Übersicht
Schwedisch nach Spanisch:   mehr Daten
  1. gravyr:


Schwedisch

Detailübersetzungen für gravyr (Schwedisch) ins Spanisch

gravyr:

gravyr [-en] Nomen

  1. gravyr (tryck; grafiskt blad; stick; tryckalster; reproduktion)
    el print-out; el huella; la copia; la ilustración; la estampa
  2. gravyr (ingravering)
    la grabación; el grabado
  3. gravyr (gravering; stick)
    el grabado

Übersetzung Matrix für gravyr:

NounVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
copia grafiskt blad; gravyr; reproduktion; stick; tryck; tryckalster avskrift; duplikat; efterapning; eftergörande; flock; förfalskning; grupp; hord; härmande; härmning; imitation; kopia; massa; övertryck
estampa grafiskt blad; gravyr; reproduktion; stick; tryck; tryckalster böter; skulptera; vite
grabación gravyr; ingravering antagning; inregistrering; inskrivning; inspelning; inspelning på kassettband; intagning; inträde; registrering; spela in; tejpa; tillträde
grabado gravering; gravyr; ingravering; stick bild; grammofonskiva; illustration; långspelande grammofonskiva; portrett; skulptera
huella grafiskt blad; gravyr; reproduktion; stick; tryck; tryckalster avlagring; fingervisning; fjät; fotavtryck; fotspår; fotsteg; fptspår; hovklapper; indikation; klapprande; ledtråd; lämning; rest; sediment; spår; tips
ilustración grafiskt blad; gravyr; reproduktion; stick; tryck; tryckalster etsning; foto; fotografi; gravering; illustration; kopparplåt; kort; kunskapsöverföring; skulptera; teckning
print-out grafiskt blad; gravyr; reproduktion; stick; tryck; tryckalster

Synonyms for "gravyr":