Übersicht
Schwedisch nach Spanisch:   mehr Daten
  1. i stånd till:


Schwedisch

Detailübersetzungen für i stånd till (Schwedisch) ins Spanisch

i stånd till:

i stånd till Adjektiv

  1. i stånd till (mäktigt; dugligt; duktigt; duglig)
    competente; hábil; versado; experto; experimentado

Übersetzung Matrix für i stånd till:

NounVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
experto expert; fackman; kännare; sakkunnig; specialist
ModifierVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
competente duglig; dugligt; duktigt; i stånd till; mäktigt auktoriserat; behändighet; beprövad; beprövatd; bra; duktigt; effektiv; effektivt; erfaren; erfarenhet; erfaret; kapabelt; kompetent; kunnig; kunnigt; sakkunnig; skickligt; tränat; utbildad; utbildat; vant; övad; övat
experimentado duglig; dugligt; duktigt; i stånd till; mäktigt beprövad; beprövatd; duktig; duktigt; erfaren; erfarenhet; erfaret; fingerfärdig; fingerfärdigt; färgat före spinningen; genomfärgad; genomfärgat; händigt; kryddad; kryddat; kunnig; kunnigt; skickligt; sofistikerad; sofistikerat; vant; världsklok; världsklokt; värlsvist
experto duglig; dugligt; duktigt; i stånd till; mäktigt användbar; användbart; behändighet; beprövad; beprövatd; bra; duktig; duktigt; effektiv; effektivt; erfaren; erfarenhet; erfaret; fingerfärdig; fingerfärdigt; händigt; kapabelt; klokt; kunnig; kunnigt; sakkunnig; skickligt; uppriktig; vant
hábil duglig; dugligt; duktigt; i stånd till; mäktigt användbart; behändig; behändigt; beräknad; brukbar; brukbart; elakt; erfarenhet; falsk; falskt; kunnig; kunnigt; listig; listigt; slug; slugt; tilldragande
versado duglig; dugligt; duktigt; i stånd till; mäktigt duktig; duktigt; erfarenhet; grundad; grundat; kunnig; kunnigt; kvick; kvickt; skarpsinnigt; skickligt; slipat

Verwandte Übersetzungen für i stånd till