Schwedisch

Detailübersetzungen für förklaring (Schwedisch) ins Spanisch

förklaring:

förklaring [-en] Nomen

 1. förklaring (tolkning; tydning)
  la explicación; la interpretación; la aclaración
 2. förklaring (instruktion; briefing)
  la instrucción
 3. förklaring
  la informaciones; la explicaciones; la aclaraciones
 4. förklaring
  la traducción; la interpretaciones; la interpretación; la explicación; la versión; la versiones; el razonamiento
 5. förklaring
  la aclaración; el comentario; la explicación
 6. förklaring
  la leyenda
 7. förklaring (tillkännagivande)
  la declaración; el atestado; la denuncia; la denunciación
 8. förklaring (klargörande; illustration)
  la enunciación; la articulación; la pronunciación
 9. förklaring (dekret; påpud)
  el acuerdo; la promulgación; la medida; el anuncio; el aviso; la decisión; la resolución; el decreto; la notificación; la determinación
 10. förklaring (förhärligande)
  el ensalzamiento; la glorificación; el enaltecimiento
 11. förklaring (parafras; översättning; omskrivning)
  la paráfrasis

Übersetzung Matrix für förklaring:

NounVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
aclaraciones förklaring uteslutande
aclaración förklaring; tolkning; tydning klarna upp; kunskapsöverföring; tankegång; uppklarning
acuerdo dekret; förklaring; påpud affär; allians; arrangemang; artikulation; artikulering; avtal; dom; fastställande; jämlikhet; kommunal; kontrakt; medgivande; nybygge; pakt; samförstånd; samstämmighet; samtycke; tal; tillstånd; union; uppgörelse; överenskommande; överenskommelse; överensstämmelse
anuncio dekret; förklaring; påpud PM; annons; kunggörelse; kungörelse; meddelande; proklamation; påminnelse; reklam; tillkännagivande; upprop; uttal
articulación förklaring; illustration; klargörande artikulation; artikulering; avdelning; expression; fog; medlem; penis; sektion; skarv; snopp; tal; uppklarning; uttal; uttryck
atestado förklaring; tillkännagivande anklagelse; protokoll; väcka åtal mot
aviso dekret; förklaring; påpud PM; förmaning; kungörelse; meddelande; nyhet; påminnelse; råd; tillkännagivande; tillrättavisning; uppklarning; upplysning; varning
comentario förklaring anteckning; förklarande not; kommentar; kommentera; kritik; reportage; uppklarning; uppmärka
decisión dekret; förklaring; påpud artikulation; artikulering; avgörande; beslut; beslutsamhet; bestämdhet; dom; föresats; mått; tal
declaración förklaring; tillkännagivande anmälan; annonsera; deklaration; ellips; expression; formulering; inskrivning; kommentar; kungörande; offentliggörande; ordalydelse; ordnat; proklamering; publicering; publikation; registrering; skatteformulär; tillkännagivande; uttal; uttalande; uttryck; yttrande; åsiktsförklaring
decreto dekret; förklaring; påpud dekret; förordning; mått; reglemente; stadga
denuncia förklaring; tillkännagivande anklagelse; anmäla
denunciación förklaring; tillkännagivande
determinación dekret; förklaring; påpud bestämdhet; definition; determination; determinering; fastställande; mått; ordnat
enaltecimiento förhärligande; förklaring
ensalzamiento förhärligande; förklaring
enunciación förklaring; illustration; klargörande uppklarning
explicaciones förklaring uteslutande
explicación förklaring; tolkning; tydning bas; expression; fri lejd; grund; grundförutsättning; kunskapsöverföring; lejdbrev; motiv; orsak; passerbrev; startpunkt; tankegång; uppklarning; uttal; uttryck
glorificación förhärligande; förklaring
informaciones förklaring information; informations system; informationssystem
instrucción briefing; förklaring; instruktion anvisning; armé order; befallning; bruksanvisning; dressyr; föreskrift; handbok; instruktion; lektion; läxa; order; ordination; preskription; recept; rättliga undersökningar; skolning; stadgande; stickreplik; träning; undervisning; uppgift; utbildning; vink; åläggande; åtgärdssats
interpretaciones förklaring syn; synförmåga
interpretación förklaring; tolkning; tydning efterhärmning; imitation; läsning; syn; synförmåga; tankesätt; tolkning; uppklarning; version
leyenda förklaring bildtext; legend; marginalanteckning; marginalnot; myt; randanmärkning; rubriktext
medida dekret; förklaring; påpud dimension; grad; mått; omkrets; storlek; utsträckning
notificación dekret; förklaring; påpud anspråk; avisering; deklaration; kungörande; kungörelse; meddelande; nyhet; offentliggörande; proklamering; publicering; publikation; tillkännagivande; uppklarning; upplysning
paráfrasis förklaring; omskrivning; parafras; översättning
promulgación dekret; förklaring; påpud deklaration; kungörande; offentliggörande; proklamering; publicering; publikation; tillkännagivande
pronunciación förklaring; illustration; klargörande expression; uppklarning; uttal; uttryck
razonamiento förklaring resonemang; tankegång
resolución dekret; förklaring; påpud artikulation; artikulering; beslut; beslutsamhet; föresats; mått; nybygge; resolution; resolver; tal; uppgörelse; upplösning; uttalande
traducción förklaring översättning
versiones förklaring syn; synförmåga
versión förklaring läsning; rapport; släppa; syn; synförmåga; version
ModifierVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
atestado packat; propp fullt

Synonyms for "förklaring":

 • klarläggande; definition; redogörelse; explikation; utläggning

Wiktionary Übersetzungen für förklaring:


Cross Translation:
FromToVia
förklaring explanación; explicación verklaring — het verklaren
förklaring explicación Erklärung — Aufschluss über Zusammenhänge, Sachverhalte
förklaring declaración déclaration — (histoire) FR|fr loi ; ordonnance ; interprétation d'un édit.

Verwandte Übersetzungen für förklaring