Übersicht


Schwedisch

Detailübersetzungen für föra in (Schwedisch) ins Spanisch

föra in:

föra in Verb (för in, förde in, fört in)

 1. föra in (registrera; anmäla; anteckna)
 2. föra in
 3. föra in (ta in)
 4. föra in (släppa in; visa in)
 5. föra in (infoga; passa in; skjuta in)

Konjugationen für föra in:

presens
 1. för in
 2. för in
 3. för in
 4. för in
 5. för in
 6. för in
imperfekt
 1. förde in
 2. förde in
 3. förde in
 4. förde in
 5. förde in
 6. förde in
framtid 1
 1. kommer att föra in
 2. kommer att föra in
 3. kommer att föra in
 4. kommer att föra in
 5. kommer att föra in
 6. kommer att föra in
framtid 2
 1. skall föra in
 2. skall föra in
 3. skall föra in
 4. skall föra in
 5. skall föra in
 6. skall föra in
conditional
 1. skulle föra in
 2. skulle föra in
 3. skulle föra in
 4. skulle föra in
 5. skulle föra in
 6. skulle föra in
perfekt particip
 1. har fört in
 2. har fört in
 3. har fört in
 4. har fört in
 5. har fört in
 6. har fört in
imperfekt particip
 1. hade fört in
 2. hade fört in
 3. hade fört in
 4. hade fört in
 5. hade fört in
 6. hade fört in
blandad
 1. för in!
 2. för in!
 3. förd in
 4. förande in
1. jag, 2. du/ni, 3. han/hon/den/det, 4. vi, 5. ni, 6. de

Übersetzung Matrix für föra in:

NounVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
depositar sätta ner
destinar fristående
enrolarse anställande; studerande
VerbVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
abrir la puerta föra in; släppa in; visa in
abrirle a föra in; släppa in; visa in låta komma in; släppa in
acceder föra in; infoga; passa in; skjuta in ankomma; anlända; bejaka; bevilja; bidraga; borra igenom; förhöra; ge upp; gå in; gå med på; inleverera; kliva in; komma in; lämna in; lämna tillbaka; penetrera; samstämma; samtycka till; tilldela; tillåta; utfråga; öka
colocarse föra in anordna; arrangera; förlägga; installera; ordna; smyga in; snika sig in; stationera; ställa till med; ta ned; ta ner
conservar föra in bevaka från; bevara; förvara; hålla vid makt; inkoka; inlägga; konservera; marinera; salta; sylta; underhålla; uppehålla; upprätthålla; vidmakthålla
depositar föra in avgränsa; avspisa någon; avvisa; begränsa; bestämma; bevara; definiera; deponera; efterskänka; ertappa; fuska; fånga; hålla fängslad; inskränka; insätta; lagra; lura; lägga; lägga bort; lägga ner; markera; nedlägga; placera; remittera; släppa; ställa; svindla; sätta; sätta in; sätta in på konto; sätta ned; sätta ner; utstaka; återvisa; översända
destinar föra in ackomodera; anordna; anvisa; arrangera; bestämma; bjuda någon logi; förlägga; installera; knäppa upp; lägga ner; lösa upp; ordna; sno upp; sprätta upp; spänna av; stationera; ställa till med; sätta ner; ta ned; ta ner; tilldela
enrolarse anmäla; anteckna; föra in; registrera
imponer föra in anklaga; använda styrka; avge; deklarera; driva; förplikta; gå på; inge fruktan; inge respekt; insistera; ta betalt; trycka igenom; tränga igenom; tränga på; tvinga; upge; våldföra
insertar föra in addera; använda; använda push-teknik; blanda i; bädda in; foga in; infoga; införa; insätta; introducera; nyttja; passa i; passa in i; placera emellan; placera mellan; skjuta in; stoppa in; sätta in; tillgodogöra sig; tillsätta; tillägga; visa entusiasm; visa god vilja
interponer föra in infoga; insätta; passa i; passa in i; placera mellan; stoppa in
llevar adentro föra in; ta in
meter entre föra in placera emellan; sätta in
poner föra in anordna; anvisa; använda; använda sig utav; arrangera; bestämma; förevisa; lägga; lägga bort; lägga i; lägga ner; lägga ner någonting; lägga något åt sidan; nyttja; ordna; organisera; placera; spela ut; ställa; sätta; sätta fram för visning; sätta ner; ta ned; ta ner; tilldela; tillgodogöra sig; tända på; visa

Synonyms for "föra in":


Wiktionary Übersetzungen für föra in:


Cross Translation:
FromToVia
föra in importar import — to bring in from a foreign country
föra in marcar; inscribir eintrageneinschreiben, markieren

Verwandte Übersetzungen für föra in