Schwedisch

Detailübersetzungen für grupp (Schwedisch) ins Spanisch

grupp:

grupp [-en] Nomen

 1. grupp (sällskap)
  el grupo; la asociación; la banda; la categoría; el colectivo; la clase
 2. grupp
  el grupo; la banda; la horda
 3. grupp
  el grupo
 4. grupp (lag; gäng)
  el equipo
 5. grupp (band; orkester)
  la banda de música; la compañía de músicos; la fanfarria; la banda
 6. grupp (gemenskap; samfund; brödraskap)
  la municipalidad; el municipio; la parroquia
 7. grupp (förening)
  la compañía; el grupo de personas
 8. grupp (kategori; klass)
  la categoría; la clase
 9. grupp (fraktion; klick; falang; oppositionsgrupp; oppositionsklick)
  la agrupación; el grupo; la facción; la organización; el agrupamiento
 10. grupp (skara; trupp)
 11. grupp (flock; massa; hord)
  la cuchilla; el aluvión; la cuadrilla; la cantidad; el grupo; la masa; la multitud; la copia; la horda; la banda
 12. grupp (följe)
  la suite
 13. grupp (arbetsgrupp; patrull; styrka; team)
 14. grupp (SNMP-grupp)
  la comunidad
 15. grupp (distributionslista)

Übersetzung Matrix für grupp:

NounVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
agrupación falang; fraktion; grupp; klick; oppositionsgrupp; oppositionsklick allians; broderskap; bunt; cirkel; förbund; förening; gille; hög; ihop sättning; klubb; koalition; krets; pakt; samarbete; samfund; sammanslutning; samverkan; skara; societet; sällskap; trave
agrupamiento falang; fraktion; grupp; klick; oppositionsgrupp; oppositionsklick
aluvión flock; grupp; hord; massa inflöde; inströmmande; inströmning; slamavlagring; tillflöde; tillströmning
asociación grupp; sällskap affärsföretag; allians; association; broderskap; cirkel; firma; förbund; förening; företag; gille; handelsföretag; klubb; koalition; kooperation; koppling; krets; pakt; partnerskap; samarbete; samfund; sammanslutning; sammanverkan; samverkan; skara; societet; sällskap
banda band; flock; grupp; hord; massa; orkester; sällskap band; bråte; bälte; ett lika par; folkmassa; folkmängd; gehäng; grupp av två eller mer; gäng; gördel; hela faderullan; hårband; klabb; klabbet; klan; koppel; kotteri; liga; ljudnivå; mask; pipande; pipspel; rask; rasket; röra; rörläggning; skärp; spelmanståg; volang; volym; värdeområde
banda de música band; grupp; orkester
cantidad flock; grupp; hord; massa antal; belopp; dos; grad; mängd; nummer; summa
categoría grupp; kategori; klass; sällskap avdelning; färgkategori; genre; grad; gradera; kategori; klass; nivå; sektion; social klass; sort; stil; typ
clase grupp; kategori; klass; sällskap college; föreläsning; föreläsningssal; genre; instruction; kategori; klass; klassrum; kurs; lektion; lärande; läroprogramm; läxa; objektklass; skolklass; skolår; social klass; socialgrupp; sort; stil; timme; typ; undervisning
colectivo grupp; sällskap kollektiv
compañía förening; grupp allians; broderskap; cirkel; förbund; förening; företag; gille; industri section; klubb; koalition; kompani; koncern; krets; pakt; resesällskap; samfund; sammanslutning; sällskap
compañía de músicos band; grupp; orkester
comunidad SNMP-grupp; grupp gemenskap; religös bogemensamhet; samhälle
copia flock; grupp; hord; massa avskrift; duplikat; efterapning; eftergörande; förfalskning; grafiskt blad; gravyr; härmande; härmning; imitation; kopia; reproduktion; stick; tryck; tryckalster; övertryck
cuadrilla flock; grupp; hord; massa gäng; hela faderullan; ihop blandning; klabbet; liga; mask; mixt; rasket; röra
cuchilla flock; grupp; hord; massa svärd
equipo grupp; gäng; lag PC; apparatur; dator; fotbollslager; lag; maskineri; mekanism; persondator; team; utrustning
equipo seleccionado grupp; skara; trupp
facción falang; fraktion; grupp; klick; oppositionsgrupp; oppositionsklick ansiktsparti; drag; grunddrag; maktblock
fanfarria band; grupp; orkester braverande; skryt; skrytande; skrävel; skrävlande; trumpetande
grupo distributionslista; falang; flock; fraktion; grupp; hord; klick; massa; oppositionsgrupp; oppositionsklick; sällskap ansamling; bråte; cirkel; ett lika par; förbund; förening; gille; grupp av två eller mer; gruppera; gäng; hög; ihop blandning; ihop sättning; klubb; kluster; krets; mixt; pool; röra; samfund; samhällsgruppering; sammanslutning; sällskap; trave
grupo de personas förening; grupp
grupo de trabajo arbetsgrupp; grupp; patrull; styrka; team arbetsgrupp; peer to peer-nätverk
horda flock; grupp; hord; massa klan; kotteri
masa flock; grupp; hord; massa ansamling; deg; folkligt; folkmassa; folkmängd; folksamling; hop; hög; ihop blandning; knödel; massa; mixt; mängd; möte; nudel; pasta; pöbel; rätt så mycket; röra; sammankomst; smet; trave
multitud flock; grupp; hord; massa bunt; festtåg; folkmassa; folksamling; följe; gäng; hop; hord; kortege; massa; mängd; procession; rätt så mycket; tåg; vimmel
municipalidad brödraskap; gemenskap; grupp; samfund distrikt; område; region; stadsfullmäktige; territorium; zon
municipio brödraskap; gemenskap; grupp; samfund kommun; kommunalfullmäktige; kommunstyre; lokala auktoriteter; stadsfullmäktige
organización falang; fraktion; grupp; klick; oppositionsgrupp; oppositionsklick absorbera; byggnad; byrå; konstruktion; organisation; uppsluka; ämbetsverk
parroquia brödraskap; gemenskap; grupp; samfund ecklesiastisk jurisdiktion; kyrkogemenskap; kyrkohall; religös bogemensamhet; sockenhall
suite följe; grupp hotellsvit; mottagningsrum; svit; sällskapsrum
Not SpecifiedVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
categoría kategori
grupo de distribución distributionslista; grupp distributionsgrupp
lista de distribución distributionslista; grupp
ModifierVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
colectivo delad; delat; forma en enhet; förenad; förenat; gemensamt

Synonyms for "grupp":


Wiktionary Übersetzungen für grupp:


Cross Translation:
FromToVia
grupp grupo group — number of things or persons being in some relation to each other
grupp grupo group — in group theory
grupp grupo group — column in the periodic table
grupp grupo group — people who perform music together
grupp grupo set — group of people, usually meeting socially
grupp grupo GruppeAnzahl von Personen oder Dingen, die gemeinsame Merkmale haben
grupp grupo GruppeKategorie zum Einordnen und Auffinden von Personen, Sachen, Sachverhalten oder Begriffen
grupp grupo GruppeMathematik, Algebra: eine Menge zusammen mit einer inneren Verknüpfung, für die das Assoziativgesetz gilt, ein neutrales Element existieren und zu jedem Element ein inverses.
grupp grupo; destacamento; equipo groupeensemble de personnes, voire d’animaux.

Verwandte Übersetzungen für grupp