bra; duglig; dugligt; duktigt; effektiv; effektivt; erfaren; erfaret; i stånd till; kapabelt; kompetent; kunnig; kunnigt; mäktigt; sakkunnig; skickligt; tränat; utbildad; utbildat; vant; övad; övat
diestro erfarenhet; kunnig; kunnigt användbart; behändig; behändigt; brukbar; brukbart; duktig; duktigt; fingerfärdig; fingerfärdigt; hanterbar; hanterbart; händigt; höger-; högerhänt; högra; kunnig; kunnigt; polerad; skickligt; smart
ducho erfarenhet; kunnig; kunnigt användbart; behändig; behändigt; brukbar; brukbart; duktig; duktigt; elakt; falsk; falskt; kunnig; kunnigt; kvick; kvickt; skarpsinnigt; skarpt; skickligt; skärpt; slipat; slug; slugt; vass; vasst
entrenado erfarenhet; kunnig; kunnigt friskt; i form; kry; piggt
experimentado erfarenhet; kunnig; kunnigt beprövad; beprövatd; duglig; dugligt; duktig; duktigt; erfaren; erfaret; fingerfärdig; fingerfärdigt; färgat före spinningen; genomfärgad; genomfärgat; händigt; i stånd till; kryddad; kryddat; kunnig; kunnigt; mäktigt; skickligt; sofistikerad; sofistikerat; vant; världsklok; världsklokt; värlsvist
experto erfarenhet; kunnig; kunnigt användbar; användbart; behändighet; beprövad; beprövatd; bra; duglig; dugligt; duktig; duktigt; effektiv; effektivt; erfaren; erfaret; fingerfärdig; fingerfärdigt; händigt; i stånd till; kapabelt; klokt; kunnig; kunnigt; mäktigt; sakkunnig; skickligt; uppriktig; vant
habilidoso erfarenhet; kunnig; kunnigt användbart; behändig; behändigt; beräknad; brukbar; brukbart; duktig; duktigt; fingerfärdig; fingerfärdigt; händigt; kunnig; kunnigt; kvick; kvickt; listig; listigt; polerad; skarpsinnigt; skickligt; slipat; slug; slugt
hábil erfarenhet; kunnig; kunnigt användbart; behändig; behändigt; beräknad; brukbar; brukbart; duglig; dugligt; duktigt; elakt; falsk; falskt; i stånd till; listig; listigt; mäktigt; slug; slugt; tilldragande
listo erfarenhet; kunnig; kunnigt avslutad; avslutat; begåvad; begåvat; behändig; behändigt; beräknad; beräknande; beräknandet; duktig; duktigt; elakt; falsk; falskt; fingerfärdig; fingerfärdigt; fullständig; fullständigt; färdig; färdigpackat; färdigt; gjort; händigt; inpackad; inpackat; intelligent; klar; klart; klipsk; klok; klokt; klyftigt; knipslug; knipslugt; kunnig; kunnigt; kvick; kvickt; listig; listigt; polerad; skarpsinnigt; skarpt; skickligt; skärpt; slipat; slug; slugt; smart; spetsig; spetsigt; talangfull; talangfullt; tilldragande; vass; vasst; villig; villigt
mañoso erfarenhet; kunnig; kunnigt användbart; beräknad; brukbar; brukbart; duktig; duktigt; fingerfärdig; fingerfärdigt; händigt; knipslug; knipslugt; kunnig; kunnigt; kvick; kvickt; listig; listigt; polerad; skarpsinnigt; skickligt; slipat; slug; slugt
perito erfarenhet; kunnig; kunnigt användbar; användbart; behändig; behändighet; behändigt; bra; duktig; duktigt; kapabelt; klokt; kvick; kvickt; skarpsinnigt; slipat; uppriktig
por experiencia erfarenhet av erfarenhet; erfarenhetsmässig
sabiondo erfarenhet; kunnig; kunnigt
talentoso erfarenhet; kunnig; kunnigt användbar; användbart; duktig; duktigt; fingerfärdig; fingerfärdigt; händigt; klokt; kunnig; kunnigt; kvick; kvickt; skarpsinnigt; skickligt; slipat; talang; uppriktig
versado erfarenhet; kunnig; kunnigt duglig; dugligt; duktig; duktigt; grundad; grundat; i stånd till; kunnig; kunnigt; kvick; kvickt; mäktigt; skarpsinnigt; skickligt; slipat

Synonyms for "erfarenhet":


Wiktionary Übersetzungen für erfarenhet:


Cross Translation:
FromToVia
erfarenhet experiencia experience — the knowledge thus gathered
erfarenhet experiencia Erfahrungohne Plural: Kenntnis, die jemand durch wiederholte Praxis in einem bestimmten Gebiet bekommt
erfarenhet experiencia Erfahrungbelehrendes Erlebnis, das Erfahrung[1] einbringt
erfarenhet experiencia ervaring — een vorm van kennis

Verwandte Übersetzungen für erfarenhet