Schwedisch

Detailübersetzungen für förfalskning (Schwedisch) ins Spanisch

förfalskning:

förfalskning [-en] Nomen

  1. förfalskning (efterapning)
    el traslado; la copia; la reproducción; el trasunto; la imitación; la falsificación; la adulteración
  2. förfalskning (bedrägeri; bondfångeri)
    la estafas; la trampa; el engaño; la estafa; el petardo; la farsa; el fraude; el desfalco; la malversación; la falsificación; la trampería; la malversaciones; el engaño burdo
  3. förfalskning

Übersetzung Matrix für förfalskning:

NounVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
adulteración efterapning; förfalskning efterapning; härmning; imitation
copia efterapning; förfalskning avskrift; duplikat; efterapning; eftergörande; flock; grafiskt blad; gravyr; grupp; hord; härmande; härmning; imitation; kopia; massa; reproduktion; stick; tryck; tryckalster; övertryck
desfalco bedrägeri; bondfångeri; förfalskning bedrägeri; förskingring; försnillning; underslev
engaño bedrägeri; bondfångeri; förfalskning bedragen; bedrageri; bedrägeri; fusk; förespegling; lurendrejeri; lögn; oäkta; svek; svindel; svindlande; svindleri
engaño burdo bedrägeri; bondfångeri; förfalskning svindel
estafa bedrägeri; bondfångeri; förfalskning bedragen; bedrageri; bedrägeri; fusk; förespegling; förskingring; försnillning; lurendrejeri; lögn; svek; svindel; svindlande; svindleri; underslev
estafas bedrägeri; bondfångeri; förfalskning
falsificación bedrägeri; bondfångeri; efterapning; förfalskning efterapning; efterbildning; härmning; imitation; svindlande
farsa bedrägeri; bondfångeri; förfalskning bluff; fars; förespegling; föreställning; förevändning; hyckleri; rolig historia; sken; svindel; utanverk
fraude bedrägeri; bondfångeri; förfalskning bedrageri; bedrägeri; fusk; förespegling; lögn; svek; svindel; svindlande; undanflykt; undvikande
imitación efterapning; förfalskning duplikat; efterapning; eftergörande; efterhärmning; härmande; härmning; imitation; kopia; utklädd
malversaciones bedrägeri; bondfångeri; förfalskning svindlande
malversación bedrägeri; bondfångeri; förfalskning bedrägeri; försillning; förskingring; försnillning; underslev
petardo bedrägeri; bondfångeri; förfalskning bedrägeri; förskingring; försnillning; knall karamell; knallkaramell; svärmare; underslev; väsare
reproducción efterapning; förfalskning dubblering; duplicering; efterapning; härmning; imitation; uppspelning
trampa bedrägeri; bondfångeri; förfalskning bedrägeri; falldörr; fallgrop; fallucka; falskt trick; fusk; fälla; fönsterlucka; gimmickar; knep; kollaps; krokighet; pub; påhitt; sammanbrott; svindel; svindlande; taverna; trick; vanskaplighet; värdshus
trampería bedrägeri; bondfångeri; förfalskning
traslado efterapning; förfalskning avstickare; frist; förflyttning; försening; gymnastik; hushållsflytt; lagt på annan plats; omlastning; senareläggande; transfer; uppskjutande; uppskjutning; växel; växla om till; ändring; överflyttning; överföring
trasunto efterapning; förfalskning efterapning; härmning; imitation
Not SpecifiedVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
suplantar identidad (spoofing) förfalskning
ModifierVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
imitación imitation

Wiktionary Übersetzungen für förfalskning:


Cross Translation:
FromToVia
förfalskning contrahechura counterfeit — fake
förfalskning adulteración adultérationaction d’adultérer.
förfalskning estraperlo fraude — Action de soustraire des marchandises aux droits de douane.